Plán obnovy je výsmech do očí poľnohospodárov a potravinárov - znie názor odbornej Komory
03 | 05 | 2021 I Ivan Brožík

"Slovensko významne zaostáva v konkurencieschopnosti a potrebuje posilniť svoju pozíciu na spoločnom európskom trhu. To uvádza aj samotný text Plánu obnovy, keď konštatuje, že hlavnou výzvou pre Slovensko je vymaniť sa z pasce stredného príjmu a reštartovať konvergenčný proces." Citát -Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.


"Treba zobrať na vedomie, že ostatné členské krajiny vo svojich Plánoch obnovy na pozadí európskych priorít budujú svoju vlastnú konkurencieschopnosť a odolnosť. Toho súčasťou je v ich prípade aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo." Vstupuje na webe Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sppk.sk do témy jej hovorkyňa, Jana Holéciová.
Bude Slovensko "treťou krajinou?"

"Prichádza pritom rozhodujúce obdobie, kedy Slovensko môže posilniť svoju konkurencieschopnosť a odolnosť. Alebo ju ďalej oslabiť, čo by z nás urobilo „tretiu krajinu“ v EÚ odkázanú na dovoz z iných štátov. Vrátane odkázanosti na dovoz potravín s pretrvávajúcim dopadom na hospodársky rast a kvalitu života." Pokračuje v texte hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

"Informácie o situácii v agrorezorte vnímam ako strašné!" hovorí Karahuta
Skutočnosť, že potravinárstvo na ministerstve pôdohospodárstva je dlhodobo bez generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR, vníma predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo ako “vážny problém”, povedal pre Hlavný denník... Čítať ďalej
14 | 08 | 2020 | Ivan Brožík

Máme krátku pamäť

"Spomeňme si na tých niekoľko dní počas prvej vlny pandémie koronavírusu, keď sme v obchodoch dočasne nevedeli kúpiť niektoré druhy trvanlivých potravín. Droždie sa stalo pomaly luxusom. Zákazníci v panike vykúpili, čo sa dalo. A národ v priamom prenose na pár dní zistil, o čom je životaschopné domáce poľnohospodárstvo a potravinárstvo." Znie text na citovanom zdroji.
To sme to dopracovali!

Jana Holéciová z SPPK ďalej pokračuje: "Uvedomelosť krajiny spočíva aj v tom, že si dlhodobo posilňuje strategické odvetvia národného hospodárstva. Medzi tie nepochybne patrí aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Slovensko sa posilnenia agropotravinárstva z Plánu obnovy nedočká."

Reprofoto web (@sppk.sk)

Minister vybojoval pre poľnohospodárov nulu

"Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský opäť raz pracoval na úkor rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva. Hoci pôvodne mal žiadať pre agropotravinárstvo z Plánu obnovy 2,4 mld. eur a neskôr už len 1,4 mld., nakoniec vybojoval pre ozdravenie, oživenie a naštartovanie odvetvia NULU." Konštatuje cez janu Holéciovú SPPK.

„Poľnohospodári a potravinári sú sklamaní z tohto výsledku. Vo svetle tohto faktu sa viac ako ročné slová ministra o vľúdnych lánoch, stromoradiach, remízkach, zadržiavaní vody v krajine javia viac ako humorné a prázdne sľuby,“ skonštatoval podľa webu sppk.sk predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Podľa neho považujú v SPPK nulovú podporu agropotravinárstva z Plánu obnovy za zlyhanie ministra.

"Chceme, aby sa agrominister Ján Mičovský pozrel do zrkadla a konečne začal fungovať v slovenských reáliách,“ dodal predseda SPPK Emil Macho.
Biela vrana hrobárom agrorezortu

"Pán minister prišiel do vlády ako biela vrana. Biela vrana robí všetky veci ináč. On aj v prípade Plánu obnovy urobil veci inak ako ostatní ministri. Všetci totiž niečo vybojovali, on ale nevybojoval nič. Pri poslednom rokovaní k Plánu obnovy na tripartite ani nebol, ušiel z boja. Sme z toho veľmi znechutení. Navyše, nezneuctil len našu prácu, prácu poľnohospodárov a potravinárov, ale aj prácu svojich ľudí na ministerstve," doplnil podpredseda SPPK Marián Šolty. (Píše hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.)

Séria Mičovského škandalóznych rozhodnutí v agrorezorte pokračuje. Kto to už zastaví?
Nový šéf Poľnohospodárskej platobnej agentúry bude z Deloitte? Podpredseda vlády Richard Sulík ich v minulosti obvinil z nekalých praktík. Čítať ďalej
14 | 11 | 2020 | Ivan Brožík

Pripomienky SPPK (podľa textu na webe sppk.sk)

"Požadujeme zaradiť poľnohospodárstvo a potravinárstvo do Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Trváme na tom, že agropotravinárske podporné nástroje v pláne obnovy a odolnosti sú obhájiteľné v kontexte potrieb Slovenskej republiky a európskych priorít. Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti je určený na prekonanie koronakrízy. To si vyžaduje rozsiahle investície a významné reformy aj v oblasti agropotravinárstva.

Prípravu slovenského Plánu obnovy a odolnosti považujeme za netransparentnú a neparticipatívnu.

Zástupcovia agropotravinárskeho sektora neboli prizvaní do procesu prípravy a nepodieľali sa na formulácii tohto dôležitého dokumentu.

Aj keď je Slovensko výrazne vidieckou krajinou, návrh plánu obnovy žiadnym spôsobom neadresuje vidiek a jeho špecifické problémy – najmä čo sa týka vysokej nezamestnanosti a nízkej príjmovej úrovne.

Požadujeme upraviť Komponent 05. Adaptácia na zmenu klímy tak, aby zohľadnil dôležitú úlohu poľnohospodárstva a potravinárstva pri napĺňaní cieľov v oblasti zmeny klímy a biodiverzity."

Požadujeme upraviť Komponent 02. Obnova budov a komponent 17. Digitálne Slovensko tak, aby zohľadnili dôležitú úlohu potravinárstva v obnove ekonomiky krajiny SR. Požadujeme doplniť alokáciu zdrojov na priamu podporu firiem potravinárskeho priemyslu, a to formou pôžičiek alebo formou grantov so zameraním na podporu a budovanie odolnosti potravinárskeho priemyslu."
Nesúhlas s pseudoargumentami

"Zásadne nesúhlasíme s vylúčením agropotravinárskeho rezortu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe zdôvodnenia MF SR, že sektor je financovaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Považujeme za neprípustné vylúčenie pozemkových úprav z pôvodného návrhu Plánu obnovy a odolnosti na úkor navýšenia alokácie na pozemkové úpravy v návrhu Intervenčnej stratégie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023-2027." Píše sa v článku autorky Jany Holéciovej na webe SPPK (sppk.sk).

 

Výsledky prieskumu ponuky slovenských potravín na pultoch predajní sú sklamaním
Konštatuje to Potravinárska komora Slovenska. Najviac ich ponúka COOP Jednota, najmenej KAUFLAND a LIDL. Čítať ďalej
15 | 08 | 2020 | Ivan Brožík