Švejkovi na čele ministerstva obrany neveria. Naďovi sa prihlásilo do aktívnych záloh "až" 20 ľudí
29 | 09 | 2021 I TASR
Do aktívnych záloh na rok 2022 sa prihlásilo 20 uchádzačov, prijať chceli 162. Informuje TASR.

Ministerstvo obrany v súvislosti s nízkym záujmom avizuje zmeny, ktorých cieľom je sprístupniť aktívne zálohy širšiemu okruhu osôb. Predloženie legislatívneho návrhu do medzirezortného pripomienkového konania predpokladá na prelome rokov 2021/2022. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Počet uchádzačov, ktorí sa hlásia do aktívnych záloh, je dlhodobo nižší, ako sú naše potreby a kapacity na ich výcvik. S uvedeným stavom spokojní nie sme," skonštatovala hovorkyňa. Nízky záujem občanov možno podľa nej pripísať aj skutočnosti, že vojaci v zálohe sú v súčasnosti prevažne vo veku nad 40 rokov. Od záujmu o prihlásenie sa do aktívnych záloh môžu odrádzať fyzické predpoklady, prípadne zdravotný stav.

Aktívne zálohy by sa mali plánovanými legislatívnymi zmenami otvoriť oveľa širšiemu okruhu osôb, teda aj mladším tzv. registrovaným občanom. "Registrovaným občanom sa stáva štátny občan Slovenskej republiky, ktorému vznikla branná povinnosť a je zaradený do národnej registrácie. Branná povinnosť vzniká občanovi - mužovi 1. januára príslušného kalendárneho roka, v ktorom dovŕši vek 19 rokov, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Brannú povinnosť možno prevziať aj dobrovoľne, čo sa týka najmä žien," vysvetlila hovorkyňa. Návrh právnej úpravy sa v súčasnosti finalizuje.

Aktívne zálohy Ozbrojených síl SR tvoria občania-vojaci v zálohe, ktorí majú záujem pravidelným výcvikom obnovovať a udržiavať svoje vojenské zručnosti a schopnosti pre prípadný výkon mimoriadnej služby. Využívajú sa aj pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.