HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Pracujete z domu? Pozor na tieto zmeny platné už od 1. marca!

home-office
Ilustračné foto / pixabay
Od pondelka 1. marca začnú platiť zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce. Zmeny sa týkajú domáckej práce a telepráce. Takisto aj novej možnosti dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov a dosiahol dôchodkový vek, informuje portál cas.sk.

Novela Zákonníka práce hovorí, že ak zamestnanec vykonáva pravidelne vo svojej domácnosti prácu, ktorú by mohol aj na pracovisku, ide o domácku prácu alebo o teleprácu. A to v prípade, že ju vykonáva s využitím informačných technológií. Takých, pri ktorých pravidelne dochádza k elektronickému prenosu dát na diaľku. Na týchto podmienkach sa však treba dohodnúť priamo v pracovnej zmluve.

Nemá všetky výhody

Zamestnanec a firma sa môžu dohodnúť na tom, či si bude pracovník rozvrhovať pracovný čas sám alebo sa bude práca vykonávať v pružnom pracovnom čase. „V prípade, že si pracovný čas rozvrhuje zamestnanec sám, nepatria mu niektoré výhody.  Také, ktoré majú bežní zamestnanci, ktorým rozvrhuje pracovný čas zamestnávateľ,“ vysvetlili odborníci.

Zamestnanec na domáckej práci tak môže prísť napríklad o náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci či o mzdu za prácu nadčas. Ďalej o príplatky za sviatok či nočnú prácu a o mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, ak sa firma s pracovníkom nedohodne inak.

„Ľudia ťa prepichnú vidlami, odsťahuj sa zo Slovenska,“ píšu v komentári Jožovi Pročkovi

Povinnosti má zamestnávateľ, aj zamestnanec

Novela priniesla aj ďalšie povinnosti zamestnávateľa – musí napríklad zabezpečiť a udržiavať technické či programové vybavenie potrebné na výkon telepráce. Mal by tiež uhrádzať zvýšené výdavky pracovníka spojené s využívaním vlastných zariadení.

Povinnosti však pribudnú aj zamestnancom – musia bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch. Odborníci zdôraznili, že ak zamestnanec vykonáva prácu z domu príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, ide o tzv. home office. Ten nemusí byť ošetrený v pracovnej zmluve.

Od 1. januára 2022 môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď aj vtedy, ak dovŕši 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok. „Tieto dve podmienky musia byť splnené zároveň. Zamestnancovi patrí v takomto prípade odstupné vo výške podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa,“ uzavreli odborníci.

Unikol návrh opatrení: Povinné respirátory, nočný zákaz vychádzanie, testovanie v školách…

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info