Príbeh o ministerke spravodlivosti, ktorá si uzurpovala právomoc zákonodarného zboru
09 | 03 | 2022 I Ivan Brožík

Dana Jelinková je aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava. Na portáli dana.blog.pravda.sk publikovala zaujímavý názor. Redakcia HD ho prebrá celý, do textu nezasiahla.

Je to "príbeh o ministerke spravodlivosti, ktorá predložila vláde návrh uzurpovať si právomoc zákonodarného zboru."

"Na pozadí svetovej tragédie, najskôr pandemickej a dnes aj vojnovej katastrofy, beží na Slovensku náš súkromný príbeh s názvom súdna reforma.

V hlavnej úlohe ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková

Kedysi dávno, ešte za čias advokácie, asi 10 rokov dozadu, vyšiel v Buletine Slovenskej advokátskej komory zaujímavý novoročný príhovor advokáta zo staršej generácie, ktorého meno som si bohužiaľ nezapamätala. Obsah však áno. Zamýšľal sa nad tým, že začíname žiť dobu, kedy právny úskok je vydávaný za chytrosť a úspešne zakrývané klamstvo za majstrovské dielo, ktoré má dokázať vysokú mieru inteligencie klamára.  Príspevok bol v tom zmysle, že nastáva doba, kedy sa hodnota fair play a byť rovným človekom nenosí alebo je považovaná za slabosť. Nenosí sa  ani medzi príslušníkmi toho istého stavu alebo partnermi v diskusii. Veľakrát som si na uvedený príspevok spomenula za obdobie sledovania legislatívnych prác teamu pod vedením ministerky Kolíkovej.

So záujmom som si po jarných prázdninách prečítala jej návrh zákona o zriadení správnych súdov, ktorý vláda s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády dňa 25.02.2022 schválila. Poučená z čítania legislatívnych počinov z dielne ministerky spravodlivosti SR som vedela, že čaro sa skrýva v detailoch a v prechodných  ustanoveniach.

Asi netreba osobitne zdôrazňovať aké dôležité pre občanov a pracovníkov súdov je mať právnu istotu v tom, ktorý súd je príslušný na vybavenie tej ktorej agendy. V prípade súdnej reformy musia byť jasne a predvídateľne stanovené pravidlá hry. Pravidlá hry v tom zmysle, že pokiaľ teraz nejaký súd rušíme a podľa návrhu ministerky Kolíkovej ostane ako pracovisko, mali by sme vedieť, aký bude ďalší osud tohto pracoviska.

Tak, nech sa páči, tu je návrh ministerky Kolíkovej:

Vláda Slovenskej republiky môže na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnúť s účinnosťou od 1. marca 2025 o zachovaní pracoviska súdu zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2024, ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva v obvode dotknutého súdu a ak tomu nebráni konsolidácia výdavkov verejnej správy.

Vláda Slovenskej republiky môže pracovisko podľa odseku 1 zrušiť s účinnosťou od 1. januára na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ďalšie trvanie pracoviska nie je   na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva v obvode dotknutého súdu a ak to vyžaduje konsolidácia výdavkov verejnej správy.

Minister spravodlivosti je povinný návrh podľa odseku 1 alebo odseku 2 pred jeho predložením vláde Slovenskej republiky prerokovať s predsedom dotknutého súdu a Súdnou radou Slovenskej republiky. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým ruší pracovisko súdu sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Preklad do ľudskej reči – pokiaľ v súčasnosti hlavným argumentom pani ministerky spravodlivosti pri utíšení vášni justičných odborárov, verejnosti a predstaviteľov súdnej moci je, že veď v podstate sa nič neruší, všetko ostáva po starom a reformou v pravom slova zmysle budú haldy betónu, vyššie uvedený návrh ministerky Kolíkovej popiera to, aby verejnosť mohla brať tieto jej uistenia vážne.

