Vládny program je podľa odborárov nekonzistentný, všeobecný a finančne nekrytý
22 | 04 | 2020 I SITA

Za nekonzistentný, všeobecne formulovaný a finančne nekrytý považuje Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR návrh programového vyhlásenia súčasnej vlády.


"Dokument obsahuje len množstvo všeobecne formulovaných záväzkov bez hlbšieho upresnenia, vágne hodnotové smerovanie a ciele bez konkretizácie opatrení na ich dosiahnutie," uviedli odborári v tlačovej správe. V niektorých častiach si podľa KOZ vládny program medzirezortne odporuje a niekde výrazným spôsobom absentujú poznatky z aplikačnej praxe.

"V neposlednom rade chýba aj spôsob a zdroje finančného krytia navrhovaných opatrení," zdôraznili odborári. Návrh programového vyhlásenia vlády je podľa odborárov ako celok absolútne nerealizovateľný v štvorročnom volebnom období.

V oblasti zamestnanosti a opatrení sa vláda Igora Matoviča zaväzuje k ich konzultácii so sociálnymi partnermi. Sociálny dialóg však podľa odborárov umožňuje širšie uplatnenie, ako len v riešení zamestnanosti v súvislosti so vzniknutou pandémiou a jej dôsledkami. "Konkrétne opatrenia v oblasti zamestnanosti nie sú v programom vyhlásení vlády uvedené, vyzdvihnúť možno sprísnenie pravidiel fungovania agentúr dočasného zamestnávania, čo je aj jediné konkrétne opatrenie," uvádza KOZ.

Druhá vlna koronavírusu bude pravdepodobne ešte ničivejšia
Aj keď štáty postupujú vpred s plánmi na opätovné otvorenie svojich hospodárstiev, riaditeľ centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v utorok varoval, že druhá vlna nového koronavírusu bude omnoho hrošia, pretože sa pravdepodobne zhoduje so začiatkom... Čítať ďalej
22 | 04 | 2020 | Mário Martinka


Odborárom vo vládnom programe chýba zmienka o minimálnej mzde či minimálnych mzdových nárokoch. "Očakávame, že vláda minimálne zachová existujúce štandardy, prípadne bude pracovať na ich zlepšení v zmysle posilňovania ochrany zamestnancov a zamestnaneckého prostredia, a nebude mať ambíciu tieto zhoršovať," uvádza KOZ v tlačovej správe.

Prioritnou oblasťou v sociálnej politike je rodinná politika, čo sa premietlo do konkrétnych navrhovaných opatrení. "Financovanie väčšiny opatrení vzhľadom na súčasnú situáciu môže byť problematické, pričom prioritne by mala byť riešená otázka zamestnanosti a udržania pracovných miest a zabezpečenie dostatočnej záchrannej sociálnej siete," tvrdí KOZ. Otázne je podľa odborárov to, ako zmeny v daňovo-odvodovej oblasti ovplyvnia záväzky v oblasti sociálnej politiky, ktorá je finančne náročná.

KOZ tiež upozorňuje na záväzok vlády zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. Tento krok bol podľa odborárov vždy spájaný s redukciou výdavkov na dôchodky. "Až pri konkrétnych opatreniach bude zrejmé, ako chce vláda dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť, aj primeranú úroveň dôchodkov," uviedli.

Priemerný Slovák vypije ročne takmer 12 litrov čistého alkoholu
Priemerný Slovák vypije ročne približne 12 litrov čistého alkoholu, čo v tomto smere zaraďuje Slovensko v celosvetovom meradle na deviate miesto. Čítať ďalej
22 | 04 | 2020 | SITA


Odborárom nie je jasné, či zvýšenie dôchodkov nová vláda myslí pre súčasnú populáciu, alebo pre budúce populácie dôchodcov. "KOZ SR dlhodobo odmieta druhý pilier, ktorý sa nikde v Európe neosvedčil, práve naopak, mnohé krajiny, vrátane Českej republiky, ho zrušili," upozornili v tlačovej správe.

Navrhované zmeny v daňovom a odvodovom systéme podľa odborárov vychádzajú z predvolebného programu koaličnej strany SaS, ktoré boli postavené na znižovaní zaťaženia, zjednodušení systému a najmä zavedení odvodového bonusu. Vstupujú do neho čiastkové opatrenia ďalšieho koaličného partnera hnutia Sme rodina, napríklad zníženie DPH v cestovnom ruchu či progresívne zdaňovanie.

"Prioritou KOZ SR je zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix – zmeniť daňový mix a presunúť zaťaženie z práce na kapitál," tvrdia odborári. Vláda presadzuje aj rozsiahlu reformu zdravotníctva, odborárom však nie je jasné, ako bude táto reforma riešená z hľadiska odvodového zaťaženia zamestnancov a navrhovaných zmien.

Účinnosť látkového rúška sa znižuje po dvoch hodinách
Látkové rúško by malo byť vyrobené z bavlny alebo husto tkanej látky a človek by ho nemal nosiť dlhšie ako jednu až dve hodiny. Čítať ďalej
22 | 04 | 2020 | TASR