EÚ prijala núdzové opatrenia pre rozpočet na rok 2019 pre prípad tvrdého brexitu
09 | 07 | 2019 I TASR

Ministri financií EÚ (Ecofin) schválili v utorok núdzové opatrenia týkajúce sa plnenia rozpočtu EÚ na rok 2019 v prípade, že k odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ dôjde bez politickej dohody (tvrdý brexit).


Cieľom týchto opatrení je zmierniť vplyv scenára tvrdého brexitu na financovanie širokej škály oblastí, ako je výskum i poľnohospodárstvo. Núdzové opatrenia umožnia EÚ pokračovať v platbách príjemcom zo Spojeného kráľovstva vyplývajúcich zo zmlúv a rozhodnutí prijatých pred dátumom brexitu, pokiaľ Spojené kráľovstvo bude aj naďalej platiť svoje príspevky dohodnuté pre rozpočet EÚ na rok 2019.

Európsky parlament udelil svoj súhlas pre tento rámec núdzových opatrení 17. apríla 2019.

V rámci uvedených pravidiel by Spojené kráľovstvo muselo písomne potvrdiť, že prispeje k financovaniu rozpočtu EÚ na rok 2019 tak, ako bol vlani prijatý. Britská strana musí rovnako súhlasiť s nevyhnutnými kontrolami a auditmi programov a činností EÚ. Len po splnení týchto predpokladov bude zachovaná oprávnenosť financovania z rozpočtu EÚ subjektov v Spojenom kráľovstve v programoch platných pre rok 2019.

Komentár Eleny Pustovojtovej: Celé Silicon Valley uteká do Ázie
Elena Pustovojtova (Fond strategickej kultúry) Čítať ďalej
07 | 07 | 2019 | Zuzana Perželová


Keďže Spojené kráľovstvo má prispievať do eurorozpočtu počas celého roku 2019, subjekty zo Spojeného kráľovstva budú oprávnené po celý rok zúčastňovať sa na všetkých výzvach, verejných súťažiach, odvolaniach a iných postupoch, ktoré sú naviazané na financovanie z rozpočtu EÚ, s výnimkou osobitných prípadov týkajúcich sa bezpečnosti a straty členstva Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej banke.

Núdzové opatrenia by okrem toho umožnili pokračujúce financovanie príjemcov v členských štátoch EÚ, kde oprávnenosť tohto financovania závisí od členstva Spojeného kráľovstva v EÚ za predpokladu, že príslušné právne zmluvy a rozhodnutia boli podpísané alebo prijaté ešte pred odchodom Spojeného kráľovstva z Únie.

Navrhnutý právny rámec núdzových opatrení by sa prestal uplatňovať v tom prípade, že Spojené kráľovstvo by zastavilo platby do rozpočtu EÚ, alebo ak by sa pri vykonávaní kontrol a auditov zistili závažné nedostatky.

Cieľom núdzových opatrení je zachovať relatívny podiel ostatných 27 členských štátov EÚ na financovaní rozpočtu Únie na rok 2019.

Pri produkcii odpadu škodia planéte najviac Američania, v recyklácii sú zas najlepší Nemci
Ľudstvo každý rok vyprodukuje viac ako dve miliardy ton komunálneho odpadu - také množstvo odpadkov by zaplnilo 800-tisíc olympijských bazénov. Vyplýva to z novej štúdie, podľa ktorej sú v produkcii aj recyklácii odpadu najhorší... Čítať ďalej
09 | 07 | 2019 | František Németh