HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

TOTO si určite prečítajte, TOTO vám o vakcinácii nikde nepovedia! Prvá veľká žaloba za testovanie na COVID-19

Peter Weis z Advokátskej kancelárie advokátskej kancelárie Weis & Partners. Zdroj (@ Weis & Partners)

Svet sa dočkal prvej veľkej žaloby týkajúcej sa testovania na COVID-19! O historickej udalosti informuje aj facebookový profil Prinášame nádej, ktorý zverejnil článok právnika Petra Weisa z advokátskej kancelárie Weis & partners.

Ako sa píše v statuse facebookového profilu Prinášame nádej, nastala historická chvíľa. Tím viac ako tisíc právnikov a viac ako 10 tisíc expertov na medicínu pod vedením doktora Reinera Fuellmicha podáva žalobu proti americkej CDC, WHO a skupine Davos Group za zločiny proti ľudskosti. Tentokrát celosvetovo a vo veľkom. Súčasťou tímu je aj advokátska kancelária Weis & partners.

Pozitivita nie je infekčnosť

„Podstatou žaloby je nesprávny PCR test a podvody spočívajúce v zdokumentovaných prípadoch vo veľkom počte. Lekári boli nútení alebo motivovaní označovať úmrtia na komorbidity ako úmrtia na Covid,“ píše v článku Peter Weis. Dodáva, že PCR testy neboli nikdy určené na detekciu patogénov. Podľa žaloby sú stopercentne chybné pri 35 cykloch. CDC podľa Weisa nedávno pripustilo, že akékoľvek testovanie so signálom nad 28 cyklov by nemalo byť prípustné ako spoľahlivý výsledok.

„Iba tento fakt diskvalifikuje viac ako 90 percent domnelých prípadov covidu (tzv. infekcií zistených týmito „testami“),“ konštatuje Weis. Podľa neho sú spolupáchateľmi pri šírení poplašných správ a paniky medzi obyvateľstvom všetky média, ktoré si zamieňali pojmy pozitivita a infekčnosť.

Použitie experimentálnej vakcíny je porušením Norimberského kódexu

Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru.

„Podľa tohto článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru,“ uvádza právnik. Použitie experimentálnej vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.

Weis varuje: Po vakcíne Pfizer je až 8-násobne vyššia šanca nákazy juhoafrickým variantom!

Vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov definície očkovacej látky

Takzvané vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov definície očkovacej látky. Naopak, spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch.

 1. Vakcína má poskytnúť imunitu proti vírusu. Žalobcovia si trúfajú preukázať, že táto „génová terapia“ neposkytuje imunitu proti covidu. Má zaručiť redukciu symptómov. Napriek tomu podľa dát zo žaloby však až 60 percent prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť, s pacienti po dvoch dávkach vakcíny.
 2. Vakcína má ochrániť pred nákazou. Táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať. Viď aktuálna situácia na Seycheloch.
 3. Vakcína má znížiť počet úmrtí na vírusovú infekciu. Táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní zomierajú.
 4. Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu. Táto génová terapia nebráni v šírení choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu.
 5. Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých. Táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky nulovú imunitu.

Vláda ohrozuje už aj zdravie žiakov a vyučujúcich, tvrdia advokáti Pirošíková, Weis a Schmidt

Žaloba uvádza aj jednotlivé porušenia Norimberského kódexu
 1. Informovaný súhlas

Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného súhlasuVeľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Krajiny zavádzajú lockdowny, opatrenia a vyhrážajú sa vlastným obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im hrozí obmedzenie ich základných práv. A to všetko na protiprávnom základe cez vakcinačné pasy alebo tzv. zelené pasy. Pamätajte, že aj počas norimberských procesov boli žalované aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti. Podobne, ako veľa nacistov, ktorí boli po II. svetovej vojne odsúdení za zločiny proti ľudskosti.

Za akých okolností sú povolené pokusy?
 1. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami. A nesmú byť vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Ako je uvedené vyššie, táto génová terapia nespĺňa základné definičné kritériá vakcíny a neposkytuje imunitu proti vírusu. Existuje množstvo iných bežne dostupných liečebných postupov, ktoré poskytujú dobré výsledky ako napr. vitamín D, vitamín C, zinok a vlastný silný imunitný systém (ak je napr. osobitne odolný voči chrípke alebo nachladnutiu) a mnoho ďalších.

Na zvieratách netestovali, vrhli sa rovno na ľudí
 1. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby.

