Štefan Harabin pre Hlavný denník - exkluzívne: Diskusia o vypustení paragrafu 363 je účelová a politicky motivovaná
24 | 10 | 2021 I Ivan Brožík

"Generálny prokurátor Žilinka v kauze Petra Brhela postupoval bez najmenších pochybnosti správne, keď aplikoval ustanovenie § 363 ods. 1 Trestného poriadku. A zrušil jeho obvinenie pre nesplnenie zákonných podmienok na trestné stíhanie." Píše nám do redkacie Hlavného denníka v odpovediach na naše otázky exper na súdnictvo a právo Štefan Harabin. Jeho vyjadrenie citujeme v kompletnom znení.


"Včasným rozhodnutím (Žilinka - pozn. red. HD.) zabránil tomu, aby v budúcnosti bol obvinený oslobodený na podklade nezákonne vykonaných dôkazov. Resp. nezákonného postupu, ktoré viedlo k obvineniu Petra Brhela." Píše v liste redakcii HD Štefan Harabin a pokračuje.Ide aj o naše peniaze

"Zároveň ochránil slovenských občanov od toho, že pri dlhoročne trvajúcom súdnom konaní (napríklad 7-10 rokov, čo je u nás už dnes bežnou realitou), by po oslobodení museli zo svojich daní uhradiť oveľa väčšiu škodu. Vačšiu, než je tá, ktorá mu už vznikla väzbou a nezákonným stíhaním v období 29. januára do 23. októbra 2021 a ktorú si určite bude uplatňovať."


"V tomto štádiu trestného konania je prokurátor v pozícii dominus litis, teda disponuje sporom a je povinný zaujímať stanovisko k prebiehajúcemu trestnému stíhaniu. Pretože má kontrolno-dozorujúcu pozíciu k procesným úkonom vyšetrovateľa."


Harabin: Podávam trestné oznámenie na Lipšica! (VIDEO)
To, čo bolo už nejaký čas "na spadnutie", sa stalo realitou. Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin podáva generálnemu prokurátorovi trestné oznámenie na Daniela Lipšica. Čítať ďalej
15 | 10 | 2021 | Eka Balašková

Žilinka koná v rámci svojich povinností

"Pokiaľ v danom prípade dozorujúci prokurátor zjavne nezákonnosti v konaní vyšetrovateľa neodstránil, bolo zákonnou povinnosťou, aby tak učinil generálny prokurátor postupom v zmysle § 363 ods. 1 Trestného poriadku."


"Prebiehajúcu diskusiu v smere pozbavenia právomoci generálneho prokurátora vypustením ustanovenia § 363 ods. 1 z Trestného poriadku považujem za typicky účelovú s primitívnymi politickými pohnútkami."


"Ak by proces kontroly postupu generálneho prokurátora aj po jeho prípadnom pochybení bol inšpirovaný potrebami nastolenia nespochybniteľnej zákonnosti, nič nebráni zákonodarcom zaviesť do Trestného poriadku inštitút súkromnej obžaloby. Ten som ako minister spravodlivosti predložil ešte v roku 2007 do vlády v rámci noviel trestných kódexov. Konanie o ktorých bolo prerušené pre odpor Kaliňáka a SMERU."Riešenie existuje v depozitoch Úradu vlády SR

"Tento legislatívny materiál sa nachádza v depozície úradu vlády a na ministerstve spravodlivosti."


"Spomínaný procesný inštitút umožňuje poškodenému (obeť trestnej činnosti) podať trestnú obžalobu namiesto prokurátora, pokiaľ tento tak nechce učiniť napríklad z politických dôvodov."


"A ak sa v riadnom trestno-súdnom procese (po ingerencii súdov: okresný, krajský, prípadne i najvyšší) právoplatným spôsobom rozhodne, že došlo k spáchaniu trestnej činnosti a generálny prokurátor ju odmietol obžalovať, taký generálny prokurátor by si musel zbaliť kufre a odísť z úradu na druhý deň."


Končí svoje odpovede na otázky Hlavného Denníka doktor Štefan Harabin.

(Medzititulky red. HD.)

Štefan Harabin v rozhovore pre ruský portál rúbe do našich politikov hlava - nehlava
"Ruskému spravodajskému portálu https://regnum.ru/ som poskytol rozhovor," píše redakcii HD Štefan Harabin. Ruská redaktorka, ktorá viedla rozhovor, pripomenula v úvode dialógu, že Štefan Harabin je na Slovensku uznávanou odpornou i politickou... Čítať ďalej
24 | 10 | 2021 | Ivan Brožík