Trikmi s číslami rakúska zdravotnícka agentúra AGES vyprodukovala "pandémiu neočkovaných" (Willi Huber)
06 | 09 | 2021 I Ingrid Vrabcová

Komentár Willi Huber (Report24)


Začiatkom augusta informovala Rakúska zdravotnícka agentúra AGES v dokumente o doterajších "prelomových výsledkoch v očkovaní", teda o očkovaných osobách, ktoré sa nakazili COVID-19 alebo boli aspoň pozitívne testované. Vysvetlila, že ľudia sa považujú za "neočkovaných" 28 dní po prvom očkovaní a sedem dní po druhej dávke vakcíny. Samozrejme, že to veľmi skresľuje pravdu. Táto vysvetľujúca pasáž však medzičasom zmizla z domovskej stránky AGES. Na otázku prečo, odpoveď neprišla."Úmyselný podvod"

Ešte 3. 8. 2021 si bolo možné v dokumente AGES "Prelomové výsledky v očkovaní" prečítať nasledujúcu pasáž. Obsahuje dve metódy na podnecovanie očkovaných proti neočkovaným. Súčasne sa využívajú pochybné štatistické triky. Niektorí hovoria o doslova „úmyselnom podvode“:

„V prípade vakcín je obzvlášť dôležitá aj absencia účinku (napríklad žiadna ochrana po druhom očkovaní), ktorá by sa mala v každom prípade uviesť. V prípade vakcín proti COVID-19 sú na úplnú ochranu vakcínou potrebné 1 - 2 dávky v závislosti od vakcíny. Potom sa musí počkať určitý čas na vytvorenie primeranej imunitnej odpovede. V tejto súvislosti bolo definované, že COVID-19 by sa mal hlásiť ako tzv. prelom v očkovaní, ak po druhej dávke alebo po jednorazovej dávke uplynie sedem dní alebo 28 dní alebo viac. To znamená, že postihnutá osoba je pozitívna na SARS-CoV-2 a má aj príznaky, ako sú horúčka, dýchavičnosť, kašeľ, strata čuchu alebo chuti. Infekcia vírusom SARS-CoV-2 po očkovaní vakcínou proti COVID-19 bez rozpoznateľného ochorenia s príznakmi sa v súčasnosti neklasifikuje ako prelom v očkovaní, keďže v súčasnosti licencované vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté na zabránenie ochorenia.“

V takom znení bola časť dokumentu AGES  Prelomové výsledky v očkovaní 3. 8. 2021. Medzičasom bol tento text odstránený z webu. Report24 si však ešte predtým text stiahol.

Dňa 19. 8. 2021 bol na to isté miesto umiestnený nový dokument, v ktorom sa už tieto skresľujúce štatistické triky neuvádzajú.

Budíček z Británie: Očkovanie treba okamžite zastaviť! (Tess Lawrieová)
Názor Tess Lawrieovej (Report24) Čítať ďalej
30 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Sú to neseriózne triky s číslami zo strany AGES

Politici a médiá propagujú, že človek sa očkovaním stáva "imúnnym". To však bolo mnohokrát vyvrátené. V praxi sa zdá, že mnohí ľudia po prvom alebo druhom očkovaní ochorejú. Je však celkom zrejmé, že ak sa táto choroba vyskytne mimo stanoveného časového úseku, nevedie sa žiadny záznam. Niektorí kritici tvrdia, že očkovanie podporuje alebo dokonca vyvoláva ochorenia tým, že oslabuje imunitný systém.

Bola to chyba! (Gerald Grosz)
Názor Geralda Grosza (oe24) Čítať ďalej
21 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Nedostatočný zber údajov je katastrofou

Z vedeckého a lekárskeho hľadiska je toto úmyselné zatváranie očí a nezbieranie údajov katastrofou. Najmä uprostred údajne najhoršej pandémie v histórii. Vtedy by sa totiž skôr predpokladalo, že dokumentovať sa bude všetko, čo pomôže pandémiu ukončiť. Za predpokladu, že pandémia existuje a niekto má vôbec záujem ju ukončiť.

