"Po ére dinosaurov prišla éra potkanov", hovorí Jegor Ligačev, storočný bývalý člen politbyra ZSSR
29 | 11 | 2020 I Ivan Brožík

Jegor Ligačev si myslí, že "je škoda, že v Kremli neboli bojovníci, ktorí by odstránili Gorbačova a zachránili ZSSR.


29. novembra sa dožíva jeden z posledných bývalých vodcov ZSSR, člen politbyra ÚVKSS, Jegor Ligačev, storočnice. "V mojom živote bolo veľa ťažkých dní, ale ani jeden nebol záťažou! Život nebol márny... Prepustili ma nedávno z nemocnice. Nie, nie koronavírus. Srdce sa pripomínalo." Ligačev bol operovaný pred niekoľkými rokmi. Vymenili mu dve chlopne, urobili šesť "bajpasov". Portál Kp.ru sa mu a jeho myšlienkam venoval po dlhom čase na väčšej ploche.

Bývalý člen tvrdého jadra politbyra komunistov Sovietskeho zväzu je hrdý na to, že do Moskovského leteckého inštitútu nastúpil zo vzdialenej sibírskej dediny Dubinkino. Vysokoškolské vzdelanie získal bezplatne. Pracoval ako inžinier v leteckom závode Novosibirsk. Na začiatku vojny závod produkoval dve bojové lietadlá denne. Na konci vojny sa stal tajomníkom Komsomolu. Potom prešiel do ÚV KSSZ. Stal sa zástupcom vedúceho oddelenia propagandy.

Po Brežnevovej smrti ho nový generálny tajomník Andropov nominoval do ústredného výboru strany.

Ako USA plánovali preventívny jadrový úder  proti ZSSR (Jurij Rubcov)
Komentár Jurija Rubcova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
24 | 11 | 2020 | Iveta Machová


Začiatok perestrojky v ZSSR na jar roku 1985 sa zhodoval so slávnou protialkoholickou kampaňou. Ligačev bol považovaný za jej hlavného organizátora, potom druhého človeka vo vedení krajiny po generálnom tajomníkovi. Situácia spájala zavedenie prohibície s rodinnou drámou Gorbačovovcov. Brat Raisy Maksimovnej poriadne pil.

Bol to Ligačev, ktorý presvedčil Gorbačova, už ako generálneho tajomníka, aby sa chopil zbraní proti alkoholu.

"Naším cieľom bolo zachovať ľud, zlepšiť fyzické a morálne zdravie a pracovné kapacity sovietskych obyvateľov, posilniť rodinu a bezpečnosť vlasti." Hovorí Ligačev.

Nepokoje v krajinách bývalého ZSSR znamenajú, že jeho kolaps sa ešte nepodaril (Michael Marder)
Komentár Michaela Mardera (RT) Čítať ďalej
14 | 10 | 2020 | Diana Zaťková


"Takže ja som že som ohrozený dinosaurus?" Mamut? Už ste niekedy premýšľali nad tým, že po ére dinosaurov sa začína éra potkanov? Stále budete nás mamutoch špiniť." Jegor Ligačev.

"Na zdokonalenie sovietskeho systému sme vytvorili perestrojku. Podľahla reforme. Dokázali to NEP, industrializácia, prechod na vojenské, potom mierové hospodárstvo. Skúsenosti z komunistickej Číny. Stávali sme sa prvou ekonomikou na svete. Gorbačov a jeho nový aparát sa však neskôr rozhodli systém zničiť. Predpoklady na rozpad krajiny vytvoril Gorbačov. A Jeľcin sa zaoberal priamou likvidáciou Zväzu."

Ligačev tvrdí, že išlo "o znovuzrodenie skupiny vodcov - komunistov v strede a republík. Túžba po osobnom bohatstve a nedeliteľnej moci. Rozhodli sa zničiť stranu a krajinu, aby vzali ľudový majetok do vlastných rúk. Z mnohých sa stali milionári. Sami alebo ich príbuzní, čo je to isté."

Pre ruského prezidenta pripravujú absolútnu imunitu
Imunita bývalých ruských prezidentov, ktorá ich chráni pred trestným konaním, sa má podľa zákona predloženého ruskej Dume rozšíriť na všetky porušenia zákona, ktorých sa dopustili vo svojom živote, nielen počas svojho prezidentovania. Zisťoval... Čítať ďalej
06 | 11 | 2020 | Ivan Brožík


Ligačev tvrdí, že Andrej Gromyko bol ten, kto navrhol Gorbačova: "Bol to on, kto po smrti Černenka odporúčal Gorbačova za generálneho tajomníka ústredného výboru KSSZ. A také bolestivé sklamanie."

"V prvých rokoch nebolo všetko úplne jasné. Navyše sme boli všetci veľmi zaneprázdnení ekonomikou, ekonomikou ... Nemali sme žiadne politické skúsenosti, musím úprimne povedať. Neskôr bolo mnohým zrejmé, že veci smerujú k zničeniu krajiny. V marci 1990 som poslal Gorbačovovi list: -Strana, vlasť, je v extrémnom nebezpečenstve. Krach našej federácie bude globálnym šokom. Požiadal som o zvolanie mimoriadneho pléna ústredného výboru.  A v lete ma odvolali z politbyra, ústredného výboru. Stal som sa „nepriateľom perestrojky“."

"Nezbavujem sa morálnej zodpovednosti. Ale rok a pol pred rozpadom krajiny som bol úplne zbavený moci. Ničiteľom sa podarilo z vedenia stiahnuť všetky zdravé sily." Hovorí dnes už storočný Jegor Ligačev.

Kissinger radí použiť na Čínu trik vyskúšaný už na Sovietskom zväze
Americký diplomat upozorňuje, že stav čínsko-amerických vzťahov ničí vzájomný obchod, ktorý bol vždy spoľahlivou brzdou skutočného vojenského konfliktu. Uviedol portál Shraibikus.com. Čítať ďalej
16 | 10 | 2020 | Imrich Kovačič