Podľa vízie pani ministerky, pokiaľ sa minister spravodlivosti rozhodne zrušiť pracovisko súdu, ktorý v rámci „reformy“ akože  skoro zanikol, resp. zanikol len tak napoly, toto prerokuje s predsedom súdu a Súdnou radu SR. Prerokovanie neznamená potrebu získania súhlasu týchto subjektov. Následne návrh na zrušenie takéhoto polosúdu – nesúdu -takmersúdu (novotvar súdnej reformy) predloží na vládu, ktorá namiesto parlamentu zasadne a môže schváliť zrušenie tohto súdneho hybridu. Novinkou je, že pri zrušení alebo ponechaní súdu je významný faktor – zaklínacia formulka – konsolidácia výdavkov verejnej správy. To jest, pani ministerka podmieňuje fungovanie justície makroekonomickými ukazovateľmi. Rozhodnutie vlády SR sa následne vyhlási v Zbierke zákonov SR.

Predpokladám, že do každej domácnosti bude ministerka spravodlivosti SR zasielať v pravidelných intervaloch brožúrku o stave výdavkov verejnej správy a prognózy vývoja, aby sa občan  a zamestnanec súdu mohol pripraviť na ďalší krok v súdnej reforme. Následne doručí niečo ako justičný semafor (info pre občana o tom,  na ktorý súd sa bude možné vybrať), keď konsolidácia výdavkov verejnej správy rozhodne, že hybrid sa ruší.

Z vyššie uvedeného vyplýva, ako obťažujúco asi pôsobí na ministerku spravodlivosti fungovanie demokracie formou prejednania tak vážnej veci, ktorá súvisí so súdnou reformou, v parlamentnej diskusii a v procese klasického legislatívneho procesu. Rozumiem, že môže byť obtiažne hľadať hlasy „za“ a presviedčať poslancov a verejnosť. Ale tak to bohužiaľ chodí.

Každý krok v súdnej reforme musí prejsť parlamentom a ani malým úskokom pani ministerky sa časť súdnej reformy nesmie dostať z pôdy  zákonodarného zboru.

Netreba osobitne spomínať, že opäť sme v sociálnej sfére istôt zamestnancov súdov, vo sfére právnej istoty občanov SR a vo sfére zasahovania do výkonu súdnej moci. Čo bude so sudcami zrušeného hybridu a ich spismi? Nie je to živná pôda pre politické ovplyvňovanie toho, kto bude zákonným sudcom tej ktorej kauzy?  Je takýto postup antikorupčným nástrojom? Nie je toto živná pôda pre ovplyvňovanie volieb do Súdnej rady SR v časti sudcovských zástupcov?

Mimochodom, na stránke Ministerstva spravodlivosti SR už svieti od 28.02.2022 oznam ako budú tiecť peniaze z Fondu obnovy. A to aj keď návrhy zákonov ešte  neprešli dokončeným legislatívnym procesom.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3673

Dočítame sa, že na priamu výzvu na rekonštrukcie budov okresných a krajských súdov sú určené pre  šťastlivca – žiadateľa cca 62 miliónov EUR. Vyzývať alebo priamo oslovovať bude rezort spravodlivosti predbežne v marci-máji 2022 a júli-októbri 2022. Za približne 6,5 milióna EUR ešte k tomu bude vyzývať na budovanie analytickej platformy. Zaujímalo by ma, podľa akého transparentného kľúča bude  určené komu bude priama výzva  adresovaná a či je možné osloviť v takomto behu subjekty bez toho, aby vopred vedeli, že budú oslovené. A či je zabezpečená aspoň minimálna miera súťaže a konkurencie, ako aj rovnosť zbraní konkurentov."

Prečítali ste si prepis blogu sudkyne Dany Jelínkovej, uverejnený na portáli dana.bol.pravda.sk.

Boris Kollár nepriamo ostro kritizuje morálne priority výkonnej moci
Videoportál strany Sme rodina prináša stanovisko predsedu parlamentu SR Borisa Kollára k vojne na Ukrajine a s ňou súvisiacej utečeneckej kríze na Slovensku. Ide o krátky zostrih názorov Borisa Kollára, ktoré odzneli v spravodajskej televízii... Čítať ďalej
09 | 03 | 2022 | Emanuel Orban

_______________________

Nájdete nás naďalej aj a najmä tu: https://t.me/hlavnydennik