fbpx
HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Ľudia sú viac ako zisk, tvrdí Solidarita–Hnutie pracujúcej chudoby (Rozhovor)

Na snímke predseda strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby Stanislav Mièev poèas rozhovoru pre TASR v Banskej Bystrici 8. februára 2020. FOTO TASR - Ján Krošlák *** Local Caption *** predvolebný rozhovor portrét šírka vo¾by 2020 parlamentné vo¾by

Za najväčšie problémy Slovenska považuje Solidarita–Hnutie pracujúcej chudoby predovšetkým nízke ohodnotenie pracujúcich, nespravodlivosť a nevymožiteľnosť práva, stratu dôvery v štát a verejné inštitúcie.

Ako tvrdí jej predseda Stanislav Mičev, sú stranou, ktorej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne, zdravotne odkázaných ľudí.

-Aké riešenie ponúkate, čo chcete zmeniť?-

Hlavné priority našej strany sú okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 eur a prijatie opatrení na zamedzenie negatívnych dosahov zvýšenia pre živnostníkov. Ďalej zrušenie odvodov zo mzdy pre zamestnancov a zrušenie dane z minimálnej mzdy, čo prinesie zamestnancom minimálne 100 eur mesačne, rovnako aj skrátenie rozsahu pracovného času na 30 hodín týždenne. Navrhujeme povinnú maximálnu 14-dňovú splatnosť faktúr pre podnikajúcich občanov, aby neboli rukojemníkmi veľkých firiem, a tiež možnosť pre živnostníkov zahrnúť si cenu vlastnej práce do nákladov a platiť dane a odvody v jednej sume. Ďalšou prioritou je zrušenie možnosti podvodov pri DPH zrušenie fakturácie DPH medzi jej platcami a uplatňovania tzv. nadmerného odpočtu, čiže vratiek DPH od štátu. DPH bude štátu odvádzať až konečný platiteľ. K našim prioritám patrí aj obnova poľnohospodárskej výroby a zdravých potravín podporovaním malých regionálnych spracovateľských kapacít. Rovnako i zmena územno-správneho členenia, zníženie počtu vyšších územných celkov a zvýšenie ich kompetencií vrátane finančného zabezpečenia, zmena volebného systému na zmiešaný. Sme za sprísnenie majetkových priznaní politikov, vysokých štátnych zamestnancov a sudcov. Majetok, o ktorom rozhodne súd ako o neoprávnenom obohatení bez zdokladovania svojho pôvodu v majetkovom priznaní, prepadne štátu. Sme za zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov. Aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe.

https://www.hlavnydennik.sk/2020/02/08/studenti-by-volili-liberalov-kotlebovcov-a-olano/

-Sú niektoré priority z vášho programu také dôležité, že by ste nimi podmienili prípadný vstup do vládnej koalície?-

Solidarita-Hnutie pracujúcej chudoby nikdy nebude vo vláde, ktorej súčasťou bude strana, ktorej program, vystupovanie jej členov či poslancov obsahuje prvky šírenia nenávisti v spoločnosti voči akýmkoľvek skupinám ľudí, fašizmu alebo neonacizmu, ani strana, ktorá je závislá na jej podpore.

-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-

V zdravotníctve musíme začať uplatňovať princíp, že ľudia sú viac ako zisk. Odborníci sa zhodujú, že peňazí je v zdravotníctve dosť, mnoho z nich sa však stráca v čiernej diere neefektívnosti, predražených zákaziek a kšeftov. Pacienti, lekári a sestričky sú často na poslednom mieste. Naším cieľom je odstrániť parazitov zo zdravotníctva a získané peniaze ponechať v systéme.

https://www.hlavnydennik.sk/2020/02/08/o-hlasovaci-preukaz-do-parlamentnych-volieb-je-mozne-poziadat-do-10-februara/

-Aký je váš postoj k potrebe očisty súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-

