"Plošné testovanie je len vladárova posadnutosť, treba sa venovať očkovaniu," odkazuje vláde Drucker
21 | 01 | 2021 I Ivan Mihale

„PLOŠNÉ TESTOVANIE BOLA A JE IBA VEĽMI DRAHÁ “VLADÁROVA” POSADNUTOSŤ“ píše Drucker. Bývalý minister zdravotníctva kritizuje na sociálnej sieti Matoviča. Označil ho za vladára posadnutého iba svojou pravdou.


Podľa Druckera, celoplošné testovanie nie je dobrý nápad. Je veľmi drahé a neefektívne. „Jasne to dokazuje graf, ktorý sme vytvorili na základe verejne dostupných údajov. Z neho vyplýva, že lockdown je minimálne 3-krát účinnejší ako plošné testovanie.“

Z Druckerovho grafu vyplýva aj fakt, že problémom Slovenska dnes nie je nedostatok testovania. „Testujeme pomerne dosť, čo je dobre. Za posledný mesiac sme vykonali takmer 1,7 milióna testov, z toho 1,38 mil. Ag testov a takmer 300 tisíc PCR testov,“ uviedol na margo aktuálne vykonaných testov.Bývalý minister sa vracia v čase a poukazuje na jesenné testovanie, ktoré „neprinieslo významné zlepšenia v eliminácii šírenia (aj kvôli nevhodnosti použitých testov). 100 miliónov eur bolo mrhanie finančnými a ľudskými zdrojmi. Dajme teda bokom pocity a dojmy, tu nám dáta jasne ukazujú, že plošné testovanie na jeseň. Plošné testovanie je navyše mimoriadne rizikové, pretože sa pri ňom zhromažďujú veľké počty ľudí, čo je v príkrom rozpore so základným pravidlom boja proti nákazlivým chorobám, kedy je naopak potrebná maximálna izolácia. Navyše podmieňovanie možnosti chodiť do práce alebo do prírody 2-3 týždne starým modrým certifikátom nemá rozumné opodstatnenie.“ Píše Drucker a celú túto situáciu označuje: „Iba ak tak zlomyseľnú pomstu vladára voči komukoľvek, kto sa dobrovoľne nechce podriadiť jeho posadnutosťou mať vždy pravdu.“

Drucker vyzýva vládu, aby už prestali s mrhaním času, zbytočným „dohadovaním sa ako nevyzerať ako blbci“ a verejnými hádkami. Dôležitejšie je venovať sa očkovaniu lebo „sme krajinou s najvyššou nedôverou a s najhoršími výsledkami v očkovaní.“ Tento zlý stav v krajine dáva Drucker na zodpovednosť vláde.

Špárať či nešpárať?
Komentár Ivana Mihale Čítať ďalej
16 | 01 | 2021 | Ivan Mihale