fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

GRAMATICKÉ OKIENKO: Nemiešajme spojky ale a však

tasr

Mužstvo hrá organizovaný futbal, tentoraz ale natrafilo na disponovaného súpera. Pravdepodobne len málo čitateľov by v tejto vete odhalilo chybu. Nesprávne presúvanie spojky ale na druhé miesto vo výpovedi je totiž také rozšírené, že sa pomaly prestáva vnímať ako nepatričné.

V tejto pozícii je prípustná iba spojka však. Ona je jedinou priraďovacou spojkou, ktorá sa kladie až na druhé miesto vo vetnom takte. Spojka ale, ako aj jej synonymné spojky no a avšak, patria v tej vete, ktorú uvádzajú, na čelo. To sa spravidla týka, napokon, všetkých spojok, priraďovacích aj podraďovacích.

Ekonomické analýzy založené na princípe špionážnych techník. Satelitné snímky sú budúcnosť zberu dát!

Spojky ale a však (aj spojky no a avšak) sú priraďovacie (teda spájajú v súvetí dve rovnocenné vety), konkrétnejšie odporovacie. Spojka no vyjadruje miernejší stupeň odporovania než ale. Spojka ale môže mať aj stupňovací význam (v spojeniach nielen – ale aj: oponentov v diskusiách nielen zhadzoval, ale aj ponižoval). Spojka však zasa nadobúda aj vysvetľovací význam (vo význame veď: ministerka petičný výbor prijala láskavo, však nemala čo stratiť).

Väčšinou však všetky tieto spojky používame na vyjadrenie odporovacieho vzťahu. Ak nás štylistický cit vedie k zaradeniu spojky až na druhé miesto vo vete, musíme použiť spojku však. Nesprávne sú všetky spojenia typu: najväčší z tunelárov si ale stále užíva platby jachtou; súčasná vláda sa ale s riaditeľom firmy pohodlne dohodla; podľa najnovších správ sa ale zdá, že svoje záujmy si opäť presadí… V každom z týchto prípadov sa žiadalo použiť spojku však, alebo presunúť spojku ale na začiatok výpovede.

Zaraďovanie spojky ale na druhé miesto vo vete sa pociťuje ako archaické. Konštatoval to už v roku 1966 kolektív jazykovedcov v monografii Morfológia slovenského jazyka. Takéto používanie spojky ale bolo typické pre starší spisovný jazyk: Ja som ale pri tom všetkom bol eminentissimus, hoc som sa koľko ráz vyplakal (Kalinčiak). V súčasnosti nie je takéto umiestnenie spojky prípustné ani v odbornom štýle. Nachádzame ho však v silno citových výpovediach: Všetci pôjdeme, ty ale nepôjdeš!

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info