HLAVNÝ DENNÍK
SLOVENSKO

Dnes vyjdú do ulíc dobrovoľníci Bielej pastelky

Každoročná Biela pastelka je tu, práve dnes. Zdroj foto: ÚNSS

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým už 20 rokov. Hlavný zbierkový deň je práve dnes, 24. septembra 2021. V mestách i obciach po celej krajine sa budú pohybovať dobrovoľníci zbierky a každému záujemcovi venujú drevenú pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Overená zbierka

Biela pastelka je verejná zbierka zlepšujúca životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.

Pastelka ako symbol spolupatričnosti

V uliciach miest a obcí Slovenska môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. „Pastelka nie je len naším poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Za každou pastelkou sa skrýva príbeh, niekto, komu ste pomohli zmeniť a spestriť život. A to rozhodne nie je málo,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka a hlavná koordinátorka verejnej zbierky Biela pastelka 2021.

Ako ich spoznáte

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:
názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2021
logo zbierky a číslo pokladničky
informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2020-032857 a QR kód
zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS a kópiou Rozhodnutia vydaného MV SR.

Laššáková: Táto doba a delenie ľudí na akékoľvek kategórie zapácha „ozvenou“ nacistickej ideológie

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím alebo odstraňovanie bariér – informačných, komunikačných či architektonických
podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
špecializovaným sociálnym poradenstvom

Ak nestretnete dobrovoľníkov zbierky

Verejnú zbierku Biela pastelka možno podporiť
24. 9. 2021 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
v priebehu septembra aj v 65 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR
alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

(Medzititulky red. HD.)

Harry a Meghan zakladajú novú charitatívnu organizáciu s názvom Archewell

SÚVISIACE

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info