HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER NÁZORY

Synergia chamtivosti a lží. O prepojení Big Pharma s mediálnymi korporáciami (Valentín Katasonov)

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry)

Kam smerujú všetky toky bohatstva na svete?

Asi pred mesiacom na internete získal na popularite článok Josepha Mercoly The Same Shady People Own Big Pharma and the Media (Tí istí tieňoví ľudia ovládajú Big Pharmu a média).

Mercola je v Amerike známa postava. Lekár s viac ako štvrťstoročnou lekárskou praxou, odborník v oblasti biológie a chémie, prevádzkuje od roku 1997 web stránku Mercola.com, ktorá je považovaná za informačný zdroj číslo 1 v prípade prírodného liečenia. V roku 2000 odkryl aféru Big Pharmy pod názvom „AIDS“. Teraz bojuje proti masovej očkovacej kampani COVID-19.

Obraz budúcnosti na ceste budovania antiľudského sveta (Valentin Katasonov)

Posledná Mercolova kniha – The Truth About COVID-19: Exposing of the Great the Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New the Normal (Pravda o COVID-19: odhalenie skutočných cieľov Veľkého resetu, lockdownov, očkovacích pasov a novej normálnosti) – bola napísaná v spoluautorstve s Ronniem Cumminsom, zakladateľom a riaditeľom Asociácie organických spotrebiteľov (Organic Consumers Association, OCA). Predslov ku knihe napísal Robert F. Kennedy mladší, synovec prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorý bol  v roku 1963 zavraždený.

Ak knihu The Truth About COVID-19… v Amerike čítajú desiatky tisíc ľudí, tak potom článok The Same Shady People… si už prečítali milióny a nielen v Amerike.

Mercola presahuje rámec lekárskej tematiky – ide na úroveň organizácií, ktoré korunujú pyramídu skutočnej moci v Amerike. Svoje úvahy začína otázkou: „Čo má New York Times a väčšina médií spoločné s Big Pharmou?“ A odpovedá: „predovšetkým patria BlackRock a Vanguard Group, dvom najväčším spoločnostiam spravujúcich aktíva na svete.“ Tieto dve spoločnosti „tvoria tajný monopol, ktorý vlastní takmer všetko ostatné, na čo si len možno spomenúť.

Dnešný svet, píše Mercola, je usporiadaný ako pyramída: „Menší investori patria väčším investorom. Tí zase patria ešte väčším investorom. Viditeľný vrchol tejto pyramídy zobrazuje len dve spoločnosti… – Vanguard a BlackRock. Tvoria akýsi kartel, vzájomne sa podieľajú na kapitále toho druhého.

BlackRock drží Ameriku pod krkom (Valentin Katasonov)

Z týchto dvoch korporácií je Vanguard oveľa ‘’záhadnejší’’. Túto neverejnú spoločnosť vlastnia rôzne fondy a spoločnosti, za ktorými sú ďalší investori. Nikomu sa zatiaľ nepodarilo rozmotať túto spleť do konca, aby sme pochopili, kto je kto. Zároveň „letmý pohľad naznačuje, že hlavnými aktérmi su tu Rothschild Investment Corp. a Edmond De Rothschild Holding“ píše Mercola. V krátkom zozname potenciálnych konečných investorov a príjemcov pomoci Vanguardu, Mercola uvádza, aj taliansku rodinu Orsiniovcov, americkú rodinu Bushovcov, rodinu Dupontovcov, Morganovcov, Vanderbiltovcov a Rockefellerovcov.

Sám za seba by som dodal: Mercolov zoznam až priveľmi pripomína zoznam konečných akcionárov Federálneho rezervného systému USA. Existuje verzia, že si koneční akcionári Federálneho rezervného systému pre seba vytvorili záložné letisko v podobe záhadnej spoločnosti Vanguard. V predchádzajúcom článku  som ukázal raketový vzostup Vanguardu. Ešte v roku 2000 nevlastnila žiadne veľké balíky akcií (od 5 percent a viac) amerických top 500 spoločností a po 15 rokoch podiel top 500 spoločností, v ktorých kapitále bol podiel Vanguardu 5 percent resp. viac, vyskočil na 94,3%.

Podľa takého ukazovateľa, ako je podiel investičného giganta na celkovom kapitále amerických top 500 spoločností, ako aj čo sa týka ukazovateľa podielu na celkových hlasoch akcionárov amerických top 500 spoločností, sa Vanguard v roku 2000 umiestnil na treťom mieste za BlackRock a State Street. V roku 2015 sa dostal na prvé miesto a teraz si ho udržuje. Ku koncu minulého roka presiahli aktíva spravované spoločnosťou Vanguard 7 biliónov dolárov. Aj aktíva Fedu v tom čase dosiahli 7 biliónov dolárov. Mercola sa odvoláva na správu agentúry Bloomberg, v ktorej sa uvádza, že spoločnosti Vanguard a  BlackRock  budú v roku 2028  kontrolovať aktíva vo výške 20 biliónov dolárov.

