Nemecko dokončuje putinovský projekt hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok
26 | 09 | 2021 I Peter Sulek
Nemecko dokončuje formáciu „Štvrtej hospodárskej ríše“ - jednotného hospodárskeho priestoru od Lisabonu po Vladivostok, známeho pod označením Veľká Európa. Projekt verejne ohlásil ruský prezident Putin v roku 2010.

„Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom Veľkej Európy prezidenta Putina, zónou voľného obchodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskou federáciou, respektíve štátmi Eurázijskej ekonomickej únie (EEU) a ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti kancelárky Merkelovej.
Ekonomická sila namiesto vojny

Angela Merkelová rezignovala na funkciu spolkovej kancelárky Nemecka. Unikátny príklad nepretržitej služby svojej krajine v najvyšších verejných funkciách od roku 2005 sa končí. Je to obzvlášť pozoruhodné v kontexte západných demokracií. Teraz už môžeme povedať, že Nemecko s Merkelovou sa stalo kvalitatívne inou krajinou. Toto už nie je „mladší brat Spojených štátov“, ale „staršia sestra EÚ“.

Myšlienka kľúčovej ekonomickej dominancie predpokladá dosiahnutie všetkých rovnakých cieľov pomocou ekonomických nástrojov, ktoré sa Nemecko za posledných sto rokov neúspešne pokúšalo dosiahnuť pomocou vojenských mechanizmov. Ukazuje sa, že budovanie Európy zameranej na Nemecko je možné dosiahnuť iba prostredníctvom investícií a voľného trhu.

Nový model vytvárania „hospodárskej ríše“ predpokladá maximálne posilnenie konkurenčných pozícií Nemecka na Západe, predovšetkým v sektore „ekonomického trenia“ s Veľkou Britániou a USA, ako aj obchodného tlaku na Francúzsko. Pokiaľ ide o východ, tu sú ekonomické nastavenia jemnejšie.
Atraktívne Rusko

Nemecko potrebuje odbytové trhy, zdroje kvalifikovanej pracovnej sily, likvidné aktíva pre investície a komoditné platformy. Prirodzene, každý z vyššie uvedených faktorov ekonomickej expanzie nie je realizovaný v čistej forme. Ide o kombináciu a rôzne možnosti ich kombinovania s dôrazom na jednu alebo viac priorít.

Napríklad pokiaľ ide o stredoeurópske krajiny, už bolo rozhodnuté: sú považované za objekty investícií a čiastočne aj za predajné trhy a zdroje doplňovania pracovnej sily. Ale prvý faktor je kľúčový.

Pri prechode na východ sa táto matica faktorov výrazne mení: Ruská federácia už nie je považovaná za zdroj pracovných síl a systémových investícií, ale je atraktívnou krajinou ako predajný trh a surovinová platforma, najmä pokiaľ ide o trh s energiou.
Miesto pre Ukrajinu

Pokiaľ ide o Ukrajinu, tento „koncept“ ešte nebol stanovený a váhy sa môžu prikláňať buď k „stredoeurópskemu formátu“, alebo k „panázijskému“.

Ukrajina ešte nie je v centre pozornosti nemeckej investičnej politiky a nie je a priori surovinovou platformou, ktorá by mohla hrať významnú úlohu pre trh EÚ.

Keď vezmeme do úvahy úroveň rozvoja systému zabezpečenia práv investorov na Ukrajine a stupeň ochrany ich vlastníckych titulov, nemôžeme predstierať, že Ukrajina je tiež príjemcom investície. Postupne sa stráca aj tranzitný potenciál, o čom svedčí bieloruská trasa „Novej hodvábnej cesty“, ako aj výstavba obchvatových koridorov prepravy plynu, v prvom rade Nord Stream.

V súčasnej dobe prevláda iba vývoz pracovnej sily z ukrajinskej strany, ale tu je potrebné pochopiť, že v Nemecku: a) dobre si uvedomujú hospodársky význam Ukrajiny a jej potenciálu; b) nedokážu jasne definovať, čo robiť so všetkým týmto „susedným“ potenciálom.

