V Rasticlaviciach vzniklo "fantómové ihrisko". Bolo a už nie je
12 | 02 | 2024 I Dušan Janek

V Prešovskom samosprávnom kraji, v Rastislaviciach, malo pribudnúť nové ihrisko, ktoré by malo potešiť športovcov i verejnosť. Multifunkčné športovisko s umelým trávnikom a celoročnou prevádzkou, ktoré sa vybudovalo, má presah na rozvoj celého mikroregiónu a na území horného Šariša je raritou, informovala župa.Na sociálnej a na webstránke pridala aj fotografie, ako táto nová rarita vyzerá.

Z Raslavíc však prišlo  oznámenie , že tam ešte žiadne ihrisko nevybudovali a fotografie sú len fotomontáž, aby obec neprišla o dotáciu. „Zaujímavé je, že nikto z kraja neprišiel ani len skontrolovať, či sa tu to ihrisko skutočne zrealizovalo," vypovedal tamojší rodák. Fotografie ihriska sú iba fotomontážami nekorešpondujúcimi s realitou.

Spolu s ihriskom sa objavili i ďalšie pochybnosti súvisiace s jeho stavbou. Prešovský kraj na ňu prispel Raslaviciam dotáciou 50-tisíc eur pod podmienkou, že táto stavba musí byť dokončená na koniec októbra 2023. Ďalšiu dotáciu vo výške 211-tisíc dal obci verejnoprávny Fond na podporu športu. Podpísal s ňou zmluvu na termín vybudovania športoviska do konca minulého roka. Tieto sumy boli Rastislaviciam reálne poskytnuté.

Celkové náklady sú vo výške 422-tisíc, ostatok poskytla obec sama. Súčasťou projektu schváleného ešte v roku 2021 sú aj bežecká dráha, petangové ihrisko, parkovacie miesta pre imobilných a chodník k novému športovisku.

Nové ihrisko je však iba fantómovou výstavbou. Nikto nič dosiaľ nepostavil.

Prebehla i diskusia s obyvateľmi Rastislavíc i pracovníkmi obecného úradu. Ihrisko neexistuje a hotovo. K „dispozícii“ je iba prázdna plocha, na ktorú má prísť trávnatý koberec, zatiaľ leží zrolovaný v pôvodnom balení. Miestni obyvatelia, reagujú na túto situáciu dvojakým spôsobom. Buď o žiadnom ihrisku nič nevedeli, alebo nám o ňom nič povedať nechceli. Vraj aj preto, aby sa nedostali do problémov. Niektorí obyvatelia už na tieto reči reagovali podráždene a chceli, aby držal jazyk za zubami. Odpovedal im, že niekto musí povedať pravdu, na čo ostatní reagovali, že „ty si odvážny, teba sa boja aj policajti“. Hoci i oni povedali, že celá stavba je podvod.

Starosta a prednosta hovorí že ihrisko bolo. Ale kamsi zmizlo...

Rastislavický starosta Adrián Rychvalský, člen KDH tvrdí, že fotografie hotového ihriska nie sú žiadny podfuk . Hovorí, že umelú trávu na pripravenú plochu skutočne natiahli, no podľa jeho slov „...sa odlepovala , preto práce reklamovali, celý povrch odstránili a musia to urobiť všetko nanovo...“ Montáž stavby mala na starosti ich spoločnosť Obecné služby Rastislavice. Materiál na túto stavbu mal. Cena montáže bola vyčíslená na 245 000 € a materiál na ňu použitý má cenu 177 000 €. Všetko prebehlo cez verejné obstarávanie, ktoré sprostredkovala firma Funy Sport Slovensko, s. r. o., sídliaca v Nitre.

Patrik Jedlička, výrobno-servisný technik povedal, že montáž Raslaviciam nedodávajú, aby obec ušetrila a ihrisko si postavila sama. Rolky trávnika zostávajú popri ihrisku a rozbalená je iba jediná. Ostatné nerozbalené rolky stoja v kúte už od novembra. Peter Hudák, prednosta obecného úrad tvrdí, že fotomontáž je blud. Niečo tu nesedí.