Táto génová terapia sa na zvieratách netestovala a použila sa priamo na ľuďoch. Vo výskume, ktorý použil Pfizer – v kandidátskej štúdii o mRNA (BNT162b2) s využitím opíc makak rhézus – všetky opice po podaní vakcíny dostali zápal pľúc. Avšak vedci vyhodnotili toto riziko ako nízke. A to na tom základe, že opice boli mladé a zdravé jedince vo veku 2 – 4 roky. Podľa podania izraelskej skupiny právnikov po aplikácii vakcíny Pfizer až 80 percent očkovaných dostalo zápal pľúc. Napriek týmto okolnostiam Pfizer pokračoval vo vývoji vakcín bez testovania na zvieratách.

Advokát Peter Weis: Podľa štúdie majú rúška nulový efekt, pokiaľ ide o šírenie vírusových respiračných chorôb

Následky pokusov na ľuďoch
 1. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

CDC VAERS zaregistroval od začiatku očkovania viac ako 4 tisíc úmrtí a 50 tisíc poškodení zdravia v USA, v EÚ je to 7 tisíc úmrtí a 365 tisíc poškodení zdravia.

Ďalšie dôsledky zločinných pokusov na ľuďoch
 1. Nesmie byť vykonaný taký pokus, pri ktorom je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

Táto génová terapia spôsobuje smrť a iné vedľajšie zdravotné účinky (viď bod 4). Iné skoršie štúdie ohľadne mRNA uvádzajú ďalšie riziká, ktoré sú zatiaľ úplne ignorované. Štúdia z r. 2002 ohľadne spike proteínu SARS-CoV-1 dokázala, že proteín spôsobuje zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a zabraňuje tvorbe angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať spike proteín s obdobnými vlastnosťami.

Prvotný antigénový hriech
 1. Riziko nesmie prevážiť nad benefitmi

Covid-19 sa neskončí smrťou v 98 – 99 percentách prípadov. Vedľajšie účinky vakcín, smrť, poškodenia zdravia spôsobené mRNA génovou terapiou prevyšujú benefity. Podobne, ako to u nás už dávno tvrdí doktor Ján Lakota, aj medzinárodný tím upozorňuje (aj na základe štúdie Marekovej choroby na hydine) na ADE a prvotný antigénový hriech alebo Original antigenic sin (OAS). CDC aj ECDC jednoznačne o tomto probléme vie a tento fakt ignoruje.

Používajú sa nepovolené vakcíny
 1. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

Neboli vykonané žiadne prípravy. Táto génová terapia preskočila testovaciu fázu na zvieratách. Tretia testovacia fáza farmaceutických spoločností sa skončí až v roku 2022/2023! Tieto vakcíny sú určené len na núdzové použitie, nie sú povolené.

Ďalší dôkaz, že testy a vakcíny proti Covidu pravdepodobne nefungujú (Peter Weis)

Propaganda nie je veda
 1. Pokusy smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Politici, médiá, herci, spisovatelia, ktorí tvrdia, že vakcíny sú sloboda alebo bezpečné, nemajú potrebné vzdelanie. Veda a medicína nie je propaganda. A propaganda vonkoncom nie je veda.

Povinné a nútené očkovanie
 1. Počas pokusu musí mať jeho účastní slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Napriek protestom asi 85 tisíc lekárov, zdravotníkov, virológov a epidemiológov sa experiment neskončil. Naopak, registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu! To zahŕňa jednak povinnú, jednak nútenú vakcináciu (proti vlastnej vôli). Podľa žaloby je podávanie experimentálnych vakcín v pláne pravidelne na 6-mesačnej báze bez ohľadu na počet úmrtí a vedľajších účinkov. Tieto vylepšené vakcíny na nové kmene choroby budú podávané bez akéhokoľvek klinického skúšania. EÚ nakúpila 1,8 miliardy vakcín a má cca 507 miliónov obyvateľov. Pri zaočkovaní 50 percent tak vyjde na každého vrátane detí cca 7 dávok. Dve teda nestačia a stačiť nebudú, rovnako, ako malo stačiť jedno celoplošné testovanie. Čo to s ľuďmi urobí, ukáže až čas.

 1. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Zo štatistických dát je zrejmé, že tento experiment spôsobuje smrť a iné vedľajšie účinky. Politici, farmaceutické spoločnosti a samozvaní experti nerobia nič preto, aby tieto pokusy zastavili, čím by zastavili aj zvyšovanie počtu obetí z radov zavádzaného a neinformovaného obyvateľstva.

V Matovičovej a Naďovej akcii Spoločná zodpovednosť zrejme dochádzalo k trestnej činnosti

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info