HLAVNÝ DENNÍK
DENNÝ VÝBER SLOVENSKO

„Generál“ Žilinka ďakuje kolegom prokurátorom, ktorí za ním stoja a podporujú ho

Maroš Žilinka sa cez verejnú sociálnu sieť poďakoval svojím podriadeným prokurátorom, ktorí staja za ním. Foto: TASR

Už toho majú dosť! Prokurátori sa rozhodli, že svojím vyhlásením odsúdia útoky politikov, niektorých médií a tiež špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorému vyjadrujú svoju plnú podporu.

Vojna na prokuratúre aká na Slovensku ešte nebola už hnevá aj samotných prokurátorov. Tým vadí, akým spôsobom sa útočí na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V statuse sa teda viac ako 600 z celkového počtu 942 prokurátorov rozhodlo podporiť ich „generála“ pred neustálymi útokmi voči jeho osobe.  Zároveň to vnímajú aj ako útoky na ich prácu a prácu celého rezortu. Ten im za to, tiež v statuse, ďakuje.

Prokurátori nerozhodovali a nebudú rozhodovať pod tlakom politikov, verejnosti a médií

„Vyhlásenie prokurátorov k pretrvávajúcim neadekvátnym útokom nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942 prokurátorov Slovenskej republiky,“ píše sa v úvode vyhlásenia prokurátorov. „Súčasná spoločenská situácia priamo súvisiaca s rezortom prokuratúry nám už nedovoľuje nereagovať na pretrvávajúce neadekvátne útoky nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry.

Rada prokurátorov sa odmieta zúčastňovať práce komisie určenej na rozklad štátu a práva

Prezentované neodborné vyjadrenia, ktoré dehonestujú poctivú prácu všetkých prokurátorov vrátane generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a ktoré sú zrejme prejavom osobných ambícií a nie verejného záujmu, považujeme za neprípustné,“ konštatujú prokurátori.

„Tak ako v minulosti, tak ani v súčasnosti sme my, prokurátori, nerozhodovali a nebudeme rozhodovať pod tlakom politikov, verejnej mienky a médií a budeme sa aj naďalej riadiť kritériom zákonnosti, odbornej zdatnosti a objektivity. V tomto smere v plnej miere stojíme za generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, ktorý v mediálnom vyhlásení dňa 2. septembra 2021 správne uviedol, že on je tým garantom zákonnosti, ktorého rozhodnutia majú slúžiť ochrane práv fyzických osôb, právnických osôb a štátu a že toto poslanie aj mieni napĺňať,“ uvádzajú ďalej slovenskí prokurátori.

Po zúžení paragrafu 363 by bol generálny prokurátor len štatista

K stabilite právneho systému neprispieva ani zneužívanie rozdielnych právnych názorov

„Týmto si dovoľujeme požiadať všetkých, ktorí neodborne, bez znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a postupu orgánov činných v trestnom konaní spochybňujú našu prácu, aby populisticky nezneužívali takéto situácie kvôli svojim osobným záujmom a neznevažovali tým v očiach verejnosti každodennú náročnú prácu stoviek poctivých prokurátorov, ktorí k svojmu povolaniu pristupujú zodpovedne a s profesionalitou, ktorá sa od nich očakáva.

V tejto súvislosti prosíme tiež o to, aby ich účelové prehlásenia, ktoré sa údajne „netýkajú tých slušných a poctivých prokurátorov“, neprejavovali často len formálne, ale aby sa preniesli aj do praktickej roviny a našli skutočné naplnenie v prebiehajúcej odbornej diskusii, či už pri riešení ustanovenia § 363 Trestného poriadku, alebo pri návrhoch systémových zmien rezortu prokuratúry,“ prosia v statuse prokurátori.

Vojnu policajtov začala NAKA a špeciálny prokurátor Lipšic, píše Dag Daniš

„Verejné znevažovanie postavenia a pôsobnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky a neuvážené snahy o zmenu platnej právnej úpravy týkajúcej sa prokuratúry len na základe rozhodnutí v konkrétnych veciach považujeme za neprípustný zásah do základných princípov právneho štátu. K stabilite právneho systému našej spoločnosti neprispieva ani zneužívanie rozdielnych právnych názorov generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora na konkrétne postupy v trestnom konaní, ktoré sú podsúvané verejnosti ako „vojna“ medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,“ vysvetľujú ďalej vo vyhlásení prokurátori.

O paragrafe 363 tliacha každý, právo by si mal zopakovať aj špeciálny prokurátor

Vyhlásenie podporilo viac ako 600 prokurátorov naprieč prokuratúrami na Slovensku

„Tá však je „vytváraná“ tými, ktorí majú záujem na cielenom obmedzení oprávnení generálneho prokurátora Slovenskej republiky ako garanta zákonnosti vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, evidentne však nie v záujme občanov, ale vo svojom vlastnom záujme, ktorý často povyšujú nad záujem spoločenský,“ pridávajú prokurátori, pre ktorých bola spolupráca s kolegami z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR doteraz na profesionálnej úrovni a prípadné rozdielne právne názory si vždy odborne vydiskutovali.

„A preto mediálne prezentované názory o „potrebe systémových zmien“ kvôli údajnej vzájomnej „vojne“ vnímame z našej strany ako účelové a odporujúce realite. Napriek súčasnej turbulentnej atmosfére ubezpečujeme širokú verejnosť, že budeme aj naďalej zodpovedne pristupovať k plneniu svojich povinností, teda k ochrane práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu,“ píšu v závere Vyhlásenia prokurátori. Tí uvádzajú, že ho podporilo viac ako 600 prokurátorov z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajských prokuratúr a okresných prokuratúr. „Kolegovia, ďakujem! Dôvera zaväzuje,“ odkazuje svojím podriadeným Maroš Žilinka.

Bittner: Žilinka to politikom vysvetlil presne tak, ako sa to očakáva od generálneho prokurátora!

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info