„Ak by to v októbri nestihli, musela by obec dotáciu kraja vrátiť. Stihli sme to  foto zverejnené župou v januári pochádza z októbra. Potom však podľa prednostu prišla zima a technológia nepustí, žiadne lepidlo nedrží v zime, trávnik sa odlepoval a poškodil," obhajoval sa Hudák. Poškodenie povrchu ihriska vysvetľuje neschopnosťou a nekvalifikovanosťou pracovníkov obecného sociálneho podniku z rómskej komunity, ktorí to pokazili.“ Načo ich potom najímal? Práce sa budú preto musieť urobiť nanovo. O reálnosti ich uskutočnenia však pochybujú samotní dodávatelia, pretože montáž je zložitá a veľkosť ihriska dosahuje 5 830 metrov štvorcových. Na jej realizáciu bude treba práca odborníkov s mnohými špecializáciami, čo nebude vôbec lacné.

"Na pokládku, čiarovanie a zásyp trávnika treba špeciálne strojné vybavenie, pieskovací stroj, rotačné mašiny na začesanie zásypov či žehličku na lepidlo. Kvalita pokládky zásadne ovplyvňuje celkovú kvalitu diela," upozorňuje spoločnosť. Zástupcovia obce však tvrdia, že to zvládnu. Zmluvu s obecným podnikom podpísal bývalý starosta Marek Rakoš, tiež z KDH. Ten však zrazu tvrdí, že by nič také by odborníkom robiť nedal, lebo na to treba odbornú kvalifikáciu.

Teória o už vytvorenom ihrisku pokrivkáva. Kam zrazu v novembri zmizlo?  „K sociálnym sieťam ako k manipulatívnemu zdroju informácií sa nevyjadrujem a nebudem polemizovať o časovej ani inej pravdivosti zverejňovaných príspevkov na sociálnych sieťach,“ reaguje na časové nezrovnalosti starosta Rychvalský. Tvrdí, že práce boli vykonané, no po reklamácii kamsi ich výplod... zmizol a poskytoval rôzne výhovorky o počasí.  „V prípade pretrvávajúcej snehovej pokrývky, zimnej údržby či nesprávnym užívaním hrozila trvalá degradácia kobercov, ktorej sa predišlo ich odstránením až do najskoršieho momentu umožňujúceho opätovné lepenie,“ tvrdí Rychvalský.

Fotografie sľúbené ako dôkaz však nedodali.

Obecný úrad sľúbil ako dôkaz fotografie. Dvakrát. Najprv fotky hotového, no popraskaného (či povaleného) ihriska, ktoré už postavili. Potom prišli s teóriou o reklamácie. A neskôr vyšlo najavo, že žiadne fotky vlastne nemajú. Skrátka ich vraj netreba, lebo montáž robí ich podnik. Ten vraj začal hneď po upozornení na sanácii. „Aby sa predišlo ďalšej nežiaducej degradácii týchto povrchov, aj s ohľadom na to, aby na tieto povrchy, kým nebudú odstránené vady, nevstupovala verejnosť a hlavne príslušníci marginalizovanej rómskej komunity (ktorá žije v susedstve ihriska - pozn. red.), čo by mohlo spôsobiť ešte väčšie škody,“ povedal starosta. Tvrdenia občanov o vybájenom ihrisku obhájil starosta tým, že akonáhle napadol sneh, nebolo to možné... Potom prišla reklamácia a trávnik bol fuč.

Na fotkách urobených v novembri však žiadne ihrisko ani sneh nie je. Iba nerozbalené rolky umelého trávnika. Obecní papaláši však krútia hlavami a tvrdia, že to nie je pravda. Stranícky šéf, člen KDH, zastupujúci kraj tvrdil to isté. Hovoril o reklamách u dodávateľa a tom, že ich dodávateľ uznal.„Hneď, ako to poveternostné podmienky dovolia, sa zrealizuje nová pokládka,“ uviedla župa. Nikto zo župy sa však nebol v skutočnosti pozrieť, v akom stave ihrisko je a či vôbec nejaké existuje.

