Európski sudcovia ostro skritizovali Kolíkovej reformu súdnictva na Slovensku
07 | 09 | 2021 I Imrich Kovačič

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková si vyslúžila od európskych sudcov nielen nelichotivé vysvedčenie za jej legislatívne zmeny v oblasti súdnictva, ktoré sú na Slovensku prezentované ako reforma, ale aj dosť ostrú kritiku takýchto ústavných zmien. 


Na žiadosť Združenia sudcov Slovenska Európska asociácia sudcov (EAJ) preskúmala určité aspekty nedávnych zmien legislatívy týkajúcich sa súdnictva a právneho štátu prijatých zmenami Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 422/2020 Z. z.) a zákonom č. 423/2020 Z. z. (v súvislosti s reformou súdnictva), ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2021.

EAJ síce ocenila, že zmeny boli súčasťou reformného rámca prijatého s cieľom zlepšenia pozície súdneho systému vo vnímaní verejnosti na Slovensku, zároveň však európski sudcovia vyjadrili ľútosť, že niektoré konkrétne zmeny vyvolávajú vážne obavy. Preložené do bežnej reči, sudcovia ostali priam zhrození.

JUDr. Pirošíková vyjadrila plnú podporu generálnemu prokurátorovi Žilinkovi
04 | 09 | 2021 | Peter Sulek


EAJ Kolíkovej a vôbec celému Slovensku vyčíta zmeny, ktoré považuje za neakceptovateľné zasahovanie do nezávislosti súdnictva. Konkrétne ide o

  1. možnosť predčasného odvolania z funkcie člena Súdnej rady

  2. trestnoprávna zodpovednosť sudcov pri výkone sudcovskej funkcie

  3. zrušenie záruk týkajúcich sa vzatia sudcov do väzby

  4. preloženie sudcu na iný súd bez súhlasu

  5. a napokon aj samotná "súdna mapa"


Zavedenie takýchto zmien a rôznych neštandardných právomocí je podľa európsky sudcov v príkrom rozpore s Európskymi štandardami nezávislosti súdnictva a súdnych rád. Podľa EAJ takéto zmeny v ústavných zákonoch môžu viesť až k zlyhaniu zachovania riadnej del’by moci medzi legislativou, vládou a údnictvom. Takýto stav je však všeobecne v rozpore s medzinárodnými štandardami.

EAJ sa ostro zasadzuje aj za to, že pri vydávamí rozsudkov a výkone iných sudcovských funkcií, by mal sudca požívat’ jednoznačnú imunitu a to od občianskoprávnej až po trestnoprévnu zodpovednosť. Možnost’ alebo hrozba stíhania sudcu za výkon jeho funkcie nesie v sebe podľa názoru európskych sudcov
nebezpečenstvo zabránenia sudcovi slobodne vykonávat’ svoju funkciu a môže byt’ l’ahko zneužitá na vyvolanie neprimeraného tlaku na sudcu alebo jeho ovplyvňovanie.

JUDr. Weis: Protipandemický zákon? Meníme sa z demokracie na totalitné zriadenie
Advokát Peter Weis upozorňuje na nové nebezpečenstvo. Je ním nový protipandemický zákon. Odborníci mesiace čakali na medzirezortné pripomienkovanie. Nedočkali sa. Zákon je už na stole a nikto sa k nemu vyjadriť nemohol. Čítať ďalej
03 | 06 | 2021 | Petra Demková


Podľa EAJ je nevyhnutné, aby boli sudcovia chránení pred neprípustným stíhaním, pretože existencia potencionélnej zodpovednosti byt’ stíhaný môže vyvolat’ silný tlak na sudcu a tým môže mať neblahý vplyv aj na jeho prácu.  Navyše podľa jasných eurépskych štandardov nezávislosti súnictva, sudca nemôže byt’ preložený na iný súd bez jeho súlasu, iba ak vo výnimočných prípadoch bud’ disciplinátneho konania proti
sudcovi, alebo v pripade zmeny štruktúry súdneho systému.

EAJ na záver zdôrazňuje, že v prípade takých dôležitých reforiem súdneho systému sa vyžaduje intenzívne
a podstatné zapojenie samotných sudcov a stavovskej organizácie, ako aj odbornej verejnosti. Takáto transparentná diskusia je nevyhnutnou súčast’ou eurépskych štandardov. Reformy takéhoto rázu by nemali byt’ implementované narýchlo, ale vyžadujú rozsiahle a podrobné posúdenie. Vo svojej podstate by akákoľvek zmena mala zvýšit’ efektivnost’ a zlepšit’ prístup k spravodlivosti, a nie opačne.

Sudcovia a advokáti vyzývajú na zachovanie princípov právneho štátu v SR
19 | 01 | 2021 | sefredaktor

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.