HLAVNÝ DENNÍK
NÁZORY

„Vďaka“ zavádzajúcej reklame nával záujemcov o očkovanie (Stephan Witte)

Ilustračný obrázok © Shutterstock

Komentár Stephana Witta (The Epoch Times)

Neexistuje žiadne všeobecné odporúčanie nemeckej Stálej očkovacej komisie (STIKO) na očkovanie detí a dospievajúcich. Napriek tomu sa robí masívna očkovacia kampaň pre školákov od 12 rokov. Čo však chýba, sú informácie o len podmienečne schválených génových vakcínach.

Očkovanie mladistvých

Osemnásteho júla zaznela výzva na špeciálne očkovanie okrem iných aj v očkovacom centre Laatzen v Hannoveri pre deti a mladistvým od 12 rokov. Dolnosaské ministerstvo sociálnych vecí zaslalo informačné listy priamo žiakom na školách, v ktorých bolo uvedené:

„Špeciálne očkovanie detí a dospievajúcich vo veku od 12 do 17 rokov sa uskutoční v nedeľu 18. augusta 2021 vo viacerých očkovacích centrách v Dolnom Sasku. Spolková krajina dáva na to k dispozícii okolo 27 000 dávok vakcín. Registrovať sa môžete iba telefonicky na horúcej linke (0800) 99 88 665.“

Mutácie SARS-CoV-2 sledujú predvídateľný vzorec – dajú sa predpovedať (Tim Sumpf)

Šírenie zavádzajúcej propagácie prostredníctvom škôl

Hoci  Stála očkovacia komisia (STIKO) zatiaľ stále nedala odporúčanie na očkovanie maloletých, 12-ročným deťom už boli tieto informácie „dodané“ prostredníctvom školského mailu. Bez toho, aby boli upozornené na len podmienečné schválenie vakcíny od konzorcia Biontech/Pfizer, či na mnohé už známe vedľajšie účinky. Informácia znie zavádzajúco:

„Európska lieková agentúra (EMA) už schválila vakcínu od spoločnosti Biontech/Pfizer v EÚ pre vekovú skupinu od 12 do 17 rokov. Od júna 2021 preto môžu byť deti a dospievajúci očkovaní aj v Nemecku, aj keď nepatria do rizikovej skupiny.“ Znie to ako nepovolená propagácia lekárskeho produktu

Podozrenia na vedľajšie účinky

„Inštitút Paula Ehrlicha (PEI) informuje o 106 835 podozreniach na vedľajšie účinky alebo komplikácie hlásené z Nemecka v súvislosti s očkovaním mRNA vakcínami Comirnaty (BioNTech Manufacturing GmbH), Spikevax (predtým vakcína proti COVIDu-19 Moderna, MODERNA BIOTECH Španielsko, S.L), vektorové vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca AB) a vakcína proti COVIDu-19 Janssen od začiatku očkovacej kampane 27. decembra 2020 do 30. júna 2021.“

Súvislosť medzi myokarditídou (ochorením srdcového svalu) a očkovaním je zrejmá a postihuje najmä mladých mužov po podaní druhej dávky mRNA vakcíny. „Zatiaľ neexistujú žiadne epidemiologické štúdie, takže frekvenciu myokarditídy a/alebo perikarditídy po očkovaní mRNA-COVID-19 nemožno určiť. Myokarditída sa však po očkovaní mRNA javí ako veľmi zriedkavá.

Izrael a Nemecko

Frekvencia menej ako 1:100 000 dávok vakcíny sa dá odhadnúť zo série prípadov v USA. Izraelské ministerstvo zdravotníctva nedávno informovalo o 121 prípadoch myokarditídy vyskytujúcich sa z celkového počtu 5 049 424 ľudí do 30 dní od druhej dávky Comirnaty, čo je zhruba vypočítaná frekvencia asi 2,4 prípadov na 100 000 ľudí po druhej dávke.

