fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Kabinet bude rokovať o použití majetku štátu ako vkladu do základného imania NDS

NRSR / SITA

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) predloží na stredajšie rokovanie vlády návrh na schválenie použitia majetku štátu v správe MDV SR ako vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (NDS) podľa zákona o správe majetku štátu.

Predmetom vkladu nehnuteľného majetku sú pozemky, ktoré v čase založenia NDS spĺňali znaky majetku určeného na vklad do základného imania NDS, ale neboli jeho súčasťou, pretože v tom čase neboli majetkovoprávne vysporiadané alebo nebolo preukázané vlastníctvo SR k týmto nehnuteľnostiam. Z tohto dôvodu predmetný majetok buď nebol zapísaný na listoch vlastníctva, alebo nebol zapísaný pre vlastníka SR v správe Slovenskej správy ciest.

V súčasnosti je predmetný majetok majetkovoprávne vysporiadaný a bol prevedený zo správy Slovenskej správy ciest do správy Ministerstva dopravy a výstavby SR zmluvou o prevode správy nehnuteľného majetku štátu uzatvorenou 5. novembra 2018. Ide o pozemky pod rýchlostnými cestami a diaľnicami vo vlastníctve NDS, nachádzajúce sa v katastrálnych územiach Hrádok, Čunovo, Rusovce, Jarovce, Petržalka, Ružinov, Trnávka, Nivy a Dúbravka v celkovej výmere 617 581 metrov štvorcových.

Predmet vkladu bol znaleckým posudkom ocenený v celkovej výške takmer 23 miliónov eur. Vložením predmetného nehnuteľného majetku do základného imania NDS sa má zosúladiť vlastníctvo stavieb NDS s pozemkami pod nimi a súvisiacimi priľahlými pozemkami.

Okrem toho bude kabinet v stredu rokovať aj o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do dozornej rady Sociálnej poisťovne. Tento čiastočne nesprístupňovaný materiál predloží minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je predsedom dozornej rady, ktorá má 11 členov.

Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Vláda by mala vziať na vedomie zánik členstva člena dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia k 2. decembru 2019 a navrhnúť zvoliť od 3. decembra 2019 do tejto funkcie Eduarda Hagaru.

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info