Ruskí liberáli dúfali v pouličnú revolúciu. Možno premrhali roky zlou stratégiou (Paul Robinson)
11 | 08 | 2021 I diana

Názor Paula Robinsona (Russia Today)


Ruskí liberáli dlho dúfali v masové povstanie proti vláde Vladimíra Putina. Keďže prezidentova podpora po takmer 18 rokoch vo funkcii vykazuje len malé známky toho, že by ustupovala, revolúciu nikde nevidieť. Konštatuje Paul Robinson, profesor na univerzite v Otave, ktorý sa zaoberá ruskou a sovietskou históriou, vojenskou históriou a vojenskou etikou.

Niekoľko postrehov vrátane eseje v ruských liberálnych vlajkových novinách Novaja gazeta, naznačuje, že niektorí konečne uznávajú, že je potrebný nový prístup. Minulý týždeň sa konal Medzinárodný výbor pre stredoeurópske a východoeurópske štúdie, kde som sa zúčastnil okrúhleho stola na tému Homo Sovieticus - Sovietsky človek (alebo použijem hanlivejší výraz „Sovok“ ).
Homo Sovieticus

Homo Sovieticus je typ osobnosti, ktorého prevažne negatívne vlastnosti sú údajne výsledkom zvláštnych okolností života v ZSSR. Údajne však prežil kolaps režimu, ktorý ho vytvoril. V očiach ruských liberálov je za súčasné problémy ich krajiny do značnej miery zodpovedná vytrvalosť Sovoka. Charakterizuje ju pesimizmus a láska k autorite.

Účastníci okrúhleho stola zastávali názor, že Homo Sovieticus je mýtus. Nechali si vysvetliť, prečo sa tento koncept teší takej popularite. Jeden účastník diskusie dokonca vypracoval graf, ktorý ukazuje, ako sa používanie tohto výrazu v ruských médiách od roku 2014 dramaticky zvýšilo. Dovoľte mi uviesť odpoveď na otázku, prečo.

Do roku 2014 medzi ruskými liberálmi prevládal názor, že ruský štát uniesla malá skupina podvodníkov, ktorí nemali takmer žiadnu podporu verejnosti. Spôsob ukončenia nenávidného "režimu" bol prostredníctvom revolúcie. Mobilizáciou más a ich dostatočným počtom na ulici.
Vláda sa teší podpore verejnosti

Protesty Bolotnaja v rokoch 2011 - 2012 posilnili tento spôsob myslenia. Jeho neúspech a obrovský nárast podpory Putinovi, ktoré nasledovali po absorpcii Krymu v roku 2014, si však vynútili zmenu myslenia.

Aj keď sa niekoľko opozičníkov, ako napríklad Alexey Navalnyj a jeho zmenšujúca sa skupina priaznivcov, držalo pouličného protestného vzorca, väčšina bola nútená uznať skutočnosť, že vláda sa teší výraznej podpore verejnosti.
Revolúcia s odkladá

V dôsledku toho dospeli k záveru, že problémom nie je malá skupina „podvodníkov a zlodejov“, ale skôr ruský ľud ako celok. Morálne zlyhania ruského ľudu - t. j. Homo Sovieticus - poskytlo užitočný nástroj na vysvetlenie tohto javu: obnovenie popularity konceptu.

Tento posun v myslení je veľmi jasný v článku ruského akademika Vladimíra Pastuchova z Londýna, ktorý bol minulý týždeň uverejnený v liberálnych novinách Novaja Gazeta. Tento posun je obzvlášť zreteľný, keď porovnáte článok s iným, ktorý Pastuchov napísal v roku 2012. Kontrast medzi týmito dvoma je dosť pozoruhodný. Podpora sociálnej základne vlády sa rozšírila, pričom od podpory revolúcie sa upustilo.
Liberáli s triednym náhľadom na svet

Na ilustráciu tohto bodu sa najskôr pozrime na Pastuchovov článok z roku 2012 s názvom „Stav diktatúry lumpen proletariátu“ (lumpen - vyvrheľ všetkých tried spoločnosti, pozn. red.). Potom sa presunieme k článku z minulého týždňa „Spoiler of the Future of Russia“.

Jedna zo zaujímavých vecí o post-sovietskych liberálnych intelektuáloch je, že si zachovávajú stopy svojej komunistickej výchovy. Vrátane spôsobu nazerania na veci triednym objektívom. Tak je to aj s Pastuchovom. Vo svojom článku z roku 2012 tvrdí, že štát, ktorý Putin vytvoril, nie je len Putin. Má „sociálny základ“ , konkrétne „lumpen proletariát“. Ide o odkazovanie na marxistický výraz pre tých, ktorých nezaujímajú revolučné zmeny.

Podľa Pastuchova je to masa ľudí, ktorých rozpad Sovietskeho zväzu zanechal bez „korporatívnych, morálnych alebo právnych väzieb". Je to skupina „vyvrheľov mimo triedy“, ktorí sa živia zločinom. Táto skupina prevzala kontrolu nad štátom a vládla nad ním ako „parazitické panstvo“. Rusko sa zmenilo na kolonizovanú krajinu, ktorej zdroje kolonizátori vysali, aj keď sami boli Rusmi.
Putinizmus je založený na peniazoch

Očakávať, že sa tento systém vyvinie, bolo zbytočné, napísal Pastuchov. Na rozdiel od boľševizmu, ktorý bol založený na ideológii, bol putinizmus založený na peniazoch. Kým ropné a plynárenské odvetvia stále rástli, nebol dôvod, aby koloniálny, parazitický, lumpen proletariát zmenil svoje spôsoby.

Zdroje, samozrejme, časom vyschnú a systém sa zrúti, ale bolo by najlepšie nečakať až dovtedy. Čím dlhšie paraziti zostanú pri moci, tým bude situácia horšia. Takže keď príde revolúcia, bude to menej revolúcie, ktorá by menila paradigmu, a skôr „hrčky“ (ktorá má konotácie anarchickej vzbury).
Cesta k demokracii vedie cez diktatúru

Pastuchov napísal, že jediným spôsobom, ako zabrániť tejto katastrofe, by bola okamžitá revolúcia. "Za súčasných okolností revolúcia, ktorej sa ruská inteligencia tak bojí, nie je zlo, ale dobro," argumentoval.

Takáto revolúcia však nemohla okamžite vytvoriť demokratický poriadok. Najprv by sa museli chopiť moci, zničiť existujúci zločinecký systém a udržať poriadok. Demokracia môže vzniknúť až po dokončení procesu „dekolonizácie“ a „dekriminalizácie“. Pastuchov dospel k záveru, že „cesta k demokracii vedie cez diktatúru“.
Pastucha a jeho názorový obrat

Na tomto diele je niekoľko zaujímavých vecí. Reči o „parazitickom panstve“, ktoré riadi Rusko, ktoré Pastuchov prirovnáva k „vírusu“ , nesú podtóny židovsko-slobodomurárskych sprisahaní. Hoci za vinnú stranu sa označuje iná skupina.

A triedna analýza v kombinácii s výzvou na revolúciu a diktatúru majú pre nich akýsi boľševický podtext. Všetko je to dosť neliberálne a nedemokratické. K tomu sa ešte vrátime, ale medzitým sa pre porovnanie presunieme k článku z minulého týždňa.

Do roku 2021 sa Pastuchovova pozícia výrazne zmenila. Drží sa myšlienky, že Putinova vláda má sociálny základ. No jeho chápanie tejto základne sa enormne rozšírilo. Putinova sociálna základňa už nie je obmedzená na lumpen proletariát. Teraz je to masa ruského ľudu ako celku. Toto je dosť podstatný rozdiel.

Pastuchov preto vo svojom najnovšom článku píše, že „veľkú časť toho, čo pripisujeme Putinovi, treba pripisovať predovšetkým samotnej spoločnosti“. Píše, že kľúčom k úspechu Putina je, že „nikdy nespustil masy z očí, sledoval ich nálady a uspokojoval ich túžby“.
Zlý Putin!

