Radačovský: Ako je možné, že denník SME a Kotleba vedeli niečo, čo ja ani Lučanskí nie?
11 | 04 | 2021 I Jozef Uhlárik

Na zaujímavé okolnosti zverejnenia záverečnej správy o mimoriadnej udalosti v prešovskej väznici v súvislosti so samovraždou Milana Lučanského upozornil v maile šéfa kontrolnej komisie právny zástupca rodiny Miroslav Radačovský.


Do redakcie sme dostali mail, ktorého odosielateľom bol Adam Lučanský, syn nebohého policajného generála Milana Lučanského. Mail obsahuje kópiu mailu, ktorý Miroslav Radačovký, právnik rodiny Lučanských, zaslal Tomášovi Čitbajovi, predsedovi kontrolnej komisie preskúmavajúcej samovraždu generála Milana Lučanského v prešovskej väznici.
Bolo to iba nedopatrenie, alebo zvláštna chyba denníka SME?

Mail Miroslav Radačovský


Vážený pán Čitbaj, poukazujúc na článok V. odst. 11 Štatútu kontrolnej komisie, zriadenej v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v ÚVV a ÚVTOS Prešov, vás žiadam o poskytnutie informácie o ďalšej činnosti tejto komisie. Prípadne o úkonoch, ktoré komisia hodlá vykonať,“ píše v úvode Radačovský s tým, že naposledy o to požiadal 8. marca 2021 s odpoveďou 21. marca 2021. V nej mu uviedli, že ďalšie stretnutie za účelom diskusie k záverom je naplánované na 22. marca 2021. „Predpokladám, že len  pravdepodobne nedopatrením, alebo zvláštnou chybou médií bolo v denníku SME, na čo som bol upozornený rodinou Lučanských, že bola vypracovaná záverečná správa a podobne. Predpokladám, že len omylom, alebo zlou informáciou člen komisie p. Kotleba informoval TASR, že hlasoval proti záverečnej správe a mal k nej niekoľko závažných pripomienok,“ píše ďalej v maile Radačovský.

„Nepredpokladám totiž, ba priam to považujem za vylúčené, aby členovia kontrolnej komisie, vzhľadom na vážnosť ich funkcie, nerešpektovali vlastný štatút v ust. čl. VI. odst 2, v ktorom sa konštatuje: O zasadnutí komisie, na ktorej sa má prijímať záverečná hodnotiaca správa, vyrozumie komisia blízke osoby obvineného generála Lučanského a umožní týmto sa zasadnutia zúčastniť,“ píše ďalej Radačovský, ktorý tiež predpokladá, že len omylom je mediálne uvádzané, že komisia ukončila činnosť 9. marca 2021 prijatím záverečnej hodnotiacej správy podľa čl. VII štatútu a tým nerešpektovala čl. 6 odst. 2.

K smrti Lučanského si dám predvolať aj novinárku Tódovú a Kotlebu, prezradil Radačovský
Od smrti generála a bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského uplynuli takmer tri mesiace. Hoci to tak možno nevyzerá, vyšetrovanie naďalej prebieha. Potvrdil to na sociálnej sieti splnomocnený zástupca rodiny Miroslav Radačovský. Chce, aby... Čítať ďalej
22 | 03 | 2021 | Jozef Uhlárik

Žiada byť informovaný o ďalšej činnosti komisie aj striktne dodržiavať jej štatút

„O zasadnutí komisie, na ktorej sa má prijať záverečná správa, som ako splnomocnený zástupca rodiny Lučanských, ale ani rodina ako osoby blízke, nebol informovaný a nebolo mne ani im sa zasadnutia zúčastniť. Preto považujem, aj po konzultácii s rodinou Lučanských, mediálne tvrdenia, ako aj tvrdenie člena komisie p. Kotlebu, za neobjektívne. Nemôže totiž, podľa môjho názoru, dôjsť k situácii, aby akýkoľvek člen komisie podpísal záverečnú hodnotiacu správu a pritom nerešpektoval č. VI odst. 2 štatútu,“ konštatuje Radačovský.

Právny zástupca rodiny Lučanských preto žiada, aby bol informovaný v zmysle čl. V odst. 11 o ďalšej činnosti komisie, a tiež žiada, aby bolo striktne dodržané ust. čl. VI odst. 2 štatútu, v zmysle ktorého na zasadnutí komisie, na ktorej sa má prijímať záverečná hodnotiaca správa, vyrozumejú aj blízke osoby. A je logické, že aj nimi splnomocnený zástupca, a umožní sa im zasadnutia zúčastniť. Radačovský v závere svojho mailu ešte upozorňuje predsedu kontrolnej komisie Tomáša Čitbaja, že v termíne od 17. do 30. 4. 2021 sa bude nachádzať pracovne v Bruseli a žiada preto, aby v uvedenom termíne nebol stanovený termín zasadnutia, na ktorom sa v zmysle rozhodnutia osôb blízkych musí zúčastniť.

Radačovský: Vo veci generála Lučanského sa koná, no nebudem vynášať zo spisu
11 | 03 | 2021 | editor01hd