Na ministerstve zdravotníctva sa preverujú zmluvy!
25 | 05 | 2023 I Gabriela Fedičová/TASR

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dalo preveriť dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, ktoré má uzatvorené.

Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu v reakcii na kritiku SaS k rastu počtu dohodárov.

"Novovymenovaný generálny tajomník služobného úradu MZ SR vydal pokyn na preverenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, ktoré má ministerstvo uzatvorené," reagoval pre TASR rezort. Podotkol, že dohody uzatvára v prvom rade pre potreby napĺňania svojich kompetencií, pričom náklady na odmeňovanie sú financované buď zo štátneho rozpočtu, alebo z externých zdrojov.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu je na MZ SR platených 126 "dohodárov", ozrejmilo ministerstvo. "Medzi nimi napríklad členovia akreditačnej komisie (17 osôb), členovia etickej komisie (13 osôb), členovia komisie na overenie ovládania štátneho jazyka (deväť osôb), tlmočníci, pracovníci strážnej služby, externí analytici a podobne," priblížilo.

Rezort má tiež uzatvorených 492 dohôd, ktoré sú refinancované zo zdrojov plánu obnovy, eurofondov alebo iných projektov. Ide o dohody s lekármi, farmaceutmi, sestrami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a odborníkmi z iných oblastí, ktorí prácu pre ministerstvo vykonávajú popri svojom hlavnom zamestnaní.

"Napríklad, na implementácii plánu obnovy a odolnosti pracuje na ministerstve na niektorú z foriem dohody 69 osôb. Na príprave a aktualizácii štandardných diagnostických a terapeutických postupov pracuje ďalších 163 osôb," priblížil. Ďalší "dohodári", ktorých mzdy sú refinancované z externých zdrojov, pracujú napríklad na projektoch, týkajúcich sa linky duševného zdravia (26 osôb), digitalizácie, tvorby projektov na podporu prevencie či optimalizácie v oblasti energetickej efektívnosti.

SaS upozornila, že ministerstvo zdravotníctva zamestnáva na dohodu enormný počet ľudí. Poukazuje pritom na údaje zo správy Rady pre štátnu službu. Rada podľa nich odporúča, aby to prešetril Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR i Národný inšpektorát práce.

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme

Ďakujeme, že nás čítate, že nás sledujete a ZDIEĽANÍM pomáhate alternatíve. Vážime si vašu podporu. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook a aj na Telegrame tu: https://t.me/hlavnydennik