Prieskum: Ceníme si prácu učiteľov viac ako pred pandémiou?
01 | 09 | 2021 I Ivan Mihale/ TASR

Skúsenosť spôsobená učením „na diaľku“ priniesla aj niečo pozitívne. U ľudí na Slovensku sa zmenilo vnímanie dôležitosti práce učiteľov k lepšiemu. Z prieskumu vyplýva, že 19 percent populácie vníma prácu učiteľov ako oveľa dôležitejšiu oproti minulosti a ďalších 14 percent ako trochu dôležitejšiu ako v minulosti.


Tretina populácie Slovenska si po skúsenosti s pandémiou váži prácu učiteľov viac, ako to bolo pred ňou. Viac ako polovica rodičov školopovinných detí si myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online spôsobom aj v budúcnosti. Najviac by to z pohľadu rodičov bolo vhodné v prípade predmetov ako občianska náuka, dejepis a zemepis. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight pri príležitosti začiatku školského roka 2021/2022.

Bezpečnostný analytik Bránik: "Oš*kali nás všetkých, ako sú zvyknutí. A to sa ešte len rozbiehajú..."
"Boris Beňa, nie nepodobný tej petržalskej radodajke sa teraz vysmiaty fláka po slobode získanej za nič. Pretože za to, že natrel Vlada získal neskutočný bonus. Hoci by podľa elementárnej spravodlivosti mal za svoje svinstvá hniť v base dlhé roky.... Čítať ďalej
01 | 09 | 2021 | Gabriela Fedičová


"Celkovo si prácu učiteľov váži viac oproti obdobiu pred pandémiou až tretina populácie. Približne dve pätiny obyvateľov na Slovensku oproti minulosti názor na túto oblasť nezmenilo a vníma, že práca učiteľov je rovnako dôležitá ako predtým," vyplýva z prieskumu. Ako menej dôležitú oproti minulosti vníma prácu učiteľov dokopy 11 percent Slovákov. Na túto tému nemá názor 13 percent ľudí.

Skúsenosť s online vyučovaním v predchádzajúcom školskom roku však ukázala, že online vyučovanie môže mať miesto aj v bežnom vyučovacom procese. Celkovo si viac ako polovica (54 percent) rodičov školopovinných detí myslí, že aspoň niektoré predmety v škole by sa dali učiť online spôsobom aj počas bežného "nepandemického" obdobia. Veľká časť rodičov (46 percent) však nepreferuje online formu vyučovania pri žiadnom z vyučovacích predmetov.

Prieskum realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 - 79 rokov na prelome júla a augusta.

Ďalšia segregácia obyvateľstva. Priamo na SIAF 2021
Na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021 na letisku Kuchyňa v Malackách si organizátori podujatia pripravili letové ukážky celého spektra letectva. Uviedol to výkonný riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF Ivan Hůlek. TASR o tom informovala... Čítať ďalej
01 | 09 | 2021 | Ivan Mihale/ TASR