Univerzita Komenského odmieta Gröhlingovu novelu, obnovuje protest
21 | 10 | 2021 I Ján Papuga

Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave zasadal 20. októbra akademický senát. Rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu s vedením UK odmieta jeho znenie a nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia. Univerzita Komenského preto obnovuje protest proti tejto novele.


Akademický senát UK a Vedenie UK odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v materiáli: „Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015 ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ. Konštatujeme, že tento materiál je v rozpore dokonca aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o vysokých školách. Konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa akademická obec UK nemôže stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta. Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny.“

Liberálny minister školstva tentoraz dostal lopatu
Napriek daždivému počasiu sa dnes konal protest pred ministerstvom školstva, ktorého cieľom bolo vyjadrenie nesúhlasu proti očkovaniu detí, proti podmieňovaniu povinnej školskej dochádzky rôznymi nelogickými protipandemickými opatreniami a proti... Čítať ďalej
27 | 09 | 2021 | Ján Papuga


Univerzita naďalej trvá na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých škôl. Najmä na práve Akademického senátu samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladať s majetkom VŠ.

Univerzita je rozčarovaná prístupom ministerstva pri riešení otázok reformy vysokých škôl, kedy opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní. Vníma to ako snahu o politizáciu vysokých škôl. Preto obnovujú protest na Univerzite Komenského v Bratislave. Konkrétne aktivity budú spresňované podľa ďalšieho vývoja prípravy novely zákona o vysokých školách.

Plagiátor a vyučený kaderník Gröhling stupňuje teror: Vyzýva učiteľov, aby sa očkovali. Zošalel?
26 | 08 | 2021 | Aneta Leitmanová