Nový svetový poriadok Herberta Wellsa (Valentin Katasonov)
24 | 07 | 2020 I Iveta Machová

Komentár Vladimíra Katasanova (Fond strategickej kultúry)


Otvorené sprisahanie alebo Kresby svetovej revolúcie


Nový svetový poriadok je známa fráza. Je ťažké povedať, kto a kedy ho vymyslel. Niektorí veria, že sa tento termín narodil v Amerike.  20. júna 1782 schváli kongres dvojstrannú pečať USA Great Seal. Na prednej strane potlače bol zobrazený orol bielohlavý, ktorý je národným symbolom Spojených štátov. Na druhej strane je nedokončená pyramída, ktorej vrchol je zakončený okom v trojuholníku. Fráza na zvitku pod pyramídou znie: Novus ordo seclorum  (Nový poriadok na veky). Od 30. rokov dvadsiateho storočia sa na jednodolárovej bankovke zobrazovala zadná strana Veľkej pečate. Nápis na Veľkej pečati  a na dolárovej bankovke sa však trochu líši od spojenia New World Order ; predpokladá sa, že autorstvo tohto pojmu patrí anglickému spisovateľovi  Herbertovi Wellsovi (1866-1946).

V Sovietskom zväze bol H. Wells jedným z najpopulárnejších zahraničných spisovateľov. Bol vnímaný ako predstaviteľ vedecko-fantastického žánru. Jeho romány „Stroj času“ (The Time Machine 1895), „Neviditeľný muž“ (The Invisible Man  1897), Vojna svetov (The War of the Worlds 1898) sú obzvlášť slávne. Počas polstoročia tvorivej činnosti Wells napísal asi 40 románov a niekoľko zväzkov poviedok, viac ako tucet polemických prác o filozofii a rovnaký počet diel o reštrukturalizácii spoločnosti, dva svetové príbehy, asi 30 zväzkov s politickými a sociálnymi prognózami, viac ako 30 brožúr o Fabianskej spoločnosti, zbrojení, nacionalizme, svetovom mieri, tri knihy pre deti a autobiografiu.

Herbert Wells nebol iba spisovateľ. Bol hlboko ponorený do histórie, sociológie, biológie (vzdelaním bol biológ), fyziky, mechaniky, astronómie, chémie. Sledoval vývoj technológie a vyhodnocoval dôsledky jej použitia. Predstavením niektorých vedeckých konceptov do svojich diel a zobrazením techniky budúcnosti niekedy preukázal úžasnú prozreteľnosť tým, že predbiehal čas. V roku 1895 v románe Stroj času predstavil koncepciu štvorrozmerného sveta, následne Einstein tento koncept použil pri rozvíjaní teórie relativity.

V USA sa pripravuje veľkolepá konfiškačná menová reforma (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
15 | 07 | 2020 | Zuzana Perželová


V románe „Oslobodený svet“ (1914) Wells píše o jadrových zbraniach založených na atómovom štiepení. Je tu opísaná svetová vojna, z lietadla spadne „atómová bomba“ (tak sa presne nazýva). V roku 1898 Wells v románe „Vojna svetov“ opísal obrazy blížiacej sa svetovej vojny s použitím lietadiel, jedovatých plynov a zariadení ako laser (neskôr podrobný opis týchto druhov zbraní uviedol v románoch „Keď sa spáč prebudí“, „Vojna vo vzduchu“). Už nie je ani potrebné hovoriť o vesmírnych lodiach, ktoré dobývajú vesmírny priestor, napríklad v románe „Prví ľudia na Mesiaci“ (1901). Myslím si, že Jevgenij Zamjatin , ktorý v antiutopickom románe „My“ (1920),   opisoval vesmírnu loď „Integral“, si niektoré detaily požičal od Herberta Wellsa.

Spočiatku bol Wells optimistický, pokiaľ ide o úlohu vedecko technického pokroku ako prostriedku na zlepšenie ľudskej spoločnosti. Jednako však na začiatku prvej svetovej vojny  z optimizmu ubudlo. Úspechy vedy a techniky stelesnené v najnovších zbraniach viedli k miliónom padlých na bojiskách. Spisovateľ si uvedomil, že veda a technika sú nástroj s dvoma hranami, vďaka ktorému môže byť človek šťastný, ale môže mu priniesť aj zničenie a smrť. Rýchly rozvoj dopravy, komunikácie a medzinárodného obchodu viedol k tomu, že priestor rozdeľujúci štáty akoby začal miznúť. Avšak trenie a konflikty pretrvávali, akákoľvek iskra mohla viesť k vojenskému požiaru, čo je obzvlášť nebezpečné vtedy, keď pre zbrane a vojenskú techniku prestanú byť vzdialenosti  tisícov míľ  vážnou prekážkou.  Centrum pozornosti Wellsa  sa začalo zameriavať na spoločenské, sociálne, politické a vojenské otázky.

