Štátna pomoc s hypotékami sa rozšíri o ďalšiu skupinu ľudí
25 | 04 | 2024 I Ivan Mihale

Dobrá správa! Štátna pomoc so zvýšenými splátkami hypoték sa od júna rozšíri aj na refinancované úvery, čo doteraz nebolo možné. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili túto zmenu v stredu v rámci zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov.

Pomoc sa tak bude vzťahovať nielen na hypotéky, pri ktorých dochádza k refixácii, ako to bolo doteraz, ale aj refinancované úvery na bývanie uzatvorené pred 1. júnom 2024. Novelou sa zavádza definícia pôvodného a refinancovaného úveru na bývanie, ako aj nová kategória referenčnej splátky. Pomoc sa nebude vzťahovať na úvery, pri ktorých došlo len k refinancovaniu čistých spotrebiteľských úverov a čistých amerických hypoték.

Nárok na štátny príspevok po novom

Nárok na štátny príspevok po novom vznikne nielen pri náraste splátky úveru na bývanie, ale aj náraste úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022. Pôvodná lehota na podanie žiadosti sa predĺži o jeden mesiac, aby sa žiadatelia vyhli časovému stresu. ,,Aplikačná prax a návrhy na zmeny zákona si vyžiadali aj zmenu žiadosti o príspevok a doplnenie príloh žiadosti, aby úrady vedeli posúdiť, či je aktuálna existujúca zmluva o úvere na bývanie prepojená s pôvodnou zmluvou alebo zmluvami o úvere na bývanie,“ priblížili predkladatelia.

Vzhľadom na potrebu výpočtu referenčnej splátky pri refinancovaných úveroch budú veritelia povinní poskytnúť žiadateľovi o príspevok doklad o výške zaplatených mesačných splátok. Veritelia tiež budú na vyžiadanie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovať informácie v troch samostatných súboroch, a to aj za obdobie spätne od januára 2024 v rozsahu údajov, ktoré ústrediu predtým neboli poskytnuté.

Uplatnenie spätného vyplatenia štátneho príspevku

Prechodnými ustanoveniami sa umožní uplatnenie spätného vyplatenia štátneho príspevku za obdobie január až máj 2024, ak žiadateľ splní podmienky podľa právnej úpravy účinnej od 1. júna tohto roka. Opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhol poskytovať štátnu podporu bez časového obmedzenia aj na úvery na bývanie, ktoré budú refinancované v budúcnosti, teda po 1. júni 2024. Tento návrh bol však v rozpore s predtým schválenou úpravou z výborov, poslanci preto o ňom nehlasovali.

Od začiatku tohto roka platí zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie. Na jeho základe štát oprávneným osobám prispieva na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky je 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne.

Erik Kaliňák nastavuje zrkadlo pre Zuzanu Čaputovú (VIDEO)
Erik Kaliňák (SMER - SSD) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti hovorí, že by chcel prezidentke nastaviť zrkadlo. Upozorňuje na to, ako po prezidentských voľbách časť politického spektra neuniesla prehru je presvedčený o tom, že sa uchyľujú... Čítať ďalej
24 | 04 | 2024 | Gabriela Fedičová

Vážení naši čitatelia

Nie každý si v dnešnej dobe môže dovoliť platiť za médiá, preto náš obsah nezamykáme. 
Ak Vám to Vaše možnosti dovoľujú, existujú dobré dôvody, prečo podporiť redakciu Hlavného denníka už dnes:

1. nestoja za nami peniaze žiadneho oligarchu, bohatého jednotlivca, politickej strany alebo inštitúcie, ktoré by nám hovorili, čo máme písať;

2. obsah nezamykáme ako väčšina mienkotvorných médií na Slovensku;

3. niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu"

Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Je to jediná cesta, ako tu môžeme byť. 

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik