Advokáti vyzývajú na okamžité prešetrenie ovplyvňovania výpovedí kajúcnikov. Takéto postupy sú neprípustné!
24 | 05 | 2021 I Imrich Kovačič

Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) a JUDr. Martin Ribár vyzývajú komeptentných na okamžité prešetrenie ovplyvňovania výpovedí kajúcnikov. Žiadajú od upustenia od podobných postupov v praxi orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), uvádza sa v ich tlačovej správe.Bezprecedentné, neakceptovateľné a nezákonné

IAPŠ považuje za nevyhnutné vyjadriť sa k medializovaným podozreniam, že vyšetrovatelia a operatívni pracovníci NAKA, ovplyvňujú výpovede takzvaných kajúcnikov. V prípade preukázania podozrení by išlo o bezprecedentné, neakceptovateľné a nezákonné zneužite právomoci štátnych orgánov, píše sa v tlačovej správe.
O čom mal vypovedať obvinený Kaľavský

V tomto smere advokáti vychádza výlučne z medializovaných informácií o výpovedi šéfa operatívy NAKA v Bratislave Jána Kaľavského. Opierajú sa o správu v znení: „Zadržaný Ján Kaľavský vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby údajne detailne opísal, ako sa postupuje v mediálne sledovaných kauzách, postavených najmä na navzájom sa podporujúcich výpovediach kajúcnikov.

Novému kajúcnikovi Matovičovho režimu Gajanovi posvätila nezákonné výhody sudkyňa Szabová
24 | 05 | 2021 | Aneta Leitmanová


Výpovede im majú pripravovať samotní vyšetrovatelia NAKA, ktorí sa na ich rozpletaní podieľajú. Robia tak aj cez operatívcov, po ktorých údajne posielajú návody, čo má ktorý obvinený hovoriť. Výpoveď Kaľavského mala pritom rozviazať jazyk aj jeho podriadeným, ktorí sa pred vyšetrovateľom inšpekcie vyjadrujú v rovnakom duchu“.
Zápisnica o výsluchu advokáta Ribára je jasným dôkazom

IAŠP poukazuje na to, že zo zápisnice o výsluchu obvinených spísanej na Špecializovanom trestnom súde zo 6. mája 2020 pri rozhodovaní o predĺžení lehoty trvania väzby v konaní 1Tp 10/2019 týkajúceho sa aj JUDr. Martina Ribára, ktorú dal IAPŠ k dispozícii, vyplýva, že uvedené podozrenia o „nadpráci“ a nezákonnom ovplyvňovaní kajúcnikov a obvinených (z ktorých sa majú stať ďalší kajúcnici) zo strany vyšetrovateľov či operatívnych pracovníkov OŠTK sú viac ako dôvodné.
Organizuje NAKA ovplyvňovanie tých, čo sú práve kvôli ovplyvňovaniu v kolúznej väzbe?

Z obsahu predmetnej zápisnice priamo vyplýva dôvodné podozrenie, že zo strany vyšetrovateľov a operatívnych pracovníkov malo dôjsť k porušeniu účelu kolúznej väzby. Vyšetrovatelia a operatívni pracovníci NAKA mali umožniť stretnutie spoluobvinených osôb. Minimálne jedna z nich bola v kolúznej väzbe. Na tomto stretnutí malo údajne prísť k presviedčaniu už spolupracujúceho obvineného - kajúcnika, ktorý mal nahovárať na spoluprácu iného spoluobvineného. To všetko vraj prebiehalo v prítomnosti a za asistencie vyšetrovateľov NAKA, respektíve operatívnych pracovníkov NAKA.

