Takto to vidí Jozef Šátek, alebo v čom premiér Heger zavádza a klame
07 | 12 | 2021 I Ivan Brožík

"Takto to vidím ja." Zdieľa svoje pocity a postrehy na sociálnej sieti najnovšie bývalý kriminalista, právnik a publicista Jozef Šátek. "Premiér Heger vyhlásil, že núdzový stav bol vyhlásený a možno aj bude predĺžený preto, lebo „sme nedodržiavali opatrenia“. Tvrdím, že toto politické tvrdenie je po rozkódovaní nepravdivé a zavádzajúce." V ďalšom texte to Jozef Šátek vysvetľuje.

"Som presvedčený o tom, že tak ako ja a členovia mojej rodiny, tak aj státisíce iných občanov nariadené  opatrenia dodržiavajú, nosia rúško, na verejnosti sa pohybujú len z určených dôvodov, nechávajú sa otestovať a pokiaľ im to zdravotný stav dovolil, tak sa nechali aj zaočkovať. Píše publicista Šátek.

Hegerove tvrdenia nás urážajú

"Je preto nekorektné čo aj len vo všeobecnom konštatovaní túto veľkú skupinu zahrnúť medzi porušovateľov zákonov a tak ako mňa osobne tak aj iných občanov takéto tvrdenie musí hnevať a urážať. Preto je treba jednoznačne identifikovať tých, ktorí nariadenia porušujú a sú dôvodom pre ešte prísnejšie opatrenia – poznáme ich dosť aj medzi politikmi a veľkou skupinou sú nespokojní občania ignorujúci pravidlá prevencie." Pokračuje autor statusu.

Zlyháva vedenie štátu

"Tiež sa za takýmto zovšeobecňujúcim konštatovaním a hodením viny aj na „nevinných“ v podstate zakrýva druhá závažná vec a to, že dlhodobo a zásadne zlyháva vedenie tejto krajiny – v prvom rade vláda SR a na ňu naviazané štátne inštitúcie a organizácie, ktoré majú byť aktívne v boji proti pandémii Covid-19. Veď vláde SR trvalo celý týždeň, aby sa v hádkach a sporoch dopracovala k rozhodnutiu o núdzovom stave."L

Nie zvyšovanie platov tým, ktorí si zaslúžia, ale podplácanie servilných úradníkov

Jozef Šátek dáva tiež do pozornosti otázniky nad skutočnosťou, že "okrem policajtov, ktorí pri kontrole opatrení nemajú hľadieť ani na vlastnú matku (sic!), pristúpila vláda či ministerstvo zdravotníctva k navýšeniu počtov zamestnancov úradov regionálneho zdravotníctva a zvýšila im platy? Z akého dôvodu neboli zvýšené platy a odmeny lekárom a zdravotnému personálu? Z akého dôvodu nebola aktivovaná e-hranica a možno aj fyzická kontrola určených hraničných prechodov, tak aby bez našej kontroly občania nerobili výkupné nálety do Poľska? Z akého dôvodu pre zvýšenie účinnosti policajnej kontroly už pri vyhlásení núdzového stavu neboli vládou SR k ich posilneniu vyčlenené primerané armádne sily a prostriedky? Prečo permanentne nezasadajú ústavným zákonom vytvorené inštitúcie ako Ústredný krízový štáb, krajské a okresné krízové štáby a spoločne s Bezpečnostnou radou SR neprijímajú a nenavrhujú opatrenia vláde SR? "

Ignorovanie zákona o odškodnení

"Čo bráni vláde SR, aby konečne po takmer dvoch rokoch navrhla a vládnou väčšinou v parlamente prijala zákon o odškodnení, pretože len takto  bude vláda pri prijímaní radikálnych opatrení zasahujúcich do práva a slobôd občanov (napr. núdzovým stavom) konfrontovaná s finančnými možnosťami štátu a tieto bude musieť im prispôsobiť, čiže korigovať čo do rozsahu i doby ich trvania a zároveň občania i právnické osoby budú mať zákonnú garanciu k uplatňovaniu ochrany svojich práv a slobôd."

Absencia verejnej diskusie zaváňa totalitou

"Z akého dôvodu nie je vládou SR včas (už teraz je neskoro) nastolená téma k verejnej diskusii o možnosti povinného očkovania a to okrem osôb 60+ aj pre určité profesijné skupiny – lekárov, zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov, prokurátorov, sudcov, zamestnancov úradov regionálneho zdravotníctva a sociálnych služieb, zamestnancov kritickej infraštruktúry, konkrétne určených funkcií na ministerstvách a na ostatných orgánov ústrednej štátnej správy i samosprávy ... ô

"Opäť politici len plávajú po povrchu, ich kritika je všeobecná, len aby sa ani náhodou nedopracovali ku konkrétnym osobám zodpovedným zato, že na Slovensku denne z dôvodu Covid-19 už najmenej 10 dní priemerne zomiera 70 občanov, čím sme sa dostali na vrchné priečky svetových štatistík." Zdôrazňuje na záver svojho statusu na sociálnej sieti právnik Jozef Šátek.

(Medzititulky red. Hd.)

Kto bude prezidentom policajného zboru? Kandidáti dvaja, otáznikov priveľa
Do výberového konania na pozíciu prezidenta policajného zboru sa ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi veľmi nechcelo. Ráta totíž s tým, že si bude môcť policajného prezidenta vybrať sám, bez názoru výberovej komisie. Informuje denník SME. Po... Čítať ďalej
07 | 12 | 2021 | Eka Balaskova

___________________

Chcete nám pomôcť?

Ak po prečítaní článku máte pocit, že si zaslúži, aby si ho pozreli viacerí, poprosíme Vás o zdieľanie pomocou tlačidla f – facebook. Ďakujeme, že pomáhate šíriť názory, ktoré sa tradičnými médiami k verejnosti nedostávajú. Redakcia HD.