Aliancia za rodinu: vakcíny s použitím bunkovej línie predstavujú vážny etický problém
22 | 01 | 2021 I Petra Demková

Pro-life organizácie adresujú vládnym predstaviteľom aj verejnosti výzvu, v ktorej upozorňujú na vážne etické problémy spojené s niektorými schválenými vakcínami. „Žiadame vládnych predstaviteľov, aby podporili snahy o vyvinutie očkovacích látok bez akýchkoľvek spojení s usmrcovaním ľudských bytostí či s iným porušovaním ľudských práv,“ píše sa v dokumente.


Organizácie reagujú na očkovanie proti koronavírusu, ktoré sa na Slovensku začalo 26. decembra 2020. Uvedomujú si nádej, ktorú vakcíny predstavujú pre postupný koniec pandémie, tvrdia však, že: „ako predstavitelia pro-life organizácií máme na zreteli aj vážne etické problémy spojené s vakcínami, ktoré boli doposiaľ schválené a distribuované alebo ktorých schválenie sa očakáva v najbližšom čase.“

Vakcína proti koronavírusu nie je určená pre tehotné, potvrdil bývalý minister zdravotníctva
Očkovanie proti koronavírusu v ČR začalo v nedeľu 27. decembra. Prvú dávku vakcíny dostali prevažne zdravotníci, ktorí sa starajú o ťažko chorých pacientov s covidom, informuje portál eXtra. Čítať ďalej
31 | 12 | 2020 | Timotej Dudka


„Viaceré tieto očkovacie látky boli vyrobené alebo testované s použitím bunkovej línie v minulosti získanej z dieťaťa zabitého umelým potratom. Takýto postup je v príkrom rozpore s ľudskou dôstojnosťou a s prirodzeným právom človeka na život. Situácia je o to poburujúcejšia, že súčasné vedecké poznanie ponúka možnosti pre vývoj spoľahlivých vakcín bez použitia zmienených nehumánnych postupov,“ upozorňuje Anton Chromík z Aliancie za rodinu.

Organizácie tvrdia, že dnes už existuje aj alternatíva bez etických problémov. „Už dnes sa vyvíjajú aj také vakcíny proti koronavírusu, ktoré sú vzhľadom na použitie bunkovej línie eticky prijateľné,“ upozorňuje Aliancia za rodinu. A preto Aliancia vyjadruje nesúhlas s postupom použitým pri vývoji a testovaní eticky problematických vakcín, „žiadame vládnych predstaviteľov, aby podporili snahy o vyvinutie očkovacích látok bez akýchkoľvek spojení s usmrcovaním ľudských bytostí či s iným porušovaním ľudských práv a zabezpečili čo najskorší nákup bezpečných a eticky nezávadných očkovacích látok pre Slovensko,“ píšu.

Vakcína Pfizer vykazuje vedľajšie účinky, ruskú vakcínu na trh nepustia. Prečo?
Po tom, čo bola ruská vakcína Sputnik V ako prvá na svete zaregistrovaná, stala sa terčom kampane západných médií, ktoré spochybňovali jej spoľahlivosť a bezpečnosť. Pritom mediálny mainstream ignoruje indície, že preparát americkej firmy Pfizer... Čítať ďalej
21 | 01 | 2021 | Gabriel Matta


Pro-life organizácie sa odvolávajú aj na vyjadrenia pápeža. „V tejto súvislosti dávame do pozornosti slová pápeža Františka, ktorý nazval umelý potrat hanebným zločinom a v etickej rovine ho postavil na úroveň nájomnej vraždy narodeného človeka. Svätá stolica zároveň viackrát upozornila na nemorálnosť použitia tkaniva úmyselne usmrtených nenarodených detí ako i kópií z takéhoto tkaniva pre výskumné účely. Očkovanie vakcínami vyvinutými v rozpore s týmto princípom je podľa Svätej stolice prípustné len pri nedostupnosti eticky vhodnejšej očkovacej látky. Súčasne však Katolícka cirkev zdôrazňuje, že sa od farmaceutických spoločností, ako aj od vládnych zdravotníckych agentúr žiada, aby sa produkovali, schvaľovali, distribuovali a ponúkali eticky prijateľné vakcíny,“ uvádzajú v stanovisku. Aj Konferencia biskupov USA zdôrazňuje dôležitosť produkcie a distribúcie vakcíny proti COVID 19, ktorá nebude mať žiadnu spojitosť s umelým potratom, upozorňujú.

Organizácie vyzývajú vládu Slovenskej republiky a príslušné štátne orgány, najmä ministra zdravotníctva, pána Mareka Krajčiho ako aj premiéra Igora Matoviča, „aby v maximálnej miere podporili vývoj eticky prijateľných očkovacích látok proti koronavírusu (a nielen proti nemu), a aby bezpečné a eticky nezávadné očkovacie látky dostali na Slovensku absolútnu prednosť pred vakcínami vyvinutými v rozpore s požiadavkami ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudského života už pred narodením.

Výzvu podpísalo okrem Aliancie za život ďalších 10 konzervatívnych, pro-life kresťanských organizácií.

Kotleba: Vakcína, ktorú vláda podáva občanom, je zatiaľ určená len na experimentálne použitie
19 | 01 | 2021 | Petra Demková