Právnička Judita Laššáková: Zavedenie očkovacích preukazov je blud, tie totiž už roky máme
29 | 04 | 2021 I Ivan Brožík

Máme klasický očkovací preukaz. Ten, ktorý pred rokmi odporučila Svetová zdravotnícka organizácia. "Nikdy nikde som sa ním nemusela preukazovať na to, aby som niekam smela vojsť! Ak by WHO podporovala túto iniciatívu, stačilo by iba rozšíriť tento očkovací preukaz o kolónku pre očkovanie na COVID-19. Ale WHO to odmieta. Zatiaľ. Snáď jej to vydrží." Citát - Judita Laššáková.


"Tento nápad (s očkovacím preukazom - resp. Covid pasom - pozn. red. HD) poletuje éterom už od vypuknutia kovid-krízy. Mohla by som sa spýtať, či doteraz bol vyžadovaný pri vstupe do predajní očkovací preukaz WHO, ten papierový, žltej farby, ale túto otázku si odpustím, lebo odpoveď poznám." Vstupuje do témy povinného či nie očkovacieho preukazu pre očkovaných proti Covidu na sociálnej sieti právnička Judita Laššáková.

Reprofoto status FB (@Judita Laššáková)

Nikto nemá právo rozhodovať o tele iného

"Tí, ktorí sa chcú dať očkovať, nech sa dajú. Kto zásah do svojho tela v podobe vpichnutej vakcíny (navyše vyvinutej v podozrivo krátkom čase) odmieta, nech sa očkovať nedá. Kto sa očkovať dať chce, nech tak urobí. Nikto nemá právo rozhodovať o tele druhého človeka. Tí, ktorí to robili, skončili napríklad na lavici obžalovaných v Norimbergu." Pripomína právnička Laššáková.

Právnička Judita Laššáková: Vykladači ústavy zaviedli do praxe nový pojem – menšinová vláda
Právnička Judita Laššáková žasne nad tým, ako sa do verejného priestoru dostávajú sprostosti, ktorým dávajú krídla "elitní" novinári. Tentokrát sa zamýšľa nad nonsensom „menšinová vláda“. Nič také totiž v ústave neexistuje, píše v statuse na... Čítať ďalej
20 | 03 | 2021 | Robert Bačinský

EÚ a jeden z jej cieľov -vnútorný trh

"Keď sa formovala EÚ, jedným z jej cieľov bolo vytvorenie vnútorného trhu. V skratke to znamená toľko, že všetky národné trhy sa majú „zliať do jedného“. Aby mali všetky obchodné spoločnosti rovnaké podmienky na trhu. Aj zameranie a rozsudky Súdneho dvora EÚ (SD EÚ) sa týkali práve obchodu a stanovenia podmienok platných v obchodnom styku. Predovšetkým rovnakých podmienok pre všetkých."
Rozsudok „Parker Pen“

"Skutkový stav v skratke bol taký, že spoločnosť Parker Pen podpísala zmluvu so spoločnosťou Herlitz. Parker Pen si stanovila podmienku, na základe ktorej Herlitz nesmie predávať jej produkty inde ako v Nemecku. Oba subjekty sa na tomto pravidle dohodli. Čiže tu máme slobodnú vôľu dvoch subjektov na voľnom trhu. V kapitalizme. Súdny dvor však túto podmienku zrušil.  A to napriek tomu, že Herlitz tvrdil, že ani nechceli expandovať do zahraničia. Takže vlastne predmetné zmluvné ustanovenie bolo iba na papieri. Súdny dvor to však nezaujímalo. Vvyslovil, že „už len sám fakt tohto zákazu v zmluve má dostatočné vizuálne a psychologické účinky, ktoré môžu prispieť k rozdeleniu trhu“. Súdny dvor zaujímali „vizuálne a psychologické účinky“."
Paralela medzi ochranou hospodárskej súťaže a ochranou slobody občana

Právnička Judita Laššáková ďalej na sociálnej sieti vysvetľuje: "Ochrana pravidiel hospodárskej súťaže je jednou z 5, slovom piatich, výlučných právomocí Európskej únie. Jedným z pojmov, ktoré čakali a aj sa dočkali obsahového vyjadrenia zo strany SD EÚ, je aj pojem „dohoda“. Tá sa zameriava na existenciu určitého súladu vôle medzi dvomi alebo viacerými subjektami. Pričom forma prejavu vôle nie je relevantná, ak súhlasný prejav vôle odráža úmysel zúčastnených strán. Čiže je jedno, čo je napísané na papieri, dôležité je, ako tieto subjekty konajú. Čo však SD EÚ považuje za nevyhnutnú podmienku a ktorú nie je možné obísť, je nezávislosť daných subjektov. Musí ísť o najmenej dve ekonomicky nezávislé strany. V opačnom prípade musí byť preskúmané, či ide o jednostranné zneužívanie dominantného postavenia alebo o rozhodnutie združenia podnikateľov."

Laššáková: A je to tu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa musel vylúčiť už v 24 prípadoch!
Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa dostal do problémov. Konflikt záujmov totiž hlási až pri 24 prípadoch. Túto skutočnosť si všimla aj právnička Judita Laššáková, ktorá sa k tomu vyjadruje na sociálnej sieti. Čítať ďalej
24 | 04 | 2021 | Jozef Uhlárik

Otázky, ktoré by si mali klásť politici

"Zavedenie očkovacích preukazov je blud. A to z jednoduchého dôvodu. Už taký máme. Presne ten, ktorý som uvádzala v úvode. Nikdy nikde som sa ním nemusela preukazovať na to, aby som niekam smela vojsť! Ak by WHO podporovala túto iniciatívu, stačilo by iba rozšíriť tento očkovací preukaz o kolónku pre očkovanie na COVID-19. Ale WHO to odmieta. Zatiaľ. Snáď jej to vydrží."

"Politici, ktorí horom-dolom pretláčajú túto iniciatívu, by sa mali zamyslieť nielen nad svojím myslením, ale aj nad svojimi vedomosťami. A to s poukazom na odsek vyššie! Vo vzťahu „štát-občan“ je na jednej zo strán dominantné postavenie. Štát a celý jeho aparát má voči občanovi dominantné postavenie. Ak štát stanoví pravidlo „stáť!“ na dopravnej značke „STOP“, ide o VYUŽITIE dominantného postavenia. Avšak v prípade donútenia k očkovaniu vakcínou, ktorá neprešla riadnym schvaľovacím postupom, pôjde o ZNEUŽITIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA. Otázkou je, či si toto uvedomujú občania, lebo politici zjavne nie!"

"Jaj, skoro som zabudla! Zneužitie dominantného postavenia nie je v EÚ prípustné!" Pripomína v závere statusu na sociálnej sieti právnička Judita Laššáková.

 

Laššáková: Dezinformácie sú pre Denník N typické. Médiá si zo Slovenska urobili laboratórium
Právnička Judita Laššáková upozorňuje na niekoľko prípadov, keď médiá rozohrali nepeknú hru a postavili sa do roly sudcov. Denník N si v minulosti dovolil – a dokonca aj chybne - informovať o hlasovaní členov senátu. Za omyl sa nikdy... Čítať ďalej
17 | 04 | 2021 | Petra Demková