Putin obvinil USA zo zosnovania prevratu na Ukrajine a vyzval na vytvorenie Veľkej Európy
Nemecký Die Zeit na 80. výročie napadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom zverejnil článok prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina. Putin v ňom opätovne vyzval na vytvorenie Veľkej Európy od Lisabonu po Vladivostok. Čítať ďalej
23 | 06 | 2021 | Peter Sulek

Štvrtá hospodárska ríša

Koncept „Štvrtej hospodárskej ríše“ rieši približne rovnaké úlohy, aké boli kladené v knihe nemeckého konzervatívca Arthura Moellera van den Brucka - „Tretia ríša“: jednota národa, intrasociálne zmierenie, vytvorenie štátu budúcnosti a zavedenie nového systému hodnôt.

Toto je nová politická metafyzika. Dnes sú myšlienky generované knihou Van den Brucka v Nemecku tabu. Je to tak, historici si pamätajú prvú ríšu vo forme Svätej ríše rímskej a druhú - v podobe štátu železného kancelára - Bismarcka. Snažia sa znova nespomínať „Tretiu ríšu“ - Hitlerov nacistický štát. Navyše si nikto nebude pamätať na narážku na Joachima z Flory: prvé kráľovstvo pohanov, druhé kráľovstvo Starého zákona a tretie Kristovo kráľovstvo na zemi.

V Nemecku je teraz nová politická antropológia. Politika ľudského centrizmu a primát verejných práv a slobôd v rozhodovaní. To ale neznamená, že Nemecko nechce posilniť svoju pozíciu a presadiť sa v rebríčku vedúcej svetovej ekonomiky. K týmto cieľom teraz slúži vnútorná humanistická agenda (Ľudské kráľovstvo na Zemi, ak budeme pokračovať v logickom rade Flóry a odhalíme tému uzavretých cirkví prerobených na sociálne centrá pomoci a rehabilitácie) a doktrína ekonomického nacionalizmu - samotná „štvrtá ekonomická Ríša“.

Táto konštrukcia predpokladá:

- Využitie potenciálu EÚ predávať svoje výrobky na celom svete (hotovo).
- Investičná dominancia v strede kontinentu (dokončená).
- Použitie surovín Ruskej federácie (takmer dokončené).
- Využívanie pracovných síl v strednej a východnej Európe (prebieha).
- Kreditná dominancia na juhu kontinentu (dokončené).
- Vytvorenie stredoeurópskeho „balíka“ logistiky a dopravnej komunikácie (bude dokončené spustením programu Nord Stream 2).
Veľká Európa od Lisabonu po Vladivostok a Nová hodvábna cesta

Vyvrhnutie „morských ríš“ - Veľkej Británie (vystúpenie z EÚ) a USA (minimalizácia sankčných politík USA voči Ruskej federácii, Turecku a Iránu) - je vo fáze kryštalizácie konceptu.

Uskutočňuje sa udržanie vedenia „o krok vyššie“ vo vzťahu k Francúzsku.

„Štvrtá hospodárska ríša“ je zónou nemeckého vplyvu od Lisabonu po Vladivostok, ktorá sa zhoduje s projektom zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ruskou federáciou, ktorý bol vyvinutý za aktívnej účasti Merkelovej.

Myšlienku ekonomickej ríše realizuje stredopravý blok CDU-CSU, toto je „bavorský model“ nemeckého kapitalizmu. V blízkej budúcnosti bude podľa Eurostatu na základe Nemecka, Rakúska, Holandska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska existovať základný európsky „lievik“ s najvyššou životnou úrovňou na kontinente a najsilnejšie čerpanie demografických zdrojov a vytváranie investícií.

Merkelová vo svojom prejave na rozlúčku pripomenula teroristické hrozby, kybernetickú bezpečnosť, hospodársky rast a Zelenú dohodu. O východnej Európe, nehovoriac o Ukrajine alebo Ruskej federácii, nebolo ani slova. Táto časť zostáva nástrojom, objektom nemeckej politiky, navyše objektom, pre ktorého potreba Nemecka ešte nie je zrejmá.