Ako chce Izrael zastaviť šírenie delty (Mareike Enghusen)
Komentár Mareike Enghusen (Der Tagesspiegel) Čítať ďalej
07 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Nie je možné dokázať, že čerstvo zaočkovaní nie sú „hnacou silou“ pandémie

Keďže zaočkovaní ľudia, ktorí následne ochorejú, nie sú evidovaní ako očkovaní, ale ako neočkovaní, nie je už možné určiť, čo je pravdivé alebo nepravdivé na tvrdení médií a politikov o "pandémii neočkovaných".

Je tiež možné, že ide o pandémiu čerstvo zaočkovaných. Z iných krajín vieme, že je dokonca veľmi vysoká pravdepodobnosť, že infekciu spôsobujú práve očkovaní ľudia. Izrael je v súčasnosti najväčším "covidovým ohniskom“ na svete. Väčšina hospitalizovaných ľudí je očkovaná.
Druhá metóda: dvojité štandardy pri testovaní

Druhá metóda je ešte perfídnejšia a možno o niečo ľahšie vysvetliteľná. Ako sa uvádza v texte AGES, neočkované osoby s pozitívnym testom sa považujú za osoby choré na COVID-19. Aj keby bol výsledok testu nesprávny, aj keby nikdy nemali jediný príznak. Naopak, očkovaní ľudia sa nepovažujú za chorých na COVID-19, ak nemajú žiadne príznaky. Ide teda presne o metodiku, ktorú kritickí lekári navrhovali od začiatku údajnej pandémie. A zároveň o jedinú metodiku, ktorá má medicínsky zmysel. Asymptomatickí "infikovaní" totiž nie sú chorí a nemôžu prenášať žiadne ochorenie.

Mimoparlamentná vyšetrovacia komisia v Holandsku chce žalovať vládu kvôli očkovaniu proti COVIDu
01 | 08 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Tendencia už netestovať očkovaných, potom sú "chorí" len neočkovaní

Vo viacerých krajinách sú tiež tendencie očkovaných ľudí vôbec netestovať. Nemecký minister zdravotníctva Spahn priznáva, že bez testov nie je pandémia, preto sa očkovaní netestujú. Okrem toho sa tento bývalý farmaceutický lobista vyhol tvrdeniu, že pandémia sa nikdy neskončí, ak sa budú testovať aj očkovaní ľudia. Tým sa vlastne nedobrovoľne priznal k celému podvodu na obyvateľstve.

Prezident nemeckej Lekárskej komory kritizuje „posilňovacie“ tretie očkovanie
04 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová

Očkovaných popudzujú voči neočkovaným

V každom prípade triky AGES slúžia na rozpútanie nálad proti neočkovaným a na tvrdenie o pandémii neočkovaných na základe pochybných štatistických hier s číslami, ktoré sa však nedajú dokázať.

Willi Huber tiež uvádza, že ešte 3. 9. o 7:00 sa Report24 obrátil na agentúru AGES so žiadosťou o vysvetlenie. Zatiaľ však odpoveď nedostal. V žiadosti sa píše:

Vážené dámy, vážení páni,

 vo vašom dokumente o "Prelomoch v očkovaní" z 3.8.2021 sa uvádza, že osoby sa považujú za "neočkované" 28 dní po prvom očkovaní a sedem dní po druhej dávke vakcíny.

 Tento štatistický trik slúži na to, aby sa očkované osoby uvádzali ako "neočkované". To podporuje rozdelenie populácie na očkované a neočkované osoby, ktorým by sme "my" mali ďakovať za pandémiu. To sa však zdá byť dosť nečestné s nečistou štatistikou.

 Vysvetlite, prosím, prečo táto pasáž (priložený screenshot) už nie je zahrnutá v súčasnom dokumente AGES. Aká metóda počítania, respektíve vykazovania sa v súčasnosti používa?

S láskavým pozdravom

Willi Huber / Report24.news

Napriek miliardových ziskom: Drastické zvýšenie cien vakcín (Christoph Uhlmann)
Komentár Christoph Uhlmann (Wochenblick) Čítať ďalej
01 | 09 | 2021 | Ingrid Vrabcová