JUDr. Pirošíková vyjadrila plnú podporu generálnemu prokurátorovi Žilinkovi
04 | 09 | 2021 I Peter Sulek
Advokátka Marica Pirošíková vyjadrila plnú podporu generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi po tom, čo na neho tvrdo zaútočili politici vládnej koalície, prezidentka, médiá a mimovládne organizácie.

Známa advokátka Marica Pirošíková, ktorá spoločne s advokátom Petrom Weisom a ďalšími kolegami zo zahraničia podala podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov v súvislosti s masovým testovaním a podávaním vakcín proti koronavírusu a žiadajú okamžité zastavenie ich používania, sa postavila za generálneho prokurátora.
Podpora Žilinkovi

Jedna z iniciátoriek a signatárov výzvy, ktorú podporilo vyše štyristo slovenských právnikov Marica Pirošíková, dlhoročná zástupkyňa SR na Európskom súde pre ľudské práva, vyjadruje verejne podporu krokom generálneho prokurátora a vyzýva politikov na rešpektovanie princípu prezumpcie neviny:

Vyjadrujem plnú podporu generálnej prokuratúre, ktorá si v plní svoju úlohu v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami tak, ako sú dlhodobo formulované v judikatúre ESĽP.

Práve preto je významné zachovanie jej právomoci podľa § 363 Trestného poriadku, o ktorú ju chce obrať súčasná politická garnitúra, dlhodobo kritizovaná za porušovanie najzákladnejších princípov právneho štátu.
Turecký vrch a kajúcnici

Uvedené nadobúda na význame po prevalení kauzy tzv. Turecký vrch. Tá vyvoláva vážne otázniky, pokiaľ ide o zneužívanie inštitútu kajúcnikov zo strany niektorých orgánov činných v trestnom konaní.

Odborná verejnosť preto od generálnej prokuratúry očakávala zásadný postoj v tejto veci a využitie jej oprávnení.

Aktivity generálnej prokuratúry, ktorých sme svedkami v uplynulých dňoch, pomáhajú navracať dôveru vo fungovanie právneho štátu na Slovensku.

Je preto pochopiteľné, že zareagovala aj Slovenská advokátska komora s tým, že v právnom štáte je neakceptovateľné uvažovať o zmene právnej normy, na základe ktorej generálny prokurátor postupoval.

Advokáti podporujú Žilinku. Kolíkovej odkazujú, že je choré meniť zákony kvôli ich nepopularite
03 | 09 | 2021 | Peter Sulek

Obvinenie policajného prezidenta

Pokiaľ ide o obvinenie vznesené proti prezidentovi Policajného zboru SR, pripomínam, že v zmysle judikatúry ESĽP vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru SR musí spĺňať požiadavku nezávislosti.

V nadväznosti na rozsudky ESĽP došlo v Českej republike k zriadeniu nezávislého orgánu, Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov.

Podľa judikatúry ESĽP by tak policajný prezident nemal mať žiadne oprávnenia, ktorými by mohol zasahovať do činnosti Úradu inšpekčnej služby ako nezávislého orgánu vyšetrujúceho trestnú činnosť príslušníkov Policajného zboru SR.
Vládna garnitúra ovplyvňuje OČTK

Pokiaľ ide o situáciu spôsobenú prezidentom Policajného zboru SR v súvislosti s prerušením zásahu Úradu inšpekčnej služby chcem pripomenúť, že za súčasného právneho stavu je policajný prezident pri výklade akéhokoľvek vnútroštátneho predpisu v aplikačnej praxi povinný podľa článku 154 c Ústavy SR postupovať v súlade s judikatúrou ESĽP.

Ako bývalá dlhoročná zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP zároveň uvádzam, že svojím postupom generálna prokuratúra zabraňuje tomu, aby bola Slovenská republika odsudzovaná na ESĽP za porušovanie práv zaručených článkami 5 a 6 Dohovoru.

Je na zamyslenie, prečo reaguje súčasná politická garnitúra tak, ako by chcela politicky ovplyvňovať rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní. Týmto ju zároveň vyzývam na dôsledné rešpektovanie princípu prezumpcie neviny.

Sudcovia potopili Lipšica a podporili Žilinku! V otvorenom liste píšu o hroziacej totalite
04 | 09 | 2021 | Peter Sulek