HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

Lipták odniesol na GP ďalšie podanie na Mikasa a Lengvarského. Čo je dôvodom tentokrát?

Podľa doktora Petra Liptáka tí lekári, ktorí Covid skutočne liečili spracovali lekárske protokoly na účinnú liečbu. Zdroj: TASR

MUDr. Lipták sa  vo svojom blogu pýta, či protizákonná činnosť Lengvarského a Mikasa nikdy neskončí. Dňa 13.9. odniesol na Generálnu prokuratúru nové podanie.

Nová skutočnosť na ktorú Lipták upozorňuje

„Novou skutočnosťou na ktorú GP teraz upozorňujem je, že obaja menovaní protizákonným nátlakom donucujú obyvateľstvo SR k plneniu vyhlášok ÚVZ SR aj napriek tomu, že tieto vyhlášky sú vydané v rozpore s platnou legislatívou,“ píše Lipták.

„Konkrétne:

Rodičia, pozor! Školy už nie sú bezpečný miestom pre naše deti, upozorňuje matka po otrasnej skúsenosti

Povinnosti riaditeľov škôl

Následne známy lekár, ktorý je v nemilosti Slovenskej lekárskej komory upozornil na povinnosti riaditeľov škôl. „V tomto zákone obzvlášť upozorňujem, že podľa § 152 sú riaditelia škôl pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinní: a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie sociálno patologickým javom, c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov,“ upozorňuje MUDr. Lipták.

Obaja menovaní vykonávajú nezákonný nátlak

Lipták v tom má jasno. „Obaja menovaní (Lengvarský a Mikas) vykonávajú na obyvateľstvo Slovenska protizákonný nátlak, nútia ho, aby porušovalo vymenované zákony a v rozpore s nimi plnilo vyhlášky ÚVZ SR. Rôzni predstavitelia inštitúcií, prevádzkovatelia, riaditelia škôl, dekani a rektori sa podriaďujú  protizákonným vyhláškam a podľa nich porušujú zákonné práva dotknutých osôb. Pritom poškodzujú aj ich zdravie a u detí a mládeže drasticky narušujú aj ich zdravý psychosociálny vývoj a berú im aj právo na vzdelanie,“ upozornil lekár ďalej.

„Žiadam aby generálny prokurátor okamžite ukončil nezákonné aktivity menovaných Lengvarského a Mikasa a čo najskôr zjednal na Slovensku návrat k vláde zákona vo všetkých sférach života spoločnosti,“ uzavrel svoj blog MUDr. Peter Lipták.

Koľkí po návšteve svätého otca skončia v nemocnici? A koľkí na druhom svete? Toto sme chceli? (VIDEO)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info