V tomto ohľade, hovorí Pastuchov, je Putin ako Josif Stalin, ktorý údajne tiež venoval veľkú pozornosť tomu, čo si mysleli masy. Pastuchov píše:

„Putin zostal pri moci tak dlho kvôli konzistentnému a neustále sa obnovujúcemu sociálnemu dopytu po svojom politickom kurze v útrobách súčasnej ruskej spoločnosti. Režim túto požiadavku vždy striktne splnil. Starostlivo uspokojoval skutočné, aj keď niekedy zvrátené potreby más. V tomto zmysle je režim určite dôsledným nástupcom boľševických tradícií v ich stalinistickom výklade.“
Plnenie túžob más je stalinizmus?

Dobre, takže plnenie túžob más je stalinizmus? Podľa tejto logiky musí liberálna demokracia znamenať systém, v ktorom vláda robí opak toho, čo ľudia chcú! Opäť je to trochu zvláštne. Pointa je jasná. Putinov úspech spočíva v tom, že počúva ľudí.

Pastuchov tvrdí, že Putin je naladený na to, čo by ste mohli nazvať „kultúrnym kódom“ más. To, ako hovorí, pozostáva z troch hlavných prvkov. „Cisárska márnivosť“,  „inklinácia k autokracii“ a „byť zvyknutý na otcovstvo“(otec národa, pozn. red.). Homo Sovieticus, inými slovami.
Podľa ruských liberálov je vlastenectvo prekliatím

Ak odhliadneme od toho, či sa Pastuchov zapája do hrubého zjednodušovania ruského charakteru, kľúčovým bodom je, že si myslí, že tento kultúrny kód je v ľuďoch hlboko zakorenený. A nedá sa s tým nič robiť. Ak chcete byť politicky úspešní, musíte sa prispôsobiť.

A práve tu, hovorí Pastuchov, sa ruskí liberáli pomýlili. Zaujali postoj, že vlastenectvo je prekliatie. Požadovali, podobne ako revolúcia na Ukrajine, aby Rusko „vstúpilo do Európy“.

Absorpcia Ruska do nejakého väčšieho medzinárodného celku je však pre masy jednoducho neprijateľná. Rovnako je na tom aj neoliberálna ekonomika. Ruský ľud chce štát, ktorý bude poskytovať ich základné potreby. Bude ho vždy uprednostňovať pred demokraciou, individuálnymi slobodami a všetkým ostatným.
Masy sa nepostavia proti Putinovi

Postavením opozície voči všetkým týmto veciam sa ruskí liberáli odsúdili na neúspech, tvrdí Pastuchov. Na rozdiel od svojej eseje z roku 2012 odmieta revolúciu. Podľa neho sa masy proti Putinovi nepostavia. Evolúcia je jedinou cestou vpred. Elity sú rozdelené medzi konformistov a nonkonformistov. Veci sa zmenia, až keď sa dohodnú na nejakom kompromise.

Z čoho to bude pozostávať? Liberálni nekonformisti budú musieť akceptovať nacionalizmus, imperializmus, centralizovanú moc a sociálnu demokraciu namiesto kozmopolitizmu, devolúcie a neoliberalizmu. Medzitým konformisti prijmú demokraciu a právny štát.

V ďalšej marxisticko-leninskej kocovine nám Pastuchov ponúka dialektický proces: Rusko prejde od tézy komunizmu cez protiklad jeľcinizmu/putinizmu k novej syntéze, ktorú Pastuchov nedefinuje. Ale môže byť akousi „neliberálnou demokraciou“ alebo možno  liberálnym konzervativizmom“, ale určite to nebude liberálna demokracia západného štýlu.

Putinizmus ako taký je iba „spoilerom“ toho, čo bude nasledovať - ​​čo sa od neho bude líšiť, ale stále bude zdieľať niektoré jeho vlastnosti.

Pastuchov odráža významný posun v liberálnom myslení, ktorý vyplýva z poznania, že masy nemajú záujem nasledovať inteligenciu na ceste revolúcie. Otázkou je, či je Pastuchov sám, alebo k rovnakému záveru dospeli aj ostatní.

Jeho problém je v tom, že kladie veľký dôraz na kolegov liberálnych intelektuálov. Požiadať inteligenciu, aby hľadala podporu más, upustiť od snov o revolúcii a integrácii Ruska do Európy a akceptovať, že čokoľvek nahradí Putinizmus bude v niektorých ohľadoch jeho pokračovaním, je požadovať, aby liberáli zahodili mnoho zo svojho presvedčenia. Budú počúvať?