Vírus sa vracia! Majster sveta v očkovaní – Izrael bojuje s raketovým nárastom nových prípadov (Peter Münch)

V Nemecku bolo do 30. júna 2021 po podaní vakcíny Comirnaty celkovo 173 prípadov myo- a/alebo perikarditídy v rôznych časových súvislostiach pri celkovo viac ako 54 miliónoch podaných dávkach a 31 prípadov po vakcíne Spikevaxu pri viac ako 6,4 milióne dávok vakcíny.“

Ak vezmeme do úvahy, že deti v Nemecku v pandemickom roku 2020 nezomierali na COVID-19, vyvstáva otázka, prečo by sa v prípade predtým zdravých detí malo podstúpiť riziko, že dostanú vakcínu, ktorá zjavne ani nebola epidemiologicky testovaná a pravdepodobne popri myokarditíde hrozia aj ďalšie závažné poškodenia po očkovaní.

Poruchy menštruačného cyklu, krvácanie. Neplodnosť?

U osôb do 20 rokov PEI už hlásil štyri klinicky významné krvácania v dôsledku podania mRNA vakcíny „Comirnaty“ od BioNTechu a 34 prípadov u 20- až 29-ročných. Bolo už hlásených celkovo 356 porúch menštruačného cyklu s krvácaním, vrátane 31 s následkom smrti.

U ľudí vo veku nad 20 rokov už bolo hlásených 45 prípadov menštruačnej poruchy spojenej s krvácaním. Vo februári 2021 tehotná lekárka uviedla, že bola očkovaná vakcínou Pfizer v 14. týždni tehotenstva a o pol týždňa potratila. Dá sa bezpečne vylúčiť riziko potratov alebo neplodnosti bez dlhodobých štúdií?

SARS-CoV-2 je „vysoko adaptovaný na človeka“ a zvierací hostiteľ sa nenašiel (Tim Sumpf)

Výzva na demonštráciu

Na Telegrame bola výzva na demonštráciu proti očkovaniu, ale uskutočnila sa len na 20, podľa iných údajov na 30 miestach, kde sa rozdávali letáky. Medzi prítomnými odporcami špeciálnej očkovacej kampane boli členovia „Základnej demokratickej strany Nemecka“ („DieBasis“), aktivisti z „Rodičia sa búria“, ako aj členovia skupiny Telegram „ToSmeMy“ („DasSindWir) z oblasti Hannovera.

Mnohí boli ochotní dať sa očkovať

Do očkovacieho centra začalo smerovať veľa áut s očkovania-chtivou posádkou. Zbiehali sa z Hannoveru, Braunschweigu, Göttingenu, Paderbornu, Stadthagenu a Wolfsburgu. Podľa odhadov len v priebehu desiatich minút do očkovacieho centra dorazilo asi 70 vozidiel.

Zo začiatku to boli skôr mladí ľudia, ktorí prišli so svojimi rodičmi, v popoludňajších hodinách aj starší. Medzi tých, ktorí boli ochotní sa dať očkovať, boli aj mnísi a mníšky z neďalekého budhistického kláštora. Niektorí z čakajúcich na očkovanie na kritikov očkovania reagovali zdvihnutým prostredníkom. No medzi prítomnými bolo aj niekoľko detí a tínedžerov, ktorí nevyzerali práve najšťastnejšie z nadchádzajúceho očkovania. Mnohí dospelí čakali už na druhú dávku vakcíny.

Aj vakcína Biontechu končí „v koši“ (Carolin Friesová, Laura Höringová)

Neodradil ich ani príchod sanitky so zapnutým majákom

Zdá sa, že ani príchod sanitky so zapnutým majákom neodradil tých, ktorí sa chcú nechať očkovať. Asi 10 minút po spustení očkovania dorazila prvá sanitka. Nie je ale jasné, či to bolo v súvislosti s očkovaním.