Ako spáliť pravdu (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
27 | 06 | 2020 | Iveta Machová


Wells chápal, že svet smeruje k nejakej katastrofe, ktorej sa nedá zabrániť iba pomocou vedy a techniky. Pri budovaní spoločnosti, politickej moci, hospodárskeho modelu vo svetovom poriadku je potrebné niečo zmeniť. A v roku 1928 napísal dielo so zaujímavým názvom „Otvorené sprisahanie. Kresby svetovej revolúcie “  (The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution). Ide skôr o filozofickú a politickú esej. Alebo manifestačný program. Wells v tejto knihe používa ten istý „nový svetový poriadok“, s ktorým sme začali rozhovor. A v roku 1940 vydal knihu, s tým istým názvom  The New World Order (Nový svetový poriadok).

H.G.Wells Otvorené sprisahanie. Modré výtlačky pre svetovú revolúciu.


V „Otvorenom sprisahaní“ Wells vyzýva k vytvoreniu nového svetového poriadku odlišného od toho, ktorý existoval v čase písania. V tom čase existoval svet kapitalizmu s hospodárskou krízou a chronickým sociálnym napätím, ktorý v ktoromkoľvek momente hrozil, že prerastie do socialistickej revolúcie. V 20. storočí, písal  V. Lenin, svet kapitalizmu dosiahol svoje najvyššie monopolné štádium, ktoré nevyhnutne zrodilo  imperialistické vojny  za jeho opätovné rozdelenie. Prvá svetová vojna bola čisto imperialistická ale v roku 1928, keď sa objavilo „Otvorené sprisahanie“, už bolo cítiť, že môže vypuknúť aj druhá imperialistická vojna ( Versaillská zmluva podpísaná na Parížskej mierovej konferencii naplánovala prípravu takejto vojny).

Hlavná Wellsova myšlienka je: na planéte by mal byť Jeden, Celosvetový Štát vo forme Republiky. Národné štáty sa musia dobrovoľne vzdať svojej suverenity a preniesť ich na Svetovú Vládu. „Otvorené sprisahanie“ nie je nepriateľské voči vládam, parlamentom a panovníkom, ktorí súhlasia s tým, že sa budú považovať za dočasné inštitúcie, ktoré počas prechodného obdobia ešte budú fungovať: „Ak sú ústavy, parlamenty a králi tolerovaní - ako dočasné inštitúcie, ktoré pôsobia až do plnoletosti republiky, a pokiaľ sú tieto ústavy usmerňované v duchu, ktorý som uviedol, „otvorené sprisahanie“ na nich neútočí “.

Tri anti-utópie - tri modely pretvorenia  Homo Sapiens (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
23 | 06 | 2020 | Iveta Machová


Otvorený dohovor. Dva kroky od  pekla


Je potrebné predpokladať, že proti vládam a panovníkom, ktorí neboli pripravení dobrovoľne vzdať sa svojich právomocí, by sa mala použiť sila. Takže, myšlienka dosiahnuť univerzálny a večný mier prostredníctvom vojen. Wells si bol  z nejakého dôvodu istý, že tieto vojny budú posledné v histórii ľudstva.

Ako však spojiť rôzne národy s veľmi odlišnými kultúrami v  Jednom Štáte? Pri odstraňovaní národno-kultúrnych rozdielov jednotlivých národov by malo hrať dôležitú úlohu jedno  Svetové Náboženstvo: „Čím krajšie a atraktívnejšie vidíme falošnú vernosť, falošné predstavy o cti, falošné vzťahy založené na náboženstvách, tým viac by sme  sa mali snažiť od nich  oslobodiť naše vedomie a vedomie tých,  ktorí nás obklopujú, a neodvolateľne sa ich vzdať. “, Ani kresťanstvo, ani iné svetové náboženstvá nie sú vhodné pre úlohu Svetového Náboženstva, ktoré podľa Wellsa vštepovalo iba „predsudky“ a „falošné hodnoty“. Mimochodom, Wells nepreukazoval sympatie ku kresťanstvom a všemožne obhajoval politiku agresívneho ateizmu, ktorá sa presadzovala v sovietskom Rusku. V tomto ho podporovalo aj niekoľko ďalších britských intelektuálov, napríklad  Bernard Shaw .

