TOTO musíte vedieť. Iba títo ľudia vám môžu nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie. Ostatní NIE!
25 | 08 | 2021 I Jozef Uhlarik

Kontroly dokumentov o zaočkovaní či o testoch. Stretávame sa s tým prakticky všade, na hraniciach, v reštauráciách, kúpaliskách, hoteloch. Lenže je tu problém pre tých, ktorí to majú kontrolovať, lebo to problém naozaj je. A to v Zákone č. 576/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti a najmä § 25.


Kontrolovať vašu zdravotnú dokumentáciu, a tou dokumenty, ktoré od vás v už spomínaných prevádzkach ku kontrole vyžadujú, sú. Eduard Kočiš v statuse píše a vysvetľuje, kto všetko podľa zákona môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie. Policajti, vojaci a ani colníci tam rozhodne nie sú. A o majiteľoch prevádzok či čašníkoch alebo prevádzkaroch tam tiež nie je ani zmienka.

Dodržiavajte Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a najmä § 25

Na margo vyhlásenia Ministerstva zdravotníctva ohľadne kontroly zdravotnej dokumentácie občanov v rôznych prevádzkach a predajných miestach, dáva Eduard Kočiš do pozornosti Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Tak sa v paragrafe 25 - Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, presne špecifikujú osoby, alebo inštitúcie, ktoré podľa tohto zákona a paragrafu, majú prístup k vašej zdravotnej dokumentácii.

Tu je zjednodušený zoznam:

 1. Pacient

 2. Blízke osoby

 3. Splnomocnenec, splnomocnený pacientom

 4. Revízny lekár

 5. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 6. Lekár určený MO SR a MV SR

 7. MZ SR, lekár a sestra samosprávneho kraja

 8. Všeobecný lekár MV SR

 9. Posudkový lekár poisťovne

 10. Posudkový lekár ÚPSVaR

 11. Znalec v odbore zdravotníctva

 12. Zdravotná poisťovňa

 13. Príslušný orgán zdravotníckej komory

 14. Klinický audítor

 15. Pracovníci epidemiológie


„Skrátka, dosť veľa osôb a inštitúcií vám môže oficiálne nazrieť do vašej zdravotnej dokumentácie. ALE, vidíte tam niekde policajtov, vojakov, colníkov, zamestnancov fitness centier a reštaurácií, hotelov či učiteľov? Ja teda nie!!!“ píše rázne Eduard Kočiš, ktorý ešte na samý záver dodáva: „Prosím všetkých, aby sme sa riadili právom, zákonnými normami a zdravým rozumom. Pretože nie je problém zákon porušovať, ale porušenie zákona naprávať.“„Bolo mi do plaču keď som videl, ako sa ľudia boja,“ píše policajt so srdcom o Matovičovych kontrolách
Vláda a odborníci rozhodli o sprísnení opatrení v boji s koronavírusom, ktoré majú kontrolovať aj policajti. Na tých mnohí nadávajú za to, ako necitlivo sa niektorí k ľuďom správajú. A práve jeden z nich v statuse na sociálnej sieti vyzval kolegov... Čítať ďalej
04 | 03 | 2021 | Jozef Uhlárik