Stovky sudcov sa búria: Kolíkovej reforma ohrozuje nezávislosť súdov
14 | 01 | 2021 I editor01hd
Dovedna 320 sudcov vyjadrilo nesúhlas s reformou súdov ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a žiadajú, aby zákon stiahla. Obrátili sa na ňu formou otvoreného listu, informuje portál sme.sk.

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov. Uvádza sa to v otvorenom liste, ku ktorému sa podľa jeho autorov za päť pracovných dní prihlásilo 320 sudcov, z toho 188 sudcov k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov k časti týkajúcej sa súdnej mapy. Otvorený list zaslal médiám hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Podľa signatárov je návrh neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu Európskej únie v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti.

 

Sudca Tóth: Súdna mapa je pokusom Matovičovej vlády obsadiť justíciu svojimi ľuďmi
14 | 01 | 2021 | Aneta Leitmanová


 

Tiež podľa nich nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému ako preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva alebo nedostatočné technické a personálne obsadenie.

Signatári upozorňujú, že schválením novej súdnej mapy sa vystavuje celá spoločnosť riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, v dôsledku ktorých sa spomalí súdne konanie a sťaží prístup občanov k spravodlivosti, píše sme.sk.


„Navrhujeme preto návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie, tak, ako sa to legitímne očakáva v právnom štáte demokratickej krajiny,“ zdôrazňujú sudcovia.
Vyjadrili znepokojenie v súvislosti s tým, ako predseda Súdnej rady Ján Mazák vykonáva svoju funkciu na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej súdnej rady. To je podľa signatárov neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami.

„Zároveň upozorňujeme na to, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú ku znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR. Za takéhoto stavu pôsobenia predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať našu dôveru,“ dodali signatári.

 

Sudcovia kritizujú ministerku Kolíkovú. „Nemá ani základné vedomosti o práci súdov“
Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska Ayše Pružinec Eren vyhlásila, že odstúpenie ministerky Kolíkovej by malo byť samozrejmosťou. Čítať ďalej
11 | 01 | 2021 | Imrich Kovačič