fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

O hlasovací preukaz do parlamentných volieb je možné požiadať do 10. februára

TASR

O hlasovací preukaz, ktorý voličovi umožní voliť kdekoľvek na Slovensku, je možné požiadať do pondelka 10. februára na internetovej adrese https://navody.digital/aplikacie/parlamentne-volby.

Vyplýva to zo Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej alebo elektronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

„Žiadosť v listinnej forme musí obsahovať údaje o voličovi. Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb,“ píše sa vo volebnom zákone.

Študenti by volili liberálov, kotlebovcov a OĽaNO

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu aj elektronicky. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec následne zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, a to najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

„Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom,“ objasňuje zákon.

Hnutie OĽaNO by vo voľbách do parlamentu skončilo druhé, vyhral by Smer-SD

Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. To doručí hlasovacie preukazy obciam prostredníctvom okresných úradov, ktoré doručia hlasovací preukaz aj v jazyku národnostnej menšiny. Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi.

Ďalej musí obsahovať aj miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Parlamentné voľby 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Kandidovať bude celkovo 25 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.

„Gemer čelí mnohým výzvam, ale má aj dobré správy“, myslí si prezidentka

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info