Zastavme korupciu žiada odpolitizovanie voľby nového komisára pre deti
10 | 03 | 2022 I Emanuel Orban

Novinárka Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu ostro kritizuje doterajší spôsob voľby komisára pre deti. Vo svojom stanovisku uverejnenom na online portáli zastavmekorupciu.sk nutne volá po reforme, ktorá bude garantovať politickú nezávislosť tejto výkonnej funkcie. Prinášame čitateľom stanovisko Makarovej k danému prípadu. 

Xénia Makarová uvádza 5 dôležitých pilierov, ktoré doteraz absentovali u predošlých kandidátov pri výkone funkcie komisára pre deti, ale bohužiaľ sa nimi neriadi aj "horúca" kandidátka na danú funkciu poslankyňa NRSR Katarína Hatráková.(OĽaNO)

Je nutné odpolitizovať voľbu 

„Aktuálna voľba nového komisára pre deti na Slovensku stále nerešpektuje odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa. Kandidátov môžu stále navrhovať výlučne poslanci Národnej rady SR. Katarína Hatráková, ktorá sa zúčastnila oboch doterajších volieb, je zároveň poslankyňou parlamentu. To už automaticky znevýhodňuje akéhoľkovek iného občianskeho kandidáta. Proces nedostatočného odpolitizovania voľby sa prejavil napríklad v situácii, že na rozdiel od svojich protikandidátov, mala táto kandidátka ako poslankyňa možnosť, a aj ju využila, hlasovať o novom komisárovi. Hatráková v prvom kole dvakrát hlasovala sama za seba.“

Skrýva korupciu

"Od roku 2020 disponovala K. Hatráková nahrávkou, ktorej časť neskôr zaznela aj v médiách a na ktorej je opísaná možná korupcia na súde. Vystupuje na nej známy bratislavský advokát, vyčísľuje si desaťtisícovú sumu za svoje služby, aj bez DPH. Hatráková sa k nahrávke dostala cez matku, ktorá sa súdi o maloleté dieťa.„Ja som tú nahrávku počula, konkrétna dáma mi ju odovzdala na kľúči. Čo na tom kľúči je, ja neviem. Z tej pozície, v akej som s ňou komunikovala, ako poslanec, žiaľ ten jej príbeh nebol veľmi riešiteľný v tej chvíli a tak, ako si to ona predstavovala. My sme potom trochu prekročili tú rovinu a dostali sme sa k akémusi inému typu rozhovoru, kde sa objavili všetky dôvody, pre ktoré som s tou nahrávkou nijako ďalej nenakladala, lebo mi to prišlo v tej chvíli nepatričné,“ konštatovala Hatráková počas vypočutia kandidátok na post detskej komisárky v januári 2022.

Slovo zákon nie vždy pozná

„Počas prvého vypočutia kandidátov na nového komisára pre deti na pôde Výboru NRSR pre ľudské práva Hatráková potvrdila, že organizovala spoločné psychologické sedenia aj pre pár, kde mal jeden partner pre podozrenie z násilia nariadený zákaz priblíženia k partnerke. Hatráková argumentovala, že pozvanie urobila na základe želania oboch partnerov. Nerešpektovanie súdnych rozhodnutí bolo viackrát vyčítané aj doterajšej komisárke Tomanovej. Bolo predmetom poslaneckého prieskumu na jej úrade.“

Domácie násilie častokrát relativizuje 

"Katarína Hatráková opakovane uviedla, že pri domácom násilí sa strieda rola obete a páchateľa a že jedného od druhého nie je možné vždy odlíšiť. Nie je to pravda. Jej tvrdenia nemajú oporu v žiadnych výskumoch, či odborných štúdiách a odporujú vedeckým poznatkom o charaktere domáceho násilia, ako upozornila aj Liga za duševné zdravie. Katarína Hatráková opakovane prezentuje názor, že “rodičia násilníci môžu byť pre dieťa dobrým rodičom” a že “vôbec nemáme kapacitu to rozoznávať”. Tento jej postoj je v priamom rozpore s mnohými medzinárodnými dokumentami ľudskoprávnych a zdravotníckych organizácií."

Sexuálne násilie zahmlieva

"O nejednoznačnom oddelení role obete a páchateľa hovorila Hatráková aj v súvislosti s kauzou svojho exkolegu Jána Heráka(OĽaNO). Tiež relativizovala váhu obvinení vyjadrením: „zažila som príbehy, kde bolo päť obvinení a všetky boli vymyslené. Na obhajobu exkolegu tiež opakovane uviedla, že jeho vysvetlenie jej osobne dáva logiku. „Logiku znamená, že má pre svoje konanie, pre svoju obhajobu akúsi argumentáciu, ktorá nestojí na vode. Ja na nich v prvom rade nahliadam cez to psychologické, cez to osobnostné, cez to ľudské a aj páchateľ je človek.“

Zneužila poslankyňa Hatráková svoje právomoci?
Cez dieru v systéme sa poslankyňa Katarína Hatráková (OĽaNO) mohla dostať k mimoriadne citlivým informáciám. Zákonodarkyňa si vyžiadala na sociálnom úrade spis detí v prípade, do ktorého je zaangažovaná. Podrobnejšie informovali Hospodárske... Čítať ďalej
02 | 12 | 2021 | Ján Papuga

Poznámka: Článok pochádza z oficiálneho legálneho zdroja a nevyjadruje stanovisko redakcie HD.

Nájdete nás naďalej aj a najmä tu: https://t.me/hlavnydennik