Wells sa dobre poznal s  Arnoldom Toynbeeom  (1889 - 1975), autorom mnohozväzkového diela „Štúdium  histórie“, v ktorom načrtáva predstavy o civilizáciách, ktoré existovali a existujú vo svete. Aj keď súhlasil s tým, že existuje rozmanitosť civilizácií, Wells veril, že je potrebné sa ich zbaviť a vybudovať jednu civilizáciu. Zbaviť sa zničením „zaostalých“ civilizácií, ku ktorým zarátal aj Rusko („ruskú civilizáciu“): „India, Čína, Rusko, Afrika sú zmesou aplikovaných sociálnych systémov, z ktorých niektoré sú odsúdené na zánik, zatiaľ čo iné sa dostanú do extrémov: financie, „mechanizácia a politická invázia atlantických, baltických a stredozemných civilizácií  ich ničia, zmocňujú sa ich, vo väčšej či menšej miere ich využívajú a zotročujú . 

Sprisahanie proti ľudstvu bolo avizované už pred polstoročím (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
30 | 05 | 2020 | Iveta Machová


Za jedinú „perspektívnu civilizáciu“ Wells považoval  anglosaský svet. Jeho záujmy aj zastupoval.. Nie je žiadnym tajomstvom, že Wells bol slobodomurár a člen tajných spoločností. Podľa autora knihy „Výbor 300“, od Johna Colemana, Wells bol členom tohto výboru, ktorý sa považuje za najvyššiu autoritu zákulisia sveta.

Vládnuce elity neperspektívnych civilizácií by mali byť na strane „Otvoreného sprisahania“, mali by dostať nádej na to, že sa pripoja k svetovej elite: „Duchom jemnejších a najaktívnejších medzi týmito národmi, stále temných a určitým spôsobom vzdialených od nadradenosti materiálneho pokroku, ktorému Európa a Amerika dlhujú svoj vzostup, môže „Otvorené sprisahanie“ dať bezhraničné sľuby. Jediným skokom budú môcť opustiť potápajúcu sa loď svojho zastaraného systému a cez hlavy svojich súčasných dobyvateľov v plnej rýchlosti vstúpiť do bratstva vládcov tohto sveta.“

Je pozoruhodné, že H. G. Wells sa v realizácii „Otvoreného sprisahania“ veľmi spoliehal na sovietske Rusko. Pozitívne zhodnotil moc boľševikov: „Mnohí považujú túto vládu za mimoriadne zaujímavú inováciu.  Keď sa komunita propagandistov zmenila na republiku, inšpirovali sa myšlienkami „Otvoreného sprisahania“, a pripravili  pôdu pre ich uskutočnenie. 

Americká finančná dystópia (Valentin Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
05 | 05 | 2020 | Iveta Machová


Samotným názvom svojej knihy Wells o sebe vyhlasuje, že je revolucionár. Imponovalo mu,  že boľševici sú tiež revolucionári, navyše „medzinárodní“. Trockij hneď po októbri 1917 predložil slogan transformácie „ruskej“ revolúcie na „svetovú“. Je pravda, že v čase keď  Wells napísal „Otvorené sprisahanie“, Stalin a Trocký si už ujasnili a  vyhlásili, že socializmus je  možné budovať v jednej   krajine, aby ideologicky zdôvodnili industrializáciu, ktorá sa v krajine začala. Avšak, do Wellsa, sa tieto inovácie v živote ZSSR,  zrejme nedosiahli, alebo ich prijímal ako „taktické manévre“.

