Milan Rastislav Štefánik: "Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem" (video)
03 | 05 | 2021 I Ivan Brožík

Slovensko si pripomína výročie tragického úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností svojich novodobých dejín - Milana Rastislava Štefánika. Na základe Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch je 4. máj - Výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika - pamätným dňom SR.


"Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu."  Milan Rastislav Štefánik.
Otvoril cestu k slovenskej štátnosti

Štefánik uvažoval o spojení Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, pričom každé z týchto území, teda i Slovensko, malo mať vlastný krajinský (zemský) snem. Tieto jeho pomerne málo konkretizované predstavy neboli vzdialené od úmyslov niektorých slovenských politikov.

Štefánik trval na československej jednote vzhľadom na vtedajšiu situáciu Slovákov v Uhorsku a na vojnové ciele veľmocí. To však ešte neurčovalo vnútorné usporiadanie budúceho československého štátu.


(Video film „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“ vznikol ako príspevok Vojenského historického ústavu Bratislava pri príležitosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika a 100. výročia jeho tragickej smrti, ktoré sme si pripomenuli v rokoch 2019-2020.)

Pre Slovákov chcel dôstojný priestor

Po príchode zo Sibíri sa Štefánik počas mierovej konferencie v Paríži v marci 1919 kriticky vyjadril o malom počte Slovákov vo vláde. Taktiež aj aj o Pittsburskej dohode a niektorých Benešových krokoch v oblasti zahraničnej politiky.

Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva.
Fámy a nepravdy

Niektorí slovenskí vlastenci označujú Štefánika za čechoslovakistu. M. R. Štefánik bol však hrdý a uvedomelý Slovák. A pragmatik. Plne si uvedomoval, že po desaťročiach krutej maďarizácie Slovákov v Uhorsku, nebol náš národ na začiatku 20. storočia vnútorne dostatočne silný a vyspelý v rokovaniach s mocnosťami v témach vytvorenia  samostatného slovenského štátu.

Ak Štefánik hovoril o československom národe, tak výhradne v politickom kontexte. Hovoril o jednotnom politickom národe z čisto pragmatického hľadiska. Vedel, že spoločný štát Slovákov a Čechov bude životaschopný, veľmocami akceptovaný.
Nešťastie pri Bratislave

Štefánikovu veľkú cestu životom i dejinami ukončila 4. mája 1919 tragická letecká nehoda pri pristátí na rodnom Slovensku.
Kto bol Štefánik?

* 21.07.1880 Košariská † 04.05.1919 Ivanka pri Dunaji
- astronóm, politik, generál francúzskej armády, prvý československý minister vojny
Pocta generála generálovi

„Často predo mnou hovoril o Slovensku a o slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul jediného slova, ktoré by vyjadrovalo niečo iné než hlbokú náklonnosť k nemu, plnú poézie, než oddanú úctu a vrelú túžbu oslobodiť svojich rodákov.“
Generál M. Janin

(Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice Janin bol francúzsky generál a vojenský veliteľ, ktorý bol počas ruskej občianskej vojny vedúcim spojeneckej vojenskej misie na Sibíri. Ako taký velil československej légii v Rusku.)

Kiežby malo Slovensko aj dnes svojho Štefánika.