Džihád progresívno-liberálneho mainstreamu
24 | 05 | 2023 I Ivan Brožík

Titulok sme prevzali z názvu statusu poslanca Gyimesi Györgya na sociálnej sieti. Nastolil v ňom zaujímavý a podnetný problém.

"Progresívno-liberálny mainstream začína spúšťať minimálne taký istý džihád proti etnicky založenej politike, ako už dávnejšie spustil proti záujmom národných štátov, plne v súlade so záujmami Bruselu a Washingtonu." Píše autor statusu

Slováci, Maďari a iné národnosti nemôžu žiť vo svete, kde sú peniaze na všetko okrem nich

"Musím však zarmútiť politikov, ktorí vyslovujú tieto dnes moderné heslá, pretože ani etnická politika, ani národné štáty nie sú od macochy! Pokiaľ nebudú vyriešené etnické alebo národnoštátne otázky, bude po nich dopyt! Nie však preto, že by ich vymyslela reklamná agentúra alebo nejaká ambasáda, ale preto, že Slováci, Maďari a iné národnosti nemôžu žiť vo svete, kde sú peniaze na všetko okrem nich, kde sa starajú o všetky možné záujmy okrem záujmov vlastných občanov a v ktorom je všetko dôležitejšie než bezpečnosť, istoty a blahobyt vlastných občanov. Tieto hodnoty sú hodnotami bez ohľadu na národnosť a nerozumie im len ten, kto tu nežije." Pokračuáje v úvahje poslanec NR SR Gyimesi György.

Slovensko treba chrániť viac ako inokedy

"Slovensko si zaslúži oveľa viac pozornosti, no v dnešnej dobe si ho musíme chrániť už aj pred niektorými vlastnými občanmi. Náš smer je však jasný, chrbtica rovná a ja som nikdy nebol odhodlanejší ako som teraz!" Informuje poslanec Gyimesi cez sociálnu sieť.

Výzva HLASu - žiadne zlaté padáky všetkého schopným
Strana HLAS vyzýva Ódorovu vládu, aby zabránila vyplácaniu zlatých padákov v štátnych podnikov a prípadné odstupné použila na pomoc pre ľudí HLAS - sociálna demokracia vyzýva Ódorovu vládu, aby okamžite zastavila prípadné rozdeľovanie odmien... Čítať ďalej
24 | 05 | 2023 | Ivan Brožík

Potrebujeme Vašu pomoc

Stojíme na vašej strane, stojíme na strane čitateľov, ako dobrá protiváha mainstreamu. V Hlavnom denníku nájdete to, čo inde zbytočne hľadáte. Dnes potrebujeme vašu pomoc a podporu.

Číslo účtu pre finančné dary: IBAN SK91 0200 0000 0043 7373 6457

Podporiť nás môžete finančným darom v ľubovoľnej výške, do poznámky prosíme uviesť "dar". Spoločne dokážeme byť silní!

Ďakujeme