Zurian: Beňa mal dostať doživotie. Teraz mu navrhujú podmienku
24 | 05 | 2021 | lindachopin

Absolútny škandál európskych rozmerov

„Vyššie uvedené informácie týkajúce sa údajného ovplyvňovania kajúcnikov v spojení s podmienkami väzby, ktoré sú dlhodobo v rozpore s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a v spojení s rozhodnutiami slovenských súdov, ktoré v protiklade s konštantnou judikatúrou ESĽP náležite neskúmajú materiálne podmienky väzby, sú v kombináciami s neprimerane dlhými maximálnymi lehotami väzby v porovnaní zo zvyškom Európy absolútnym škandálom." upozorňuje JUDr. Marica Pirošíková.
Advokáti sú presvedčení, že Zurian by sa teraz nemal vracať na Slovensko

Pirošíková pripomína, že "v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ môžu krajiny EÚ odmietnuť vykonať vydaný európsky zatýkací rozkaz, ak sa obávajú, že obvinený nebude mať v krajine, ktorá ho vydala, spravodlivý súdny proces. Krajiny EÚ musia skúmať aj konkrétne skutočnosti nasvedčujúce tomu, že podmienky výkonu pozbavenia osobnej slobody, ktorým bude obvinený vystavený v prípade jeho odovzdania, nespĺňajú minimálne štandardy stanovené medzinárodným právom." Čím jasne poukazuje na aktuálne medializované dianie okolo bývalého riaditeľa NAKA Zuriana.

"Ak nie je možné vyvrátiť existenciu tohto rizika v primeranej lehote, tento orgán musí rozhodnúť, či je postup odovzdania potrebné skončiť.“  Uzatvára dlhoročná zástupkyňa SR pred EĽSP JUDr. Marica Pirošíková. Uvádza to aj v nadväznosti na odporúčania predstaviteľov opozičných strán, adresovaných bývalému šéfovi NAKA Branislavovi Zurianovi, aby sa do Slovenskej republiky nevracal.

Robil Matovič dohody s Makóom alebo to bolo naopak? Dag Daniš prináša veľký profil kajúcnika
"Ľudovít Makó sa nikdy nepovažoval za pešiaka, ale za hráča. Hoci nie vždy na to mal. Makó udal každého, na koho si spomenul. Výmenou za očakávané zníženie trestu a prepustenie z väzby (to druhé sa mu podarilo, je stíhaný na slobode). Ako to bolo... Čítať ďalej
23 | 05 | 2021 | René Skalný

Na Slovensku sa porušujú základné ľudské práva

V súvislosti s tým advokáti upozorňujú, že aj v prípade protiprávne zadržiavaného JUDr. Martina Ribára Ústavný súd SR vo svojom náleze III. ÚS 33/2021 z 13. mája 2021 jednoznačne definoval závažné pochybenia OČTK - tak vyšetrovateľov NAKA ako aj Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry, Špecializovaného trestného súdu ako aj Najvyššieho súdu SR vo vzťahu k JUDr. Martinovi Ribárovi.

„Nález Ústavného súdu vo veci ústavnej sťažnosti je prelomovým preto, lebo určuje jasné mantinely, keď je naplnená väzobná podmienka. Ústavný súd uvádza, že súdy musia skúmať materiálne podmienky potreby väzobného stíhania a nemôžu automaticky prijať právnu kvalifikáciu skutku, ktorá je mu kladená za vinu zo strany prokuratúry," uvádza jeden z iniciátorov IAPŠ Matej Marhavý.

IAPŠ - Iniciatíva advokátov za právny štát vznikla, aby poukázala na negatívne trendy v celej justičnej sfére- Prvotným impulzom vzniku IAPŠ bol bezprecedentný postup OČTK, prokuratúry - Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, ale aj Špecializovaného trestného súdu a následný postup Najvyššieho súdu SR voči advokátovi JUDr. Martinovi Ribárovi.

Uvedené plne potvrdil Ústavný súd SR, ktorý zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. augusta 2020 a prikázal Najvyššiemu súdu SR bezodkladne prepustiť sťažovateľa JUDr. Martina Ribára z väzby na slobodu.

Kauza Makó: Prevoz súkromným lietadlom, milióny v Dubaji - aj tak vyzerá život kajúcnika!
Donedávna vysokopostavený štátny úradník Makó mal spolu s ďalšími pravidelne vyvážať milióny eur za hranice. A to dokonca vo veľkom štýle; súkromným lietadlom a priamo do Dubajskej banky. Aby to nestačilo, z exotickej destinácie ho vraj štátne... Čítať ďalej
23 | 05 | 2021 | René Skalný