Generálna prokuratúra má byť v zmysle ústavy univerzálnym ochrancom práva, ktorý koná vo verejnom záujme. Realita nám však ukazuje, že prokuratúra v jej súčasnom nastavení fungovania je viac relikt komunistického Československa a jeho príslušnosti k sovietskemu bloku. Súboj o personálne obsadenie funkcie generálneho prokurátora dokázal, aký eminentný záujem majú politici na obsadení tejto pozície svojim človekom. Mocenský monopol generálneho prokurátora voči celej štruktúre prokuratúr a každému jednému prokurátorovi len ukazuje, aká výhodná je pre vládnu moc a prípadné vyšetrovanie politicky citlivých káuz. Navrhujeme zrušenie prokuratúr a ich nahradenie systémom štátnych zastupiteľstiev po vzore Rakúska alebo Českej republiky. Ukazuje sa, že procesná nezávislosť spojená s osobnou odvahou štátnych zástupcov dokáže dostať za mreže i veľké ryby. Na Slovensku to aktuálne nie je efektívne, čo vidí každý.

-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby…-

Solidarita-Hnutie pracujúcej chudoby presadzuje zlepšenia v slovenskom školstve. Chce vrátiť slobodu a autonómiu školám. Nikto nevie lepšie než učitelia, ako prebudiť potenciál v žiakoch, najlepších učiteľov treba podporovať a vytvárať im priestor namiesto byrokracie. Učiteľskému povolaniu treba vrátiť vážnosť a dôstojnosť, zabezpečiť, aby príjmy učiteľov dosahovali úroveň platov ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Príjmy pedagogických pracovníkov sa musia po rokoch stať prioritou.

https://www.hlavnydennik.sk/2020/02/08/alternativne-media-strasia-slnieckarov/

-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-

Je potrebné zvýšiť dôveru ľudí v štát, jeho inštitúcie, politické strany a politikov. Zastaviť rozkrádanie štátu a postaviť zodpovedných pred súd sa dá okamžite jednou právnou úpravou. Lídrov všetkých kandidujúcich strán sme v decembri vyzvali na zmenu ústavného zákona a zverejnenie podrobných majetkových priznaní ešte pred parlamentnými voľbami. Ja som to urobil do úplných detailov. Moje majetkové priznanie a pôvod majetku sú zverejnené na našej stránke.

-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-

Ťarcha daní a odvodov by nemala ležať na pleciach ľudí s nízkymi príjmami. V rámci odvodového zaťaženia prinesieme viac solidarity bohatých s chudobnejšími, viac zdanenia majetku a menej práce. Zmena výberu DPH, tzv. cash back, platcovia DPH si nebudú daň účtovať medzi sebou, čím zlikvidujeme daňovú medzeru a podvodníkov. Presadíme zrušenie platenia odvodov zamestnancami. Čistá mzda zamestnancov v SR sa tak zvýši o 13,4 percenta. Sme presvedčení o tom, že minimálna mzda by mala byť oslobodená od daňového zaťaženia. Odpočítateľnú položku pre daň z príjmu fyzických osôb nastavíme ako 12-násobok minimálnej mzdy. Zrušíme stropy pre sociálne a zdravotné odvody, zavedieme daň z luxusu, daň z robotov a progresívne zdaňovanie príjmu – bohatší musia platiť viac ako chudobní. Zdaníme vývoz kapitálu a naštartujeme diskusiu o zmene daňového systému v EÚ. Navrhujeme zaviesť daňový poplatok vo výške 1,5 percenta z objemu finančného toku do zahraničnej banky so sídlom mimo územia SR. Zároveň v rámci celej EÚ naštartujeme diskusiu na prechod daňového systému na daň z automatizovaných platobných transakcií, kde tvorí základ dane nie zisk, ale banková transakcia.

-Ste za zachovanie súčasného zahraničnopolitického smerovania Slovenska?-

Slovensko nepotrebuje zmenu v tom, ku ktorej mocnosti sa má prikloniť. Odmietame hysterické handrkovanie sa, či má pravdu USA alebo Rusko. Máme zabezpečenú svoju obranu, bezpečnosť a cítime sa dobre v EÚ, v kolektíve najvyspelejších krajín sveta.

Vedci odhalili v blízkej galaxii mimoriadne zriedkavé „dvojité jadro“ (FOTO)

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info