HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Šéf výboru NR SR Karahuta: To, čo sa deje na ministerstve pôdohospodárstva, je zlý sen!

Na snímke predseda parlamentného výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Hnutia Sme rodina) / TASR - Jakub Kotian

„Budeme mať dvoch Ústredných riaditeľov ŠVPS SR? Kto v skutočnosti a s akými odbornými a ľudskými predpokladmi vlastne riadi rezort pôdohospodárstva, je už dlhšiu dobu v odbornej verejnosti jednou veľkou záhadou.“ Citát – predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta

Reprofoto FB (@Jaroslav Karahuta)

Jaroslav Karahuta si v statuse na sociálnej sieti naozaj neberie servítku pred ústa: „To, čo sa deje na Dobrovičovej 12, kde je sídlo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, možno porovnať iba k zlému snu.“

Sklamali voliča

„Voliči, ktorí vyslovili dôveru dnešnej koalícii, očakávali, že po voľbách 2020 sa konečne vytvoria podmienky na to, aby aj slovenský vidiek bol skutočným miestom pre život. Avšak namiesto toho, aby vedenie MPaRV SR zverejnilo aspoň základnú koncepciu rozvoja pôdohospodárstva a potravinárstva, stratégiu rozvoja vidieka, malého, stredného a rodinného podnikania a ukázalo aspoň víziu na zvýšenie potravinovej sebestačnosti, sa na D-12 hrajú divné hry. (D – 12 je skratka pre sídlo ministerstva na Dobrovičovej ulici 12 v Bratislave – pozn. red. HD.)

„Informácie o situácii v agrorezorte vnímam ako strašné!“ hovorí Karahuta

Výberové konanie na obsadenú pozíciu je vtip?

„Poslednou čerešničkou manažérskej neschopnosti je zverejnené výberové konanie na obsadenie funkcie Ústredného riaditeľa ŠVPS SR?“ Pýta sa verejne Jaroslav Karahuta zjavne ministra Jána Mičovského z OĽaNO.

 Podľa § 6 Zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, je

„Štátna veterinárna a potravinová správa, rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny lekár zodpovedný priamo ministrovi (ku dňu vyhlásenia výberového konania odvolaný nebol).“

Podľa zákona 55/2017 o štátnej službe

“ Za účelom zabezpečiť plnenie služobných úloh môže služobný úrad vyhlásiť výberové konanie aj na obsadené štátnozamestnanecké miesto, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že sa štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vykonávajúceho štátnu službu na tomto mieste v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov skončí.“

Séria Mičovského škandalóznych rozhodnutí v agrorezorte pokračuje. Kto to už zastaví?

Otázka mravná, ale aj odborná

„Na základe akého zákona bolo vyhlásené výberové konanie na miesto ústredného riaditeľa? Odkiaľ je zrejmé, že jeho služba sa do dvoch mesiacov skončí ? Ústredného riaditeľa menuje a odvoláva minister a menovať nového ústredného riaditeľa môže minister iba po odvolaní terajšieho.“ Dáva do pozornosti závažné otázky Jaroslav Karahuta.

Kto zodpovie?

„Budeme mať dvoch ústredných riaditeľov ŠVPS SR. Podľa výzvy asi áno. Ktorú oblasť bude druhý ústredný riaditeľ riadiť?“

„Nemali by sme v NR SR skôr, ako bude menovaný druhý ústredný riaditeľ ŠVPS, zmeniť príslušné ustanovenie zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti?“ Nadhadzuje tému predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu Jaroslav Karahuta – Sme rodina.

(medzititulky red. HD:)

Agrosektor je v agónii, no vláda na poľnohospodárov a potravinárov kašle aj v Pláne obnovy

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info