Autor článku uvádza aj nasledujúci údaj: BlackRock a Vanguard vlastnia celkovo približne 1 600 amerických firiem, ktorých celkový príjem v roku 2015 dosiahol 9,1 bilióna dolárov.

Rockefellerova nadácia a výzva na univerzálne očkovanie (Valentin Katasonov)

Ďalej sa Mercola venuje spoločnostiam Big Pharmy. Vanguard a BlackRock sa podieľajú na kapitále všetkých významných farmaceutických spoločností USA. Vo februári 2020 boli BlackRock a Vanguard dvoma najväčšími akcionármi farmaceutického giganta GlaxoSmithKline so 7% resp. 3,5% akcií každý. V spoločnosti Pfizer si majitelia vymenili miesta: Vanguard sa stal hlavným investorom a BlackRock sa stal druhým najväčším akcionárom.

Médiá ovládané touto ‘’Veľkou dvojkou’’ Big Pharme neustále nahrávajú. Ako poznamenáva Mercola, ‘’Veľká dvojka’’ ‘’stiera hranice medzi súkromným kapitálom a štátnymi záležitostami.’’ V prípade COVID-19 to znamená, že americké zdravotnícke orgány dostávajú príkazy od Big Pharmy, ktorá má jedinečnú príležitosť obohatiť sa na boji s koronavírusom.

Mercola sa odvoláva na správu medzinárodnej mimovládnej organizácie Global Justice Now z decembra 2020 „The Horrible Story of Big Pharma“, ktorá rozoberá „hanebný príbeh siedmich popredných svetových farmaceutických spoločností, ktoré v súčasnosti vyvíjajú a vyrábajú lieky a „vakcíny’’ na základe génov proti COVID-19, zatiaľ čo mainstreamové médiá pomáhajú potlačovať informácie o ľahko dostupných starších liekoch, ktoré sú proti infekcii vysoko účinné.“ Jedná sa o rovnaké ľahko dostupné staré lieky, ktoré Mercola propaguje už mnoho rokov prostredníctvom svojho informačného portálu Mercola.com.

Žiaľ, sily nie sú vyrovnané. Na strane Big Pharmy sú silné médiá kontrolované ‘’Veľkou dvojkou’’. Ako uvádza Mercola, od mája 2021 je hlavným akcionárom New York Times Vanguard Group., ktorá vlastní 8,11% kapitálu tejto mediálnej korporácie. Na druhom mieste sa umiestnil BlackRock s podielom 7,43%. Vanguard a BlackRock sú tiež najväčšími akcionármi v Time Warner, Comcast, Disney a News Corp. – v štyroch zo šiestich mediálnych spoločností, ktoré kontrolujú viac ako 90% mediálneho trhu USA. Dvojica BlackRock / Vanguard navyše vlastní akcie vo všetkých vedúcich digitálnych spoločnostiach v Silicon Valley: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook a Alphabet Inc.

Mikrobiálny koniec sveta (Valentín Katasonov)

Mercola uzatvára svoj článok nasledujúcimi slovami: „Zdá sa byť celkom zrejmé, že pandémia COVID-19 bola zorganizovaná preto, aby viedla k… Novému svetovému poriadku – Veľkému resetu. A v jadre toho všetkého, v centre, do ktorého prúdia všetky toky bohatstva na svete, nájdeme BlackRock a Vanguard.

P.S. Dňa 2. júla zverejnill Joseph Mercola nový článok COVID Vaccine Deathsand Injuries Are Secretly Buried (Smrteľné prípady s následkami po očkovaní na COVID, ktorých tajne pochovali). Nájdeme tu zaujímavé podrobnosti o aktivitách Big Pharmy.

Na federálnych a štátnych súdoch sú v súčasnosti podané desiatky občianskych a trestných žalôb proti trom farmaceutickým spoločnostiam v USA, ktoré vyrábajú vakcíny na COVID-19. Zatiaľ hovoríme o žalobách, ktoré sa netýkajú najnovších vakcín, ale iných preparátov, ktoré zapríčinili smrť a stratu zdravia. Obžalovanými sú spoločnosti Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca. Celková výška pohľadávok vo forme pokút a náhrad dosahuje 8,6 miliárd dolárov.

Na trhu s vakcínami začína byť tesno (Valentin Katasonov)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info