Reforma stavebného zákona by mala byť už čoskoro na stole. Prinesie zníženie byrokracie a zjednodušenie procesov
17 | 02 | 2021 I Aneta Leitmanová

Odbor legislatívy na úrade vlády pod gesciou SME RODINA dokončuje dlho očakávanú novelu stavebného zákona. Tá prinesie viacero významných zmien, ktoré by okrem iného mali byť aj krokom vpred k výstavbe štátnych nájomných bytov.


 

Pripravujú sa dva nové právne predpisy – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Celkovo by mala nová reforma stavebného zákona priniesť skrátenie povoľovacích procesov, zlepšenie fungovania stavebných úradov a ich profesionalizáciu aj zníženie byrokracie.

Pred časom sa do uvedenej agendy podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého „zastaral“ minister hospodárstva Sulík, ktorý vyhlásil, že má vlastnú víziu, pokiaľ ide o novelu stavebného zákona. Zdá sa ale, že to bol z jeho strany len politicko-marketingový ťah na upútanie pozornosti a získanie politických bodov. Sulík už dlhšie spochybňuje prípravu novely a v minulosti sa viackrát s dešpektom vyjadril aj k projektu výstavby štátnych nájomných bytov. Podľa dostupných informácií ale tím legislatívcov pod vedením Holého reformu zákona v týchto dňoch finalizuje. „Obavy“ ministra Sulíka sú teda zbytočné. Návrh novely by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania už v marci. 

Čo by teda novela zákona mala priniesť? Ideálnym scenárom, ako by sa mali novo nastavené procesy odzrkadliť v praxi, je zrýchlenie a zautomatizovanie priebehu schvaľovania a vydávania stavebných povolení. Nový elektronický systém URBION naplnený všetkými dátami a územnoplánovacou dokumentáciou zabezpečí, že nebude možné subjektívnym rozhodnutím úradníka brzdiť proces vydávania stavebných povolení.

 

Zrušenie doplatkov za lieky bolo schválené. Návrh hnutia SME RODINA podporila koalícia aj opozícia
Minulý týždeň bol v parlamente jednohlasne prijatý návrh z dielne hnutia Sme rodina na zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané, najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Čítať ďalej
09 | 02 | 2021 | Aneta Leitmanová


Stavebné úrady by sa mali presunúť z obcí na štát, resp. na okresné úrady s cieľom zvýšiť odbornosť pri schvaľovaní, pretože mnohé obce nedisponujú dostatočnými odbornými kapacitami. Pre viaceré malé obce v spádových oblastiach tak bude jeden spoločný stavebný úrad, kapacitne aj odborne zdatný, čím sa odbúra politizácia, korupcia a klientelizmus, keďže starostovia nebudú vydávať stavebné povolenia pod tlakom svojich voličov.  

Novinkou tiež je, že už po schválení stavebného zámeru tu bude možnosť začatia s prípravnými prácami tak, aby stavebník nemusel čakať s týmito drobnými činnosťami až na schválenie projektu stavby.

Všetko nasvedčuje tomu, že podpredseda vlády Štefan Holý vie, čo robí a novele stavebného zákona s cieľom odbúrať ťažkopádne a zdržiavacie procesy pri výstavbách sa so svojím tímom naplno venuje. Minister hospodárstva Sulík si teda v tejto súvislosti robí zbytočné starosti. Dá sa predpokladať, že Holého motivuje aj avizovaný projekt výstavby štátnych nájomných bytov hnutia Sme rodina, ktorého je nominantom. Predseda hnutia Boris Kollár už viackrát povedal, že predpokladom na realizáciu tohto projektu, ktorý by mal ľuďom konečne priniesť dostupné bývanie za štátom regulované nájomné, je práve úprava stavebného zákona. Zostáva veriť, že novela zákona vstúpi čo najskôr do platnosti a spustí sa aj výstavba nájomného bývania. V dnešných ťažkých časoch je určite množstvo ľudí, ktorí by bývanie za normálne ceny okamžite prijali.

 

Hnutie SME RODINA: Ľudia budú mať problém splácať úvery, musíme im znova pomôcť
Hnutie SME RODINA tvrdí, že tisíce ľudí budú mať problém začať splácať svoje úvery po deväťmesačnom odklade zavedenom na jar. Upozornil na to poslanec hnutia Martin Borguľa v parlamentnej rozprave a ministra financií vyzval, aby domácnostiam a... Čítať ďalej
03 | 02 | 2021 | Aneta Leitmanová