„Ukončenie projektu sme preverovali sme na základe doručeného vyúčtovania a vykonali sme administratívnu finančnú kontrolu, po ktorej sme dotáciu obci vyplatili,“ tvrdí Lea Lehotská z tlačového oddelenia župy. „Súčasťou podkladov v rámci vyúčtovania boli aj fotodokumentácia, kolaudačné rozhodnutie a zaradenie investície do majetku. Ide o štandardný postup, ktorý sa riadi schváleným všeobecne záväzným nariadením,“ uviedla s tým, že súčasťou vyúčtovacieho procesu nie je fyzické preberanie stavby.

Fond na podporu športu reagoval podobne, teda že fyzická kontrola pôvodne nebola, lebo projektov sú stovky a obhliadky na mieste vykonávajú postupne. Prebehla iba administratívna finančná kontrolu projektu, ktorú ukončili v januári. Fond sa vyjadril, že Raslavice dodržali termíny predloženia účtovných finančných dokladov, zrealizovania a ukončenia projektu, pričom obec predložila aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu nového ihriska z 18. 12. 2023.

„Záverečná správa bola do elektronického systému nahraná riadne v termíne 21. 12. 2023 s doložením všetkých potrebných dokladov a fotodokumentácie,“ povedala media officer fondu Lucia Antolová.

Kauza Vlčanovho smetiska pokračuje - prokurátor upozornil na množstvo pochybení
Pamätáte si ešte, čo zapríčinilo definitívne „dopadnutie“ vlády Eduarda Hegera (Demokrati)? Na dotáciu od ministerstva životného prostredia pre firmu ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (OĽaNO) verejnosť už možno postupne zabúda, prokuratúra... Čítať ďalej
07 | 01 | 2024 | Eka Balašková

Doplnila tiež, že obec Raslavice čestne vyhlásila, že predložené konečné vyúčtovanie projektu je v súlade s podmienkami použitia príspevku vo výzve aj v zmluve. Na doplňujúcu otázku, či na fonde vedia o podozrení z fotomontáže odpovedali, že nie, ale zároveň prisľúbili vykonanie oficiálnej kontroly priamo na mieste. Už v piatok zástupca fondu situáciu v obci predbežne preveril a zdokumentoval.

„Kancelária Fondu na podporu športu sa bude na základe uvedenej informácie vzniknutou skutočnosťou zaoberať v súlade s platnými právnymi predpismi a internými postupmi fondu," uviedla Antolová. Prvé oficiálne zistenia však neudávajú prakticky nič.

Prešovský vicežupan Jozef Kanuščák (SaS) tvrdí, že sa na neexistujúce ihrisko pozrie podrobnejšie a dodáva, že je to aj apel do budúcna, aby také projekty chodil kraj kontrolovať fyzicky. A čo právoplatné kolaudačné rozhodnutie? Vydal ho ako určený príslušný stavebný úrad neďalekej obce Osikov, lebo Raslavice nemôžu kolaudovať svoju vlastnú stavbu.

Osikov má pritom práve v Raslaviciach spoločný stavebný úrad, čiže zdieľajú tých istých stavebných úradníkov. Návrh na kolaudáciu ihriska dali Raslavice 20. novembra, teda dva dni po terénnych úpravách na prázdnej ploche. Všetko podstatné sa udialo 18. decembra.V tento deň stavebný úrad návrh preskúmal, urobil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, vyhotovil kolaudačné rozhodnutie, podpísal ho „nezávislý“ starosta  Osikova Jozef Kvokačka a jeho kolega z Raslavíc sa vzdal odvolania, takže hneď nadobudlo právoplatnosť.

To všetko v jediný deň - 18. decembra. V rozhodnutí sa píše, že stavba bola uskutočnená v súlade so stavebným povolením, neohrozuje život a zdravie osôb ani životné prostredie a pri miestnom zisťovaní nenašli nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu. Starosta Osikova hovorí, že stavba bola v stave, keď bolo kolaudačné rozhodnutie možné vydať.

Vážení naši čitatelia

Hlavný denník prežil jeden z najťažších rokov. Niekoľko rokov vám ponúkame iný pohľad na dianie doma, aj vo svete, ako takzvané "médiá hlavného prúdu". Ďakujeme vám, že sme pre vás prvou voľbou v čerpaní informácii.

Naďalej nám môžete pomôcť aj materiálne. Číslo účtu pre finančné dary je: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457
Do poznámky prosíme uviesť "dar".

Spoločne budeme naďalej silní! Ďakujeme vám!

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik