HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER EKONOMIKA NÁZORY

Smerujeme do ďalšej recesie?

Ilustračný obrázok / pixabay.com

Ekonómovia a analytici vyjadrujú svoj názor na globálnu ekonomiku, zatiaľ čo krajiny uvoľňujú koronavírusové opatrenia

Karanténne obmedzenia spôsobené koronavírusom viedli k najväčšiemu nárastu nezamestnanosti od 30. rokov 20. storočia. The Financial Times sa pýtal popredných ekonómov a trhových analytikov, čo možno očakávať a čo by sa dalo urobiť na zabránenie nepokojom

Nemotorná fragmentácia vyzerá pravdepodobnejšie ako depresia

Robert Zoellick, Bývalý prezident Svetovej banky a autor „Amerika vo svete“.

Hlboký ekonomický prepad ľudí šokoval. Tempo a rozsah oživenia ekonomiky závisí od objavenia a dostupnosti liečby a vakcíny. Mám podozrenie, že sa dočkáme pomalého oživenia, epizodických prekážok a nákladných úprav – nie však desaťročia hospodárskej katastrofy. Mnoho malých podnikov a niektoré obchodné značky neprežijú, zatiaľ čo obratní obchodníci a inovátori, najmä v digitálnej ekonomike, sa stanú silnejšími. Budem sledovať signály dôvery spotrebiteľov, podnikov a spoločností.

Veľká hospodárska kríza spôsobila viac ako len ekonomickú bolesť. Situácia metastázovala k strate dôvery v demokraciu a prišlo k triumfu ideológií nenávisti a k obratu k demagógom. Videli sme rozpad medzinárodného obchodu a financií a nakoniec prišlo k druhej svetovej vojne.

Prečo ľudia rabujú

USA – inovátor a garant poriadku v 20. storočí, neuvážene rozkladajá svoju vlastnú štruktúru. Čína, ktorá v rámci tohto medzinárodného systému úspešne vzrástla, ohrozuje USA najmä zvnútra a skúma alternatívny dizajn založený na vazalských štátoch. Starnúce Japonsko, ktoré sa nemôže spoliehať na Ameriku sa bojí Číny, pričom postupuje opatrne. India sa vracia späť k diplomacii „strategickej autonómie“.

Rusko manipuluje aby získalo výhody, zatiaľ čo vnútorne vädne. EÚ sa snaží zachovať vnútornú súdržnosť, ale zároveň sa prebúdza z bolestného sna o postmodernistickom medzinárodnom právnom poriadku. Británia diskutuje sama so sebou. Ekonomiky strednej váhy sa snažia vypočítať, kam sa v rámci nového sveta začlenia. Miliardy ľudí v rozvojových krajinách robia, čo môžu.

Svet potrebuje biologickú bezpečnosť a pokrok v oblasti biotechnológií. Ľudia požadujú inkluzívny hospodársky rast. Environmentálne a energetické výzvy sa objavujú. Začíname obrovskú digitálnu transformáciu. Samozvaní regionálni hegemóni stále hľadajú zbrane hromadného ničenia a teroristi chcú vzbudiť devastáciu a strach. Demokracie uvažujú o budúcnosti slobody. Svet zvažuje budúcnosť Číny. Zúfalstvo však nie je našim osudom. Krízy testujú odolnosť národov. Kurz určia lídri v kľúčových krajinách.

Oživenie v tvare písmena „V“ je na ceste

Mike Wilson, Hlavný investičný predstaviteľ v Morgan Stanley.

Síce bol rok 2020 prinajmenšom nezvyčajným rokom, no aj tak zastávam názor, že správanie finančných trhov bolo celkom predvídateľné. Pandémia viedla v USA k prudkému pádu trhu, rekordnej nezamestnanosti a tragicky k 100 000 úmrtiam. Pandémia vyzývala však aj tvorcov politiky, aby reagovali bezprecedentnou podporou. Predpokladáme, že fiškálne výdavkové plány povedú v tomto roku k deficitu USA, ktorý sa priblíži k 25% HDP, čo je úroveň, ktorú sme od druhej svetovej vojny nevideli.

USA menia Nord Stream 2 na loptu v geopolitickej hre (Natalia Medenová)

Covid-19 síce prišiel z ničoho nič, nemôže však povedať, že recesie vznikajú iba vďaka jednej udalosti. Namiesto toho sú výsledkom excesov, ktoré sa vytvorili v reálnej ekonomike. S predchádzajúcim rastom ekonomiky, ktorý trval rekordných 10 rokov, došlo v období do roku 2020 k veľkým excesom. Pandémia bola len spúšťačom recesie, ktorá sa už blížila. V skutočnosti trhy už roky obchodovali defenzívne.

Z histórie vieme, že ekonomiky často po recesii zažívajú oživenie v tvare „V“. Vzhľadom na závažnosť tejto konkrétnej recesie v kombinácii s bezprecedentnou politickou reakciou je nanajvýš pravdepodobné, že sa aj tentoraz stretneme s oživením v tvare písmena „V“.

Akciové trhy sa teda aj primerane zotavili, pričom napríklad S&P 500 vzrástlo od marca o 35 percent. V skutočnosti nám mnohé ukazovatele, ktoré sledujeme, naznačujú také oživenie trhu takmer ako v prípade kolapsu spoločnosti Lehman Brothers. Rovnako ako v roku 2009, väčšina investorov zostáva prirodzene veľmi skeptická.

Zdá sa, že americké hospodárstvo sa otvára bez výrazného zvýšenia množstva prípadov Covid-19. Je to povzbudivé, a ak sa prípady koronavírusu objavia znova v druhej vlne, systém zdravotnej starostlivosti by mal byť lepšie pripravený reagovať, vďaka čomu by ďalšie karanténne opatrenia boli menej pravdepodobné.

Bez globálneho plánu obnovy bude dopyt stagnovať a nerovnosť sa bude zvyšovať

Mariana Mazzucato, Profesorka a riaditeľka Inštitútu pre inovácie a verejný účel, Univerzity College London

Covid-19 zrazil ekonomiky na kolená. Otázka znie, aká dlhá a aká závažná bude výsledná recesia. Odpoveď závisí od kvality a množstva globálnych stimulačných balíkov. Aby mohli tieto balíky fungovať, musia sa nasmerovať na dopyt aj ponuku, mali by prinášať príjem najzraniteľnejším osobám prostredníctvom dobre štruktúrovaných univerzálnych politík základného príjmu alebo prostredníctvom vnútroštátnych systémov ochrany pracovných miest. Mali by takisto pomáhať spoločnostiam dostať sa späť na nohy a poskytovať odvážne zelené smerovanie pre investície.

Chystá sa NATO zaútočiť na Rusko? (Konštantín Sivkov)

Hospodársky rast bude tiež do veľkej miery závisieť od rýchlosti, akou budeme vedieť vynájsť, vyrobiť a sprístupniť vakcínu. Iniciatíva Svetovej zdravotníckej organizácie zameraná na zabezpečenie celosvetového zdieľania všetkých vedomostí, údajov a technológií súvisiacich s Covid-19 prostredníctvom bezplatného sprístupnenia súboru patentových licencií je správny krok. Vírus môže byť porazený iba so skutočne kolektívnou inteligenciou.

Vo vyspelých ekonomikách, ako je Japonsko, EÚ a Spojené kráľovstvo, boli vládne stimuly veľké, ale hlavne reaktívne, avšak rovnaké úrovne pomoci už inde nevidíme. Najväčší problém je  najmä v rozvojových krajinách. Vzhľadom na globálny charakter hospodárstva, bez skutočne globálneho plánu obnovy bude dopyt stagnovať. Ešte horšie je, že nerovnosť, ktorá zhoršila krízu viac ako bolo treba, sa iba prehĺbi.

Očakávajte najväčšiu recesiu v Európe za takmer 100 rokov

Erik Nielsen, Globálny ekonóm pre Unicredit

Pokúšať sa predpovedať dopad karanténnych opatrení na ekonomiku je skutočne bláznivé. Ešte nikdy sme takúto recesiu spôsobenú ľudskou činnosťou nevideli. Nikdy sme ani nevideli podobné politické kroky na zjemnenie dopadu krízy. Celkovo však očakávam najväčšiu recesiu za takmer 100 rokov.

Ako sa jedna americká nukleárna ponorka napichla na ruské podmorské komunikačné káble

Zdá sa, že počiatočný kolaps hospodárskej činnosti sa končí. Podľa závažnosti karanténnych opatrení v jednotlivých krajinách predbežné ukazovatele naznačujú, že sme teraz približne o 15 až 30 percent pod bežnou úrovňou HDP. Najviac trpela južná Európa a Francúzsko; severná a stredná Európa o niečo menej – a krajiny ako Rusko a Turecko trpeli ešte menej, pretože vírus sa tam rozšíri neskôr.