V „Otvorenom sprisahaní“ a aj v iných dielach sa Wells opatrne zaoberá otázkou sociálno-ekonomickej štruktúry spoločnosti, ktorú si želal. V každom prípade ide o model, v ktorom dominujú monopoly a banky a hospodárstvo je kontrolované štátom. Wells sa poznal s  Johnom Maynardom Keynesom , ideológom štátnej intervencie do hospodárskeho života, a očividne vnímal svet budúcnosti ako keynesiánsky kapitalizmus. Wellsa citeľne ovplyvnil aj rakúsko-nemecký ekonóm  Rudolf Hilferding, známy svojou základnou prácou „Finančný kapitál“ (1910) a ktorý vytvoril teóriu „organizovaného kapitalizmu“. Pre Hilferdinga je to ideálna forma spoločnosti, založená na dominancii bankového kapitálu, ktorá prináša poriadok do ekonomiky a spoločenského života. Toto nie je ani spontánny kapitalizmus, ani socializmus. Taký model zapôsobil na Wellsa, ktorý bol jedným z najvýznamnejších Fabiánovcov.  Fabianská spoločnosť, založená v Londýne v roku 1884, spojila intelektuálnu britskú elitu reformisticko-socialistických názorov, ktorá bola pridružená k Labouristickej strane.  Pritom  Fabianisti (aj Wells) mali zároveň veľmi nejasné predstavy o socializme.

Konšpirácie sa stávajú skutočnosťou (Valentín Katasonov)
Komentár Valentína Katasonova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
24 | 03 | 2020 | Preklad: Redakcia HD


V niektorých ohľadoch bol však Wellsov pohľad na nový svetový poriadok veľmi vyhranený. Veril, že sociálna štruktúra budúcej spoločnosti by mala byť veľmi jednoduchá. Na  vrchu - elita, dole - všetko ostatné (plebs, proletári, masy). Žiadne vrstvy a stredné triedy. Elitu by mali tvoriť intelektuáli a kapitalisti. Rovnako ako bolševici vyhlásili spojenectvo robotníkov a roľníkov za základ socialistického systému, tak aj pre Herberta Wellsa by základom spoločnosti mala byť aliancia intelektuálov a veľkého kapitálu.

J.V. Stalin a H. Wells, v roku 1934


Pokiaľ ide o vtedajšie Rusko, to, napriek jeho „civilizačnej zaostalosti“ by malo podľa Wellsa veľkú šancu pripojiť sa k novému svetovému poriadku rýchlejšie ako ostatní, pretože malo „inteligenciu“. „Otvorené sprisahanie“ sa veľmi, preveľmi spoliehalo na túto vrstvu, „ktorej členovia sú v počte iba niekoľko desiatok tisíc. Iba oni majú prístup k myšlienkam svetovej perestrojky a vo veci donútenia ruského systému, aby sa skutočne zapojil do svetového sprisahania, sa dá počítať iba s touto malou menšinou a s odrazom jej vplyvu na nespočetné množstvo jednotlivcov, ktorým vládne. Čím ďalej na východ, počínajúc európskym Ruskom, tým väčší je pomer medzi počtom ľudí, ktorí majú myseľ stabilnú a dostatočne pripravenú na to, aby nás pochopili a pomohli nám a medzi počtom ľudí, ktorí takúto myseľ nemajú, ale tento pomer sa mení v prospech druhej strany, čo nás vedie k desivému záveru. Zničte túto malú frakciu a ocitnete sa tvárou v tvár barbarom, náchylným k chaosu a nedostatku spôsobilosti pre akúkoľvek sociálnu  alebo politickú organizáciu, ktorí prevyšujú schopnosti vojenského dobrodruha alebo zbojníckeho atamana. Samotné Rusko (bez boľševického režimu. -  V.K.) nie  je v žiadnom prípade zárukou možnosti takejto degradácie .“

Wells veľmi počítal s tým, že Sovietske Rusko podporí „Otvorené sprisahanie“. Avšak ZSSR išlo svojou vlastnou cestou a dokonca  zamiešalo karty tým britských sprisahancom, ktorých názory načrtol anglický spisovateľ. Nakoniec Wells to konečne pochopil v roku 1934, keď navštívil Sovietsky zväz a stretol sa so Stalinom. Zároveň myšlienka „Otvoreného sprisahania“ zostala relevantnou po celé desaťročia.  Anglickí spisovatelia ako  Aldous Huxley  a  George Orwell  si od Herberta Wellsa niečo požičali a niečo k jeho popisu budúceho nového svetového poriadku pridali.

P.S. Kniha Wellsa „Otvorené sprisahanie“ doteraz nebola  preložená do ruštiny.

Ideológ anglosaskej elity na ceste z antiutópie k svetovému sprisahaniu (Valentin Katasonov)
Komentár Valentina Katasonova (Fond strategickej kultury) Čítať ďalej
17 | 07 | 2020 | Zuzana Perželová

Blog

Staňte sa blogerom
pre Hlavný denník

Rád píšeš? Môžeš sa realizovať. Tvoje úvahy, názory, glosovania udalostí majú u nás svoje miesto.