Lekári na čele s Mesíkom a Janekovou žiadajú riaditeľa RTVS o priestor na dialóg odborníkov
05 | 08 | 2021 I Peter Sulek

Lekári Mesík, Janeková, Piják, Szeghy a vedec Halgaš sa obrátili na generálneho riaditeľa RTVS. Žiadajú o vytvorenie priestoru na otvorený dialóg, okrúhly stôl odborníkov o pandémii a prijatých opatreniach. Chcú konfrontovať pandemickú komisiu vlády.


Juraj Mesík oznámil na sociálnej sieti, že spoločne s ďalšími profesionálmi sa obracajú na generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka so žiadosťou o vytvorenie priestoru na dialóg relevantných odborníkov.
Výzva odborníkov vedeniu RTVS

Odborníci vyzývajú vedenie RTVS k vytvoreniu priestoru pre diskusiu vo forme okrúhleho stola o pandemických opatreniach.

Nezávislí odborníci a lekári žiadajú generálneho riaditeľa RTVS, Jaroslava Rezníka, aby v mene objektívnej informovanosti občanov Slovenskej republiky vytvoril vo vysielaní verejnoprávnej televízie priestor pre dialóg v podobe odbornej diskusie pri okrúhlom stole, medzi v liste podpísanými odborníkmi a reprezentantmi pandemickej komisie.

Podpísaní lekári a nezávislí odborníci Juraj Mesík, Etela Janeková, Ondrej Halgaš, Michal Piják a Peter Szeghy o svojej žiadosti informujú aj premiéra Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ministerku kultúry Natáliu Milanovú ako aj Výbor pre zdravotníctvo a Výbor pre kultúru a médiá NR SR a Radu RTVS.

Mesík: Účinnosť ivermectinu v terapii včasných aj neskorších fáz COVID-19 potvrdzujú medicínske autority svetovej váhy
Juraj Mesík v statuse uvádza, že ešte 12. apríla poslal ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému list, na ktorý doteraz nedostal žiadnu odpoveď. A vraj ju od neho v podstate ani nečakal. Čítať ďalej
03 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik

Upozorňujú na chýbajúci dialóg

Vo svojej výzve poukazujú na skutočnosť, že verejnosť je v súčasnosti extrémne polarizovaná a dezorientovaná zverejňovanými protichodnými odbornými stanoviskami.

Odborníci žiadajú odbornú diskusiu na báze konfrontácie faktov, odborných argumentov k sporným otázkam opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

Konštatujú, že v spoločnosti už dlhodobo neprebieha odborný dialóg. Do rozhodovania o opodstatnenosti a podobe opatrení na ochranu verejného zdravia, do procesov rozhodovania nie sú pripúšťané iné odborné názory graduovaných odborníkov ako tie, ktoré reprezentujú členovia pandemickej komisie.

Sú presvedčení, že tak ako prebieha pred zrakom spoločnosti vzájomná konfrontácia názorov reprezentantov politických strán, nemal by takýto dialóg absentovať aj v oblasti konfrontácie odborných názorov, na základe ktorých vládnuce politické reprezentácie nastoľujú podobu pandemických opatrení.

Mesík: Neexistuje žiadna morálna povinnosť riskovať poškodenie vlastného zdravia
Vakcinácia je aj na Slovensku témou č.1, pretože vláda robí všetko možné aj nemožné pre to, aby zaočkovala čo najviac ľudí. Zaočkovaným ale dáva falošnú ilúziu o tom, že sú chránení, a nič vážne sa im stať nemôže. Že to tak nie je vyvracia v... Čítať ďalej
04 | 08 | 2021 | Jozef Uhlarik

Občania majú právo na odbornú diskusia a RTVS má povinnosť ju sprostredkovať

Nezávislí odborníci a lekári zdôrazňujú, že občania Slovenska majú právo byť svedkami odbornej diskusie. Jej cieľom bude objasňovať, na základe akých odborných poznatkov dochádza k vytváraniu opatrení na ochranu verejného zdravia.

Vyjadrujú presvedčenie, že verejnoprávna RTVS by mala v tejto informačne chaotickej situácii vytvoriť vo verejnom záujme, predsudkami nezaťažený, diskusný priestor v podobe okrúhleho stola tak, aby vznikla možnosť pre výmenu názorov odborníkov z rôznych strán názorového spektra. Takáto diskusia by mala byť dialógom v podobe konštruktívnej a vecnej diskusie na báze faktov a relevantných argumentov.

Nezávislí odborníci a lekári vo svojom liste tiež pripomínajú, že Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia má podľa zákona č. 532/2010 poskytovať vo svojom vysielaní nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike na slobodné utváranie názorov a utvárať podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

Povedzte mi, kde všetci tí sľubovaní delta-mŕtvi sú? Pýta sa Juraj Mesík
Strašenie treťou vlnou pandémie koronavírusu a takzvaným Delta variantom našej vláde zatiaľ vôbec nevychádza. Nakazených je žalostne málo, navyše, podľa samotných niektorých našich odborníkov, je tento variant vírusu menej nebezpečný ako bol ten... Čítať ďalej
29 | 07 | 2021 | Jozef Uhlarik

Historická úloha RTVS a verejný záujem

Diskusia v podobe dialógu (štúdio Dialóg) bola v období Novembra 89 práve vo verejnoprávnej televízii komunikačným prostriedkom, ktorý významne napomohol k objektívnej informovanosti občanov a prispel tak k transformácii spoločnosti z totalitnej na demokratickú.

Nezávislí odborníci a lekári taktiež zdôrazňujú, že podľa zákona č. 575 o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy má odborná verejnosť právo byť pri rozhodovaní formou riešení otázok koncepčnej a legislatívnej povahy. Táto spolupráca má podľa aktuálneho Programového vyhlásenia vlády prebiehať „na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme“.

Imunita po prirodzenej nákaze je oveľa komplexnejšia, pevnejšia a trvanlivejšia, ako po očkovaní, tvrdí Mesík
Izrael patrí medzi krajiny s najväčším počtom zaočkovaných ľudí na COVID-19. Napriek tomu sa tam opäť začal koronavírus šíriť doslova nekontrolovane. Poukazuje na to v statuse aj analytik a vyštudovaný lekár Juraj Mesík, ktorý tvrdí, že očkovanie... Čítať ďalej
18 | 07 | 2021 | Jozef Uhlarik