V nasledujúcich troch mesiacoch dôjde k zmierneniu karanténych obmedzení v celej západnej Európe, čo bude najskôr viesť k stabilizácii – na veľmi nízkych úrovniach – po ktorej bude nasledovať určitý rast a príde k silnému oživeniu. Najväčším rizikom je vzplanutie infekcií v dôsledku zmiernenia pravidiel a ďalšie kolo opatrení proti vírusu.

To by potom zmenilo rast HDP v tvare loga „Nike“ na tvar „W“. Po odrazení sa z hlbokého dna očakávam dlhé a postupné zotavovanie až dokým sa nenaučíme žiť s vírusom. Kým nebude účinná vakcína všeobecne dostupná, je ťažké si predstaviť návrat k normálnosti alebo k predkrízovým úrovniam HDP.

Aspoň pre Áziu toto nie je kríza

Trinh Nguyen, Ekonómn pre rozvojové trhy v Natixise

Ekonomické údaje sú teraz hrozivé – od maloobchodného predaja po export, ekonomické motory ledva fungujú. Po šoku z dodávok v dôsledku zatvorenia tovární vo februári čelí Ázia v druhom štvrťroku domácim aj zahraničným šokom zo strany dopytu. Obmedzenia mobility, najmä v ekonomikách závislých od domáceho dopytu, ako sú India, Indonézia a Filipíny, vystrašili už aj tak plachých zákazníkov. Chýbajúci turisti, klesajúci export, slabnúce platby a opatrní zahraniční investori vyvíjajú tlak nielen na ekonomiky s deficitom, ale dokonca aj na tie, ktoré nadmerne šetria, čo sú napríklad Čína, Singapur a Thajsko.

Objednávka na „studenú vojnu“ ?! (Fedor Lukjanov)

Aj keď sa regionálny rast v roku 2020 pravdepodobne zníži, na horšiu úroveň ako z krízy z roku 1997, nejde o začiatok ďalšej hospodárskej recesie. Flexibilná reakcia Ázie, napríklad umožnenie devízovým kurzom absorbovať otrasy. Ekonomiky s deficitom budú pravdepodobne vyžadovať nižšie externé financovanie, pretože dopyt po dovoze poklesne.

Očakávam, že sa tento región zotaví v roku 2021. Kľúčovými rizikami, ale aj príležitosťami, sú zhoršujúca sa demografia a zvyšujúci sa dlh, ako aj deglobalizácia. Spoločnosti hľadajúce diverzifikáciu, rast a nižšie ceny budú priťahované do Indie, Indonézie, Filipín a Vietnamu. Rastúca potreba infraštruktúry v krajinách s demografickým rozmachom pritiahne zahraničných investorov.

Pre Latinskú Ameriku sa môžu vrátiť tridsiate roky

Andrés Velasco, Dekan školy Verejnej Politiky na London School of Economics

Počas depresie bola Latinská Amerika poznačená kolapsom cien komodít, spomalením svetového obchodu a masívnym odlivom kapitálu. Rovnaké otrasy zasiahnu región aj dnes, ale tentoraz je potrebné pridať k tomuto stavu aj pokles platieb (ktorý je rozhodujúci pre Strednú Ameriku a Karibik) a zastavenie produktivity v dôsledku karantény pre väčšinu pracovnej sily.

S Matovičom bude Slovensko v núdzovom stave aj naďalej

Vtedy bol hospodársky pád brutálny. V rokoch 1929 až 1933 klesla produkcia v Argentíne a Mexiku o 10% a v Čile o 37%. Brazília a Kolumbia tiež utrpeli prudké počiatočné poklesy, ale do roku 1933 sa vrátili späť na príjmové úrovne z pred začiatku depresie. V dobe Covid-19 je Latinská Amerika na ceste k tomu aby sa znova zopakovali tridsiate roky.

Už v polovici apríla MMF predpokladal, že ekonomika regiónu sa v roku 2020 zníži o 5,2%, pričom príde k mimoriadne prudkému poklesu v Mexiku ( o 6,6% ) a v Argentíne ( o 5,7% ). Tieto predpovede sú už zastarané. Skutočný prepad ekonomiky v roku 2020 bude pravdepodobne oveľa horší.

Zotavenie v tvare písmena „V“ je pre Latinskú Ameriku nereálne – jedine, že by prišla vakcína a s ňou aj celosvetové obnovenie rastu. Vírus prišiel do tohto regiónu neskôr a niektoré krajiny – Brazília, Ekvádor a Mexiko – sú pozoruhodne neschopné obmedziť jeho šírenie.

Donald Trump: Spojené štáty označia Antifu za teroristickú organizáciu

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info