Žilinka opäť vyškolil Lipšicovho prokurátora. Zrušil zamietnutie sťažnosti poslanca Žigu proti obvineniu
08 | 06 | 2021 I Aneta Leitmanová
Generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť vyškolil Lipšicovho prokurátora. Zrušil zamietnutie sťažnosti poslanca Petra Žigu proti obvineniu z podplácania. Zrušenie sťažnosti však neznamená koniec obvinenia, informuje TASR.
Nezákonný postup prokurátora ÚŠP

Žilinka dospel k záveru, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nezákonne zamietol sťažnosť obvineného poslanca Žigu. Podal ju proti uzneseniu vyšetrovateľa o vznesení obvinenia. Rozhodnutím Žilinku sa neruší samotné obvinenie.

"Žilinka 8. júna 2021 zrušil uznesenie prokurátora ÚŠP z 25. januára 2021 o zamietnutí sťažnosti obvineného poslanca NR SR Ing. P. Ž. Podanej proti uzneseniu vyšetrovateľa NAKA zo dňa 17. decembra 2020 o vznesení obvinenia pre prečin podplácania," uviedol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Žilinka po preskúmaní veci dospel k záveru, že druhostupňové rozhodnutie prokurátora ÚŠP je nezákonné. Dôvodom je jeho nepreskúmateľnosť a arbitrárnosť (svojvoľnosť - pozn. red. HD).
Neakceptovateľná odpoveď a čistý formalizmus

"Prokurátor pri rozhodovaní o sťažnosti obvineného neakceptovateľným spôsobom prakticky nereagoval a nedal adekvátnu odpoveď na rozsiahle sťažnostné námietky obvineného a k rozhodovaniu o sťažnosti pristúpil čisto formálne. Tým došlo k porušeniu zákona v neprospech obvineného," dodal Skladan.

Rozhodnutie generálneho prokurátora vyjadruje výlučne stanovisko k arbitrárnosti a nepreskúmateľnosti uznesenia prokurátora ÚŠP o zamietnutí sťažnosti. Nie je ním dotknuté uznesenie o obvinení Žigu. "V ďalšom konaní bude povinnosťou prokurátora opätovne rozhodnúť o sťažnosti obvineného a poskytnúť mu odpovede na všetky skutkovo a právne významné otázky, ktoré uplatnil v sťažnosti," zdôraznil Žilinka.
Prokurátor ÚŠP rezignoval na požiadavky logiky a vecnej konzistentnosti

Vyhlásil, že podľa ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR je súčasťou práva na spravodlivý proces aj právo účastníka na také odôvodnenie úradného rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na dôležité právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom ochrany. Odôvodnenie má podľa neho presvedčiť účastníkov konania, že rozhodnutie bolo výsledkom starostlivého zhodnotenia relevantných faktov, nebolo výsledkom vopred prijatého rozhodnutia a že nebolo svojvoľné.

"Je preto potrebné trvať na logickej súladnosti a vecnej konzistentnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktoré nemôže opomenúť dôležité skutočnosti a tieto ponechať bez odpovede. V prípade rozhodovania o sťažnosti obvineného Ing. P. Ž. prokurátor ÚŠP na tieto požiadavky rezignoval," doplnil Žilinka.