Nárok na pandemické ošetrovné pre rodičov školákov sa mení. Na čo máte teraz nárok?
05 | 09 | 2020 I Jozef Uhlárik ml.

Začal sa nový školský rok, ktorý je približne od polovice prázdnin sprevádzaný druhou vlnou pandémie COVID-19. Rodičia v ňom, ak sa aj obávajú pandémie, však už nemôžu nechať svoje deti svojvoľne doma, píše portál TV Noviny.


Nárok na pandemické ošetrovné od septembra nebudú mať všetci. Dávky bude Sociálna poisťovňa vyplácať iba pod podmienkou, že sa zatvoria triedy či školy. Pred prázdninami platilo, že ak rodič svoje dieťa do škôlky či školy nedal, alebo tam nenastúpilo z kapacitných dôvodov, o pandemické ošetrovné neprišiel.

Pre rodičov školákov a škôlkarov ale teraz platia iné, navyše rôzne pravidlá, na ktoré upozorňuje Sociálna poisťovňa. Od septembra navyše už nemôžu nechať rodičia svojvoľne svoje deti doma iba preto, že sa obávajú pandémie, pretože by porušili školský zákon. Dávky sa tak vyplatia iba niektorým rodičom.
Pozor na školský zákon

Nárok na ošetrovné budú mať rodičia tých detí, ktoré sa starajú o dieťa do 11 rokov, ktorého trieda alebo škola bola uzatvorená riaditeľom školy. Na fakt, že od septembra tohto roka už nemôže rodič svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva, že by sa v škole nakazilo novým koronavírusom, upozorňuje aj Sociálna poisťovňa. A to v súvislosti s čerpaním dávky ošetrovného (OČR) počas nového školského roka. Nárok na ňu sa ale nemení v prípade škôlkarov.

Situáciu nezvládame tak, ako by sme mali. Visolajský sa obáva nárastu ťažkých stavov
Na Slovensku je zdravotníctvo v takom stave, že potrebujeme zvládnuť pandémiu mimo nemocníc, hovorí člen permanentného krízového štábu Peter Visolajský. Ak nezatiahneme brzdu, následky budú horšie ako na jar, upozorňuje v rozhovore pre Denník N.... Čítať ďalej
05 | 09 | 2020 | Natália Sollárová


Sociálna poisťovňa sa snaží rodičom vysvetliť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o OČR, či môžu zostať s dieťaťom doma z vlastného rozhodnutia (bez potvrdenia lekára) a čerpať túto dávku, ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí. „V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, pretože by tým porušil školský zákon,“ píše sa v stanovisku Sociálnej poisťovne.
Nárok na pandemické

Režim prerušenia vyučovania v triedach, uzatvorenia týchto častí škôl od 1. 9. 2020, nanovo upravuje rozhodnutie ministra školstva. „Nárok na pandemické OČR preto budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva.

Ak ale rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, bude mať aj od 1.9. 2020 nárok na pandemické OČR,“ vysvetľuje ďalej poisťovňa.
U maličkých je to iné

Iná situácia pri starostlivosti bude v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. „Pretože dochádzka do predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí budú až do prípadnej zmeny zákona o sociálnom poistení uplatňované také postupy ako doteraz, t. j. nárok na pandemické OČR budú mať jednak oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená, a jednak aj oprávnené osoby, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z koronavírusu.

Rozsiahly ruský výskum naznačuje, že Covid-19 nemôžete dostať dvakrát
Po tvrdeniach o dvojitých nakazeniach, ktoré boli sprevádzané s úzkosťou okolo Covid-19, ruskí vedci tvrdia, že nie je možné ochorieť dvakrát na Covid-19, ak nemáte žiadne sprievodné choroby, ako sú alergie, cukrovka a obezita, informuje portál... Čítať ďalej
04 | 09 | 2020 | Marek Molnár


U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické OČR budú mať oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom,“ uzatvára Sociálna poisťovňa vo svojom stanovisku k ošetrovnom na pandemickú OČR.
K žiadosti i čestné vyhlásenie

Všetky informácie, ktoré vydala poisťovňa, platia pre rodičov tých detí, ktorých škôlka bola uzavretá, alebo nedajú dieťa do škôlky z obavy pred koronavírusom. Rodičia klasicky na konci mesiaca podajú čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné tak, ako to robili doteraz, teda vypíšu, koľko dní sa o dieťa starali, aby poisťovňa vedela, akú dávku im má vyplatiť. Sociálna poisťovňa vo svojom stanovisku vychádza z informácií, ktoré sú jej známe, v prípade zmeny situácie bude verejnosť informovať. Dovtedy je vhodné aby rodičia  postupovali podľa ňou zverejnených odporúčaní.

Covid - upevnenie moci alebo ochrana populácie?
Veľká pandémia roku 2020 je iná. Poučili sme sa. Ale kto vie, či v prospech ľudstva, píše The Spectator. Čítať ďalej
03 | 09 | 2020 | Preklad: Redakcia HD