Pri príchode áut do areálu očkovania sa vodičov snažili osloviť odporcovia očkovania, no očkovania-chtiví adepti nemali záujem o žiadne vysvetľovanie. Napriek tomu sa organizátorom protestu podarilo rozdistribuovať veľa letákov. Polícia síce ich priame rozdávanie zakázala, no ľudia si letáky brali sami z obalov, v ktorých boli umiestnené. V letákoch sa napríklad upozorňovalo aj na to, že niektoré poisťovne akceptujú odškodnenie za prípadné škody spôsobené očkovaním proti COVIDu-19.

Odporúča sa krvné vyšetrenie PEG protilátok  a fibrínové D-diméry

V stručnej, jednostranovej informácii o očkovaní, ktorá sa na letáčiku rozdávala v priestoroch očkovacieho centra, sa uvádza:

„Som si vedomý toho, že iba prijatie letáku od Inštitútu Roberta Kocha nenahrádza účinné informácie v zmysle nariadenia o očkovaní proti koronavírusu, a že tieto letáky sú neúplné; to platí najmä pre tých, ktorí hovoria iným jazykom ako nemeckým.“

Dlhšia verzia distribuovaných informácií o očkovaní ľuďom odporúča nechať si urobiť preventívny krvný test, ideálne týždeň pred, alebo po prvom očkovaní.

Trestné oznámenie nebolo prijaté

Počas hľadania vstupu do vakcinačného centra sa  podarilo nadviazať rozhovor s rôznymi očkovanými ľuďmi. V priebehu menej ako 5 minút traja pacienti potvrdili, že neboli informovaní, že išlo o experimentálne očkovanie vakcínami, ktoré boli predtým schválené iba podmienečne.

Keď bol prítomný policajný komisár Schuster požiadaný Špeciálnou službou policajnej inšpekcie, aby prijal trestné oznámenie kvôli nedostatočným informáciám o očkovaní, odpovedal, že „nič nenasvedčuje, že bol spáchaný trestný čin“. To, že vakcína bola schválená len podmienečne, podľa jeho mienky faktom nezodpovedá.

Citát z webovej stránky BioNTech-u

Najskôr citát z webovej stránky BioNTech-u, ktorej vakcína je teraz podmienečne schválená pre deti vo veku od 12 rokov:

„COMIRNATY® ▼ (vakcína proti COVIDu-19 od spoločnosti Pfizer-BioNTech) získala podmienečné schválenie od Európskej komisie (EK) na prevenciu ochorenia na koronavírus 2019 (COVID-19) u ľudí vo veku nad 16 rokov.“

  1. mája 2021 Európska lieková agentúra (EMA) k vakcíne BioNTech/Pfizer okrem iného uviedla:

„Spoločnosti sú povinné poskytovať dodatočné, zákonom predpísané pravidelné aktualizácie mesačných bezpečnostných správ a štúdií na kontrolu bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Úrady vykonávajú okrem toho dodatočné štúdie na sledovanie vakcín.

Tieto opatrenia umožňujú úradom rýchlo vyhodnotiť údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov a v prípade potreby prijať príslušné regulačné opatrenia na ochranu verejného zdravia.“

Napriek kolektívnej imunite sa Izrael pripravuje na novú vlnu koronavírusu ((Josh Groeneveld)

Rozšírenie indikácie v zrýchlenom konaní

Rozšírenie indikácie pre vakcínu Comirnaty bolo udelené v zrýchlenom konaní. Tento postup skracuje lehotu na preskúmanie žiadosti zo strany Výboru EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP EMA). Žiadosti môžu byť oprávnené na zrýchlené posúdenie, ak CHMP rozhodne, že výrobok má veľký význam pre verejné zdravie.“

Uvedený „zrýchlený postup“, ktorý niekedy trvá 10 a viac rokov, sa skráti na niekoľko mesiacov čo znamená, že nemožno s istotou vylúčiť dlhodobé následky (napríklad neplodnosť alebo iné dlhodobé poškodenie).

