Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely
31 | 08 | 2021 I Imrich Kovačič / TASR

Colný úrad (CÚ) Michalovce bezodplatne ponúka 871 kusov plochých drevených paliet na humanitárne účely. Humanitárne organizácie a charitatívne združenia sa o ne môžu uchádzať do 30. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa CÚ Michalovce Jana Nimrichterová.


Ako uviedla, ploché drevené palety, ktoré colníci zaistili pre podozrenie, že ide o falzifikáty, môže finančná správa poskytnúť na "činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou".

Uchádzať o ne sa môže Správa štátnych hmotných rezerv SR, poskytovatelia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia alebo neziskové organizácie, ktoré počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali obdobnú starostlivosť.

V prípade záujmu je treba podať na adrese Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely. "V žiadosti je nutné okrem základných údajov uviesť aj počet kusov paliet, o ktorý máte záujem, spôsob použitia a miesto vykladania, respektíve miesto konečnej spotreby tovaru," doplnila Nimrichterová s tým, že palety je možné použiť aj na vykurovanie priestorov.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia tovaru na humanitárne účely v prípade potreby poskytuje CÚ Michalovce na telefónnych číslach +421-56-6872412, +421-56-6872456, +421-905-321381 alebo prostredníctvom emailu [email protected]

Žiaci sa opäť môžu vzdelávať o elektroodpade
Žiaci sa o životnom cykle elektroodpadu môžu učiť prostredníctvom nového ročníka projektu Elektroodpad-Dopad5. Školy budú zároveň elektroodpad zbierať. Informovala o tom komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková. Čítať ďalej
31 | 08 | 2021 | Imrich Kovačič / TASR