Kamarátka Tódovej sa rozhodla ďalej trýzniť Kováčika. Neuveríte, na čo sa vyhovorila
03 | 09 | 2021 I Ondrej ŠTEFIK

Sudkyňa Záleská rozhodovala o ďalšej väzbe Kováčika. Správu priniesol napríklad portál HNonline.


Bývalý šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik žiadal prepustiť z väzby. Svoju žiadosť oprel o ďalšie relevantné skutočnosti.  Kováčik spochybnil dôveryhodnosť svedeckých výpovedí svedkov. Poukázal na to, že existujú dôkazy o tom, že nie sú relevantné. Uviedol, že Csaba Dömötör je za krivú výpoveď odsúdený.

Kováčik navrhol, aby mu väzbu nahradili inými prostriedkami. Taktiež navrhol aj kauciu 70-tisíc eur. Sudkyňa jeho návrhy zamietla a rozhodla nepustiť Kovačika z väzby na slobodu. Podľa nej neubehla lehota 30 dní od posledného rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu. Ten rozhodoval 13 augusta.  „Táto žiadosť bez ohľadu na to, že má 35 strán, bola podaná predčasne, po uplynutí siedmich kalendárnych dní od posledného právoplatného rozhodnutia. Zároveň z nej súd nezistil žiadne také nové dôvody, na základe ktorých by mal podklad na to, aby o nich mohol konať,“ povedala Záleská ku Kováčikovej žiadosti.

„Nie je daný dôvod, aby bol z väzby prepustený len na základe novely zákona," skonštatovala Záleská. Podľa nej Kováčik spadá do výnimky a novela zákona sa teda na neho nevzťahuje. Podľa novely môže súd držať vo väzbe obvineného maximálne 5 mesiacov.  Súd prerušil pojednávanie do 16. septembra 2021.

Z protestu sa zrodilo košické memorandum. V uliciach môže byť ešte horúco
Smer SD zverejnil ako komentár k facebookovému príspevku košické memorandum Čítať ďalej
02 | 09 | 2021 | Ondrej Stefik