Otázka pre EP

Krátko po uvedenom zverejnení agentúrou EMA frakcia ID (Identita a demokracia) 31.5.2021 položila Európskemu parlamentu nasledujúca otázku, s lehotou na odpoveď do 1.9.2021:

„V piatok 28. mája 2021 Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila vakcínu BioNTech/Pfizer COVID-19 pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Niekoľko členských štátov však uvoľnilo cestu pre očkovanie detí ešte pred rozhodnutím agentúry EMA. Niektorí odborníci majú pochybnosti o očkovaní detí, najmä pokiaľ ide o dostupné údaje o riziku v porovnaní s prínosom ochrany pre deti, keďže väčšina údajov naznačuje, že deti veľmi zriedkavo vážne ochorejú. Niektorí odborníci naznačujú, že očkovanie detí by bolo vhodné len v prípade, ak majú závažné predchádzajúce ochorenia.

  1. Súhlasí Európska komisia s tým, že podávanie vakcín deťom je potrebné obmedziť vzhľadom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii, najmä vzhľadom na to, že možnosť súhlasu detí je obmedzená, a že všetky vakcíny povolené agentúrou EMA majú len podmienečné schválenie (založené na výrazne obmedzenej databáze v porovnaní s touto, za predpokladu, že prínosy prevažujú nad rizikami, a že je potom potrebné predložiť oveľa rozsiahlejšie klinické údaje, aby sa zachovalo podmienečné schválenie, a aby sa toto schválenie mohlo v budúcnosti zmeniť na štandardné povolenie na uvedenie na trh)?
  2. Súhlasí Európska komisia s tým, že existuje riziko, že deti môžu byť očkované v rozpore s lekárskym odporúčaním v dôsledku spoločenského tlaku, napríklad v rámci rôznych verejných očkovacích kampaní, a ako možno deti pred týmto rizikom chrániť?
  3. Vykonala, alebo zadala Európska komisia nejaké štúdie, ktoré by podrobne skúmali potenciálne riziko infekcie COVIDu-19 pre deti?“
Účastníci budú lekársky sledovaní ďalšie dva roky

V tlačovej správe spoločnosti BioNTech zo dňa 28.5.2021 sa uvádza:

„Spoločnosť Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) dnes oznámila, že podmienečné povolenie na uvedenie lieku COMIRNATY® na trh v Európskej únii (EÚ) bolo rozšírené na dospievajúcich vo veku 12 až 15 rokov.“ Spoločnosť tiež objasňuje, že stále prebieha štúdia fázy 3, čo znamená, že každý očkovaný je v súčasnosti účastníkom experimentálnej štúdie očkovania:

„Účastníci budú lekársky sledovaní ďalšie dva roky po podaní druhej dávky, aby sa ďalej určila dlhodobá ochrana a bezpečnosť.“

Vyvstáva tu aj otázka, či pacienti, ktorí zavádzajúco neboli informovaní o iba podmienečnom schválení, sú tiež oklamaní v zmysle § 4 ods. 2 zákona o zdravotníckych pomôckach, § 3 ods. 2 zákona o reklame v oblasti medicíny a prípadne § 11 ods. 1 č. 9 zákona o reklame v oblasti medicíny. Od roku 2001 bolo objasnené, že zákon o reklame v oblasti medicíny sa vzťahuje aj na zdravotnícke pomôcky definované v § 3 zákona o zdravotníckych pomôckach.

Svedectvo rakúskej detskej lekárky o závažných vedľajších účinkoch po očkovaní detí proti COVIDu (The Epoch Times)

Špeciálna očkovacia kampaň – komplexnejšia osveta?

Podľa „Hallo Niedersachsen“ sa do očkovacej kampane zapojilo v Dolnom Sasku celkovo 23 očkovacích centier a zaočkované boli tisíce mladých ľudí. Dátum druhého očkovania je stanovený na 29. augusta 2021. Podľa správy boli voľné termíny očkovania plne obsadené v priebehu niekoľkých hodín, preto bude ponuka pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. V priebehu jedného dňa sa v očkovacom centre v Laatzen obsadilo všetkých 1 170 termínov.

