Platy v polícii či ZVJS by sa mohli zvyšovať podľa automatu, navrhujú rezorty
13 | 05 | 2024 I Ivan Mihale/tasr

Platy príslušníkov bezpečnostných zložiek by sa mohli pravidelne zvyšovať podľa automatu. Jeho vytvorenie navrhujú rezorty spravodlivosti, vnútra a obrany ako jedno z opatrení na riešenie začínajúceho kritického nedostatku personálu. Vyplýva to z koncepčného materiálu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

"Nedostatočné personálne obsadenie je spôsobené znižujúcim sa záujmom o službu v ozbrojených, respektíve bezpečnostných zložkách najmä z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. Tým, že na väčšie, či rovnaké množstvo úloh je nasadzovaný čoraz menší počet príslušníkov danej zložky, dochádza k preťažovaniu slúžiacich príslušníkov," priblížili predkladatelia.

Podcenenie stavu môže podľa rezortov spôsobiť, že do bezpečnostných a ozbrojených zborov sa bude prijímať takmer každý jeden záujemca spĺňajúci minimálne stanovené kritériá bez ohľadu na jeho kvalifikáciu, schopnosti, zručnosti alebo jazykovú pripravenosť.
Situácia si podľa materiálu vyžaduje zmenu a zlepšenie systému odmeňovania a motivačných faktorov, ktoré má priniesť novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) SR a Železničnej polície s účinnosťou od roku 2025. Systém odmeňovania vojakov považujú predkladatelia za funkčný, nevylučujú však čiastkové úpravy na podporu motivačných opatrení.

Automat pravidelného zvyšovania funkčných platov a hodnostných platov by mal zabezpečiť udržateľnosť systému odmeňovania všetkých zložiek zabezpečujúcich vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť štátu, a to "udržiavaním úrovne odmeňovania tak, aby platy boli svojou výškou konkurencieschopnými na trhu práce a ich výška bola pravidelnou valorizáciou systematicky udržiavaná nad úrovňou stanovenej referenčnej hodnoty, teda priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR".

Navrhujú sa tiež prijať opatrenia a motivačné faktory týkajúce sa obsadzovania osobitne špecializovaných funkčných miest vo všetkých zložkách. Pristúpiť by sa mohlo tiež k zvýšeniu počtu systemizovaných funkčných miest príslušníkov Policajného zboru a ZVJS. V rezorte obrany by chceli umožniť postupné približovanie systemizovaných počtov profesionálnych vojakov k tabuľkovým počtom vychádzajúcich z ambícií Dlhodobého plánu rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035.

V rámci krátkodobých opatrení navrhujú rezorty navýšenie príspevku na bývanie a rizikového príplatku o 200 eur v polícii, ZVJS a ďalších zložkách okrem Ozbrojených síl SR. "Zásadný rozdiel medzi uvedenými dávkami spočíva v tom, že rizikový príplatok má vplyv na výšku výsluhového dôchodku, a preto plní zároveň aj stabilizačnú funkciu vo vzťahu k služobne starším príslušníkom," vysvetlili predkladatelia.

Na Demokratov a ich kampaň sa valí kritika z KAŽDEJ strany
Pred pár dňami zaplavili Slovensko billboardy Demokratov. Exminister obrany Jaroslav Naď spolu so stranou Demokrati na nich odkazuje, že zlu nikdy neustúpia. Táto skrachovaná strana, ktorá nedávno žobrala o finančné príspevky, dnes masívne... Čítať ďalej
13 | 05 | 2024 | Ivan Mihale

Vážení naši čitatelia

Nie každý si v dnešnej dobe môže dovoliť platiť za médiá, preto náš obsah nezamykáme. 
Ak Vám to Vaše možnosti dovoľujú, existujú dobré dôvody, prečo podporiť redakciu Hlavného denníka už dnes:

1. nestoja za nami peniaze žiadneho oligarchu, bohatého jednotlivca, politickej strany alebo inštitúcie, ktoré by nám hovorili, čo máme písať;

2. obsah nezamykáme ako väčšina mienkotvorných médií na Slovensku;

3. niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu"

Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Je to jediná cesta, ako tu môžeme byť. 

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik