Pandémia? Oveľa väčší problém Slovenska je zlý demografický vývoj, tvrdia analytici
29 | 06 | 2021 I Peter Sulek

Negatívny demografický vývoj je omnoho väčším problémom než pandémia. Jedno z riešení na zvrátenie negatívnej krivky je základný príjem 800 eur pre rodiča, ktorý sa stará odieťa. Upozornili na to analytici z IstroAnalytica.


Kým pre pandémiu za niečo vyše roka zomrelo okolo 12-tisíc Slovákov, prognóza demografického vývoja ukazuje, že do roku 2100 na Slovensku ubudne 1,1 milióna obyvateľov, čiže takmer 14-tisíc ľudí ročne.
Hrozí rozvrat verejných financií

Upozornili na to analytici z IstroAnalytica v súvislosti s tým, že nepriaznivý demografický vývoj môže spôsobiť rozvrat verejných financií.

Ak sa teda situácia riešiť nebude, analytici zdôraznili, že výdavky na starobné dôchodky budú každoročne stúpať a v roku 2050 budú predstavovať 147 % úrovne z roka 2020. Priemerná výška odvodu na starobné poistenie dosiahne v roku 2050 dvojnásobok vlaňajšej úrovne a ročná potreba dofinancovania dosiahne v rokoch 2021 až 2050 v priemere 138 miliónov eur ročne.

Takisto priemerná výška odvodu na zdravotné poistenie dosiahne do roku 2050 viac než 150 % vlaňajšej hodnoty. "V čistej súčasnej hodnote dôjde do roku 2050 k zníženiu daňových príjmov vyšších územných celkov, miest a obcí o 20 % oproti roku 2020," dodali analytici.

Rusi chcú vychovávať deti v tradičných rodinách
Ruské sociálne siete pobúril transsexuálny Moskovčan, ktorý vychováva osemročného syna ako dievča. Uviedol portál Nation-news.ru. Čítať ďalej
09 | 06 | 2020 | Preklad: Redakcia HD

Z materskej dovolenky rodinná práca a 800 eur základný príjem pre rodiča

Na margo penzijného systému analytici podotkli, že kým vlani pripadali na jedného dôchodcu zhruba štyria ľudia v produktívnom veku a tri ekonomicky aktívne osoby, v roku 2050 to môže byť už len 1,94 človeka v produktívnom veku a 1,43 ekonomicky aktívnych osôb. Do roku 2100 sú predpoklady ešte pesimistickejšie.

Na zvrátenie tohto vývoja sú podľa analytikov potrebné desaťročia. Začiatok riešenia by sa však nemal odkladať, situácia je potrebné riešiť hneď. V prvom rade navrhujú analytici zmeniť politicko-spoločenské vnímanie obdobia výchovy dieťaťa do troch rokov. Materská dovolenka by sa mala zmeniť na "rodinnú prácu".

Človek starajúci sa o dieťa vo veku od 31 týždňov do troch rokov by tiež mal podľa nich dostať základný príjem vo výške priemerného čistého príjmu – na rok 2022 výšku tohto príjmu odhadli analytici na 800 eur v čistom. Do tretice navrhujú pre týchto ľudí zvýšiť vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie na úroveň základného príjmu.

Takisto by bolo podľa nich dobré zachovať rodičovský príspevok v súčasnej výške 378,10 eura a zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane pre osobu starajúcu sa o dieťa vo veku od troch rokov až do skončenia sústavnej prípravy na povolanie.

Maďarsko zakázalo adopciu homosexuálnym a lesbickým párom
15 | 12 | 2020 | Diana Zaťková

Motivovanie zamestnávateľov

Riešením by podľa analytikov mohlo byť aj efektívne motivovanie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest s kratšími pracovnými úväzkami. Napríklad formou 100-percentnej úhrady odvodov zamestnávateľa. Treba tiež zvyšovať kapacitu škôlok.

Analytici vyčíslili, že navrhované opatrenia zvýšia hrubý verejný dlh o 21,5 miliardy eur. Benefity však tieto náklady jednoznačne prevýšia. K úplnému splateniu týchto nákladov dôjde v roku 2084. Od roku 2035 by mohla byť pôrodnosť na úrovni dvoch detí na ženu a do roku 2060 až 2,2 dieťaťa na ženu. To umožní "obnovu" populácie.

Do roku 2024 by mohlo mať Slovensko o 18.000 detí do troch rokov viac než v súčasnosti a do roku 2060 až o zhruba 87.000 viac.

Kresťania vyzvali Hegera: Brusel chce štátom EÚ nariadiť povinné adopcie homosexuálmi. Povedz nie!
Európska komisia sa snaží narušiť inštitút manželstva, rodiny a suverenitu členských štátov EÚ, varuje portál Christianitas. Hegerovi adresovali verejnú výzvu. Čítať ďalej
20 | 05 | 2021 | Peter Sulek

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.