Aktivistka Nadine z Harsumu, ktorá bola priamo v očkovacom centre, zhrnula svoje postrehy takto:

„Čas dovoleniek je čas dovoleniek. Nielen pracujúci, ale aj dôchodcovia a žiaci boli vyzvaní, aby sa dali zaočkovať. K hale číslo 26 smerovalo veľa osobných áut. Takmer v každom desiatom aute boli deti či tínedžeri do 18 rokov. Všetci chceli ísť na výlety či dovolenky, preto sa snažili dostať vakcínu čo najrýchlejšie.

Dnes sme stáli pred bránami komplexu asi dve hodiny. Bolo vidno, že odhodlanie bolo veľké, ale vedomosti o zložení a rizikách veľmi malé.

Mala som dlhý rozhovor so zubnou asistentkou. Nedá sa očkovať a pochopila, že riziká sú nevypočítateľným faktorom. Na jedno vozidlo s „pochybovačmi“ pripadla asi ďalšia dvadsiatka áut s ľuďmi, ktorí boli odhodlaní sa dať zaočkovať, a nejavili žiaden záujem o získanie ďalších informácií. To je desivé. Akú hodnotu má dnes neporušený imunitný systém? Dovolenkový výlet.“

Záhadné úmrtia pilotov: Je za tým očkovanie?  (Ani Asvazadurian)

BioNTech sa teraz zameriava na deti vo veku od 6 mesiacov

Dňa 29.4.2021 denník „Handelsblatt“ informoval, že štúdia očkovania spoločnosťou BioNTech sa teraz začala aj s ešte mladšími deťmi.

„Spoločnosť BioNTech v spolupráci so spoločnosťou Pfizer testujú svoju vakcínu aj na deťoch vo veku od šiestich mesiacov do jedenástich rokov. Prvé deti v tejto štúdii boli zaočkované v marci. Generálny riaditeľ spoločnosti BioNTech Sahin očakáva, že prvé výsledky pre deti vo veku päť až dvanásť rokov bude môcť prezentovať v júli, pre mladšie deti potom v septembri.“

Už zvažujú aj podávanie mladším. Od 2 rokov veku

„Okrem toho prebieha pediatrická štúdia hodnotiaca bezpečnosť a účinnosť vakcíny COVID-19 u detí vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov. Spoločnosti Pfizer a BioNTech očakávajú, že konečné výsledky budú k dispozícii do septembra a v závislosti od získaných údajov môže byť do konca septembra podané mimoriadne povolenie (ako napríklad v USA), alebo podmienečná zmena registrácie (ako napríklad v EÚ) pre mladšie vekové skupiny. Ide o dve skupiny: deti vo veku od 2 do 5 rokov a deti vo veku od 5 do 11 rokov. Analýza a predloženie údajov za skupinu detí vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov sa očakáva vo štvrtom štvrťroku.“

Nie je jasné, čo je podávané deťom

Nie je jasné, či deti dostávajú nemodifikované vakcíny pre dospelých, t. j. bez zreteľnej úpravy dávkovania podľa vekovej skupiny, alebo či ide o úpravu podľa veku. Vzhľadom na to, že deti môžu byť oficiálne očkované vakcínou BioNTech len niekoľko týždňov, a že mnohé z vážnejších vedľajších účinkov vakcíny sa prvýkrát objavia až po niekoľkých týždňoch, v blízkej budúcnosti možno určite očakávať nepríjemné prekvapenia. Toto je obzvlášť dôležité spomenúť, pretože vždy sa nájdu rodiny, ktoré chcú získať späť „slobodu cestovania“ s očkovaním a potom možno zažijú nepríjemné prekvapenie v dovolenkovej krajine, uzatvára svoj komentár Stephan Witte v The Epoch Times.

Nemecký odborník tvrdí: „Korona sa stáva normálnou chrípkou“ (Gernot Marx)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info