Nemecko a Čína (nie Spojené štáty), ako dve krajiny vektora Lisabon - Vladivostok (pozn. Veľká Európa), by sa mohli stať strategickým duumvirátom pre Ukrajinu, ktorý by zaistil ukrajinskú geopolitickú stabilitu vo vzťahoch s Ruskou federáciou, pretože práve s Nemeckom a Čínou je moderné Rusko najbližšie, symbolom čoho sú dva strategické plynovody: Sibírska sila a Nord Stream 2.

Armin Laschet - budúci nemecký spolkový kancelár? (Vladimír Malyšev)
27 | 01 | 2021 | sefredaktor

Jediná cesta pre Ukrajinu - antifašizmus

Ale paradoxne, tieto dve krajiny sú v ukrajinskej zahraničnej politike najväčšou katastrofou. Veď ktoré sú jediné obvinenia voči Merkelovej znejúce z úst ukrajinských politikov: od agenta sovietskych špeciálnych služieb po „Putinovho priateľa“. Pronacistické názory niektorých ukrajinských diplomatov sú samostatnou otázkou.

Žiadosť o poskytnutie zbraní Ukrajine, ktorá znela z Kyjeva, môže byť vysvetlená iba nedostatočným porozumením nemeckého mentálneho kódexu: každý, kto cíti históriu a rozumie fantómovým bolestiam Berlína, chápe, že nemeckí vojaci a zbrane nebudú nikdy nasadené vo východnej Európe. Špecifickosť vzťahov medzi Nemeckom a Ruskou federáciou bude vždy formovaná v tieni minulosti a s prihliadnutím na zložitosť viny Nemcov. Práve toto, a nie peniaze „Gazpromu“ a spojenie s FSB, vysvetľuje osobitné postavenie nemeckých politických elít vo vzťahu k Ruskej federácii.

Čiastočne by to Ukrajina mohla využiť, keby vo vzťahoch s Berlínom artikulovali ukrajinskú stránku v histórii 2. svetovej vojny. Ale musel by to byť koncept víťaznej stránky národa, ktorý sa aktívne podieľal na oslobodení Európy od fašizmu. Aby sme to mohli urobiť, museli by sme mať vlastný príbeh o Veľkej vojne. Napríklad ako Deň oslobodenia Kyjeva. Ale toto rozhodne nie je formát „zmierenia“.

A cestu Ukrajiny naproti Číne uzatvára bariéra dekomunizácie.
Výsledky volieb v Nemecku zavážia

V modeli nemeckej „ekonomickej ríše“ neexistuje miesto pre vznik slovanského jadra v podobe únie Poľska, Ukrajiny a Bieloruska s 80-90 miliónmi obyvateľov, čo je porovnateľné s demografickým potenciálom Nemecka. Ale mohla by existovať Ukrajina ako pevné spojenie na osi z Lisabonu do Vladivostoku. Na osi, ktorú bude tvoriť Nemecko ako kľúčová krajina EÚ a Čína ako kľúčová krajina Ázie (pozn. spojené Novou hodvábnou cestou).

Naši „patrioti“ medzitým dúfajú v porážku vládnuceho bloku CDU-CSU a v nástup sociálnych mocí sociálnych demokratov v spojenectve so Zelenými a ľavicou (východné Nemecko), pričom si neuvedomujú, že pre túto konfiguráciu je súčasná humanitárna politika na Ukrajine vekom jaskyne a stredovekého tmárstva. Takáto koalícia bude „nemať rada“ modernú Ukrajinu ešte viac ako moderné Rusko.

Rusko ponúklo Európe náhradu za NATO
Rusko ponúklo Európe svoju obranu namiesto USA a spoločnej ochrany v rámci NATO. Uviedol Die Welt. Čítať ďalej
24 | 04 | 2